Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Біологія 9 клас Задорожній Нова програма

Біологія 9 клас Задорожній Нова програма

10.05.2017 - 11:44 8 770 0
Біологія 9 клас Задорожній Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Знайомство з підручником3

Вступ

1 Біологія як наука. Рівні організації біологічних систем4

Тема 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули

2 Речовини живих організмів. Неорганічні сполуки8
3 Органічні молекули. Біополімери12
4 Білки. Структурна організація білків16
5 Функції білків. Ферменти20
6 Вуглеводи24
7 Ліпіди28
8 Нуклеїнові кислоти. АТФ32

Тема 2. Структура клітини

9 Цитологія — наука про клітини. Методи дослідження клітин40
10 Структура клітини. Клітинні мембрани44
11 Цитоплазма, цитоскелет та немембранні органели48
12 Мембранні органели52
13 Різноманітність клітин56

Тема 3. Принципи функціонування клітини

14 Обмін речовин та енергії62
15 Клітинне дихання66
16 Фотосинтез. Значення фотосинтезу й дихання68
17 Хемосинтез72
18 Синтетичні процеси у клітинах та організмах. Порушення обміну речовин74

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації

19 Гени та геноми78
20 Будова генів про- та еукаріотів82
21 Геноми. РНК. Реалізація спадкової інформації84
22 Реплікація, транскрипція та дозрівання РНК88
23 Трансляція92
24 Репарація ДНК96
25 Клітинний цикл. Мітоз98
26 Мейоз. Статеві клітини та запліднення102
27 Закономірності індивідуального розвитку106

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

28 Генотип та фенотип. Алелі. Методи генетичних досліджень110
29 Закони Менделя114
30 Ознака як результат взаємодії генів120
31 Зчеплене успадкування і кросинговер124
32 Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю128
33 Форми мінливості. Модифікаційна (фенотипова) та комбінативна мінливість132
34 Мутації136
35 Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування140
36 Методи генетичних досліджень. Сучасні методи молекулярної генетики144

Тема 6. Еволюція органічного світу

37 Розвиток еволюційних поглядів. Докази еволюції148
38 Популяції живих організмів та їхні основні характеристики. Популяція як одиниця еволюції152
39 Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін. Природний добір154
40 Вид. Критерії виду. Механізми видоутворення158
41 Адаптації — результат еволюційного процесу. Основні положення сучасної теорії еволюції160
42 Еволюція людини. Етапи еволюції людини164
43 Світоглядні та наукові погляди на походження життя168

Тема 7. Біорізноманіття

44 Основи еволюційної філогенії та систематики174
45 Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти176
46 Огляд основних еукаріотичних таксонів178

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

47 Екосистема. Різноманітність природних екосистем182
48 Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах186
49 Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори190
50 Стабільність екосистем та причини її порушення192
51 Біосфера як цілісна система196
52 Захист та збереження біосфери198

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

53 Одомашнення рослин та тварин202
54 Поняття про селекцію206
55 Традиційні та сучасні біотехнології208
56 Генетично модифіковані організми212
57 Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині214

Узагальнення

58 Основні загальні властивості живих систем220
Практикум222
Словник231
Учені-біологи України234
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Біологія 9 клас Задорожній Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 17.09.2023 - 20:19
Dear in.ua Admin! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what
Eric
Eric 16.09.2023 - 12:39
Hi in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 13.09.2023 - 14:18
Dear in.ua Webmaster. My name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?