Алгебра 9 клас Прокопенко Нова програма

Алгебра 9 клас Прокопенко Нова програма
Название учебника: Алгебра 9 клас Прокопенко
 
Автор: Прокопенко Н.С., Захарійченко Ю.О., Кінащук Н.Л. 
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 288
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Як працювати з підручником 6
Повторення і систематизація навчального матеріалу 10
Контрольна робота № 1 (діагностична) 14

РОЗДІЛ 1. НЕРІВНОСТІ

Застосовуємо на практиці 15
§ 1. Числові нерівності. Доведення числових нерівностей 16
Домашнє завдання 23
§ 2. Основні властивості числових нерівностей 24
Самостійна робота № 1 33
Домашнє завдання 34
§ 3. Додавання та множення числових нерівностей. Оцінювання значення виразу 35
Самостійна робота № 2 43
Домашнє завдання 44
§ 4. Нерівності з однією змінною. Числові проміжки 46
Домашнє завдання 52
Підсумовуємо вивчене в § 1—4 54
Контрольна робота № 2 55
§ 5. Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності 56
Самостійна робота № 3 65
Домашнє завдання 66
§ 6. Об’єднання та переріз множин 68
Домашнє завдання 77
§ 7. Системи лінійних нерівностей з однією змінною 78
Самостійна робота № 4 88
Домашнє завдання 90
В один клік 92
Підсумовуємо вивчене в § 5—7 94
Контрольна робота № 3 96

РОЗДІЛ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

Застосовуємо на практиці 97
§ 8. Функція. Область визначення та область значень функції. Графік функції 98
В один клік 105
Домашнє завдання 106
§ 9. Властивості функції. Нулі функції. Проміжки знакосталості 108
Самостійна робота № 5 115
Домашнє завдання 116
§10. Властивості функції. Зростання та спадання функції, найбільше і найменше значення функції 117
Самостійна робота № 6 126
Домашнє завдання 128
§ 11. Перетворення графіків функцій f(x) → f (x) + a , f (x) → f(x + a) , f (x ) →k ⋅ f(x ) 130
Самостійна робота №7 140
Домашнє завдання 142
Підсумовуємо вивчене в § 8—11 143
Контрольна робота № 4 146
§ 12. Квадратична функція, її графік і властивості 147
Самостійна робота № 8 159
Домашнє завдання 160
§ 13. Квадратні нерівності 162
Самостійна робота № 9 173
Домашнє завдання 174
Підсумовуємо вивчене в § 12—13 176
Контрольна робота № 5 178
§ 14. Системи двох рівнянь із двома змінними 179
Самостійна робота № 10 190
Домашнє завдання 191
§ 15. Система двох рівнянь із двома змінними як математична модель прикладної задачі 193
Самостійна робота № 11 203
Домашнє завдання 204
В один клік 206
Підсумовуємо вивчене в § 14—15 208
Контрольна робота № 6 210

РОЗДІЛ 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

Застосовуємо на практиці 211
§ 16. Числові послідовності. Способи задання послідовностей 212
Домашнє завдання 221
§ 17. Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії 223
Самостійна робота №12 234
Домашнє завдання 236
§ 18. Сума перших n членів арифметичної прогресії 238
Самостійна робота №13 245
Домашнє завдання 246
§ 19. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії 248
Самостійна робота №14 258
Домашнє завдання 259
§ 20. Сума перших п членів геометричної прогресії 261
Самостійна робота №15 269
Домашнє завдання 270
В один клік 272
Підсумовуємо вивчене в § 16—20 274
Контрольна робота № 7 276

ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Нерівності 277
2. Квадратична функція 277
3. Числові послідовності 279
Контрольна робота (підсумкова) 280
Відповіді до завдань 282
Контрольні роботи 282
Розділ 1 282
Розділ 2 283
Розділ 3 286
Алфавітний покажчик 287

10-05-2017, 11:34 7 968