Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Біологія 9 клас Страшко Нова програма

Біологія 9 клас Страшко Нова програма

10.05.2017 - 11:38 1 948 0
Біологія 9 клас Страшко Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце
серед інших наук. Рівні організації біологічних систем.
Основні методи біологічних досліджень
ТЕМА 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули
§ 2. Вода та її основні фізико-хімічні властивості
§ 3. Неорганічні сполуки клітини
§ 4. Органічні молекули. Біологічні макромолекули — біополімери
§ 5. Білки, їхня структурна організація та основні функції
§ 6. Ферменти, їхня роль у клітині
§ 7. Вуглеводи та ліпіди
§ 8. Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації
§ 9. АТФ. Поняття про перетворення енергії та реакції синтезу в біологічних системах
Узагальнення до теми 1
ТЕМА 2. Структура клітини
§ 10. Методи дослідження клітин. Клітинна теорія. Прокаріоти й еукаріоти. Автотрофи та гетеротрофи
§ 11. Структура клітини: клітинна мембрана
§ 12. Цитоплазма, її компоненти. Одномембранні органели
§ 13. Двомембранні органели
§ 14. Ядро, його структурна організація та функції. Немембранні структури клітини
Узагальнення до теми 2
ТЕМА 3. Принципи функціонування клітини
§ 15. Обмін речовин та енергії
§ 16. Основні шляхи розщеплення органічних речовин у живих організмах
§ 17. Біохімічні механізми дихання
§ 18. Фотосинтез
§ 19. Хемосинтез. Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах
Узагальнення до теми 3
ТЕМА 4. Збереження та реалізація спадкової інформації
§ 20. Хромосоми — носії спадкової інформації
§ 21. Подвоєння ДНК. Репарація пошкоджень ДНК
§ 22. Основні типи РНК. Транскрипція
§ 23. Генетичний код
§ 24. Біосинтез білка
§ 25. Поділ клітин. Клітинний цикл
§ 26. Мітоз
§ 27. Мейоз
§ 28. Розмноження
§ 29. Статеві клітини
§ З0. Запліднення
§ 31. Закономірності індивідуального розвитку
Узагальнення до теми 4
ТЕМА 5. Закономірності успадкування ознак
§ 32. Становлення генетики як науки. Класичні методи генетичних досліджень
§ 33. Закономірності успадкування, установлені Г. Менделем (моногібридне схрещування)
§ 34. Закономірності успадкування, установлені Г. Менделем (дигібридне схрещування)
§ 35. Ознака як результат взаємодії генів
§ 36. Поняття про зчеплення генів і кросинговер
§ 37. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю
§ 38. Форми мінливості
§ 39. Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій
§ 40. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування
§ 41. Сучасні методи молекулярної генетики
Узагальнення до теми 5
ТЕМА 6. Еволюція органічного світу
§ 42. Світоглядні та наукові погляди на походження
та історичний розвиток життя на Землі
§ 43. Розвиток еволюційних поглядів. Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції
§ 44. Теорія Ч. Дарвіна. Вид. Популяції живих організмів та їх основні характеристики
§ 45. Синтетична теорія еволюції. Еволюційні фактори. Механізми видоутворення
§ 46. Макроеволюція. Форми еволюції. Основні етапи життя на Землі
§ 47. Еволюція людини (біологічні та соціальні фактори)
§ 48. Людина розумна — біологічний вид. Поняття про риси
Узагальнення до теми 6
ТЕМА 7. Біорізноманіття
§ 49. Основи еволюційної філогенії та систематики
§ 50. Основні групи організмів і їх виникнення в процесі еволюції. Віруси, бактерії, простити
§51. Основні групи організмів і їх виникнення в процесі еволюції. Колоніальні гриби
§ 52. Огляд основних еукаріотичних таксонів: царство рослин
§ 53-54. Огляд основних еукаріотичних таксонів. Царство тварин
Узагальнення до теми 7
ТЕМА 8. Надорганізмові біологічні системи
§ 55. Екосистема. Різноманітність екосистем
§ 56. Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах
§ 57. Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні) фактори
§ 58. Стабільність екосистеми та причини її порушення
§ 59. Біосфера як цілісна система
§ 60. Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища
Узагальнення до теми 8
ТЕМА 9. Біологія як основа біотехнології та медицини
§ 61. Одомашнення рослин та тварин. Поняття про селекцію
§ 62. Огляд традиційних біотехнологій
§ 63. Основи генетичної та клітинної інженерії
§ 64. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині
§ 65. Генетично модифіковані організми
Узагальнення до теми 9
Основні загальні властивості живих систем
Лабораторні дослідження, лабораторні й практичні роботи
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Біологія 9 клас Страшко Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 03.06.2023 - 05:31
Hi in.ua Admin. my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at in.ua. - They hang out for a minute to check it out. “I’m interested… but… maybe…” -
Eric
Eric 27.05.2023 - 21:30
Dear in.ua Webmaster. my name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing
Libby
Libby 24.05.2023 - 16:36
Hi there, We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically. - We guarantee to gain you 400-1000+ followers per month. - People follow you
Eric
Eric 22.05.2023 - 08:55
Hello in.ua Admin. my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at in.ua. - They hang out for a minute to check it out. “I’m interested… but… maybe…” -