Розділи
Підручники для школи » 8 клас » Географія 8 клас Масляк

Географія 8 клас Масляк

16.04.2017 - 10:15 3 279 0
Географія 8 клас Масляк
Зміст Читати онлайн Завантажити
Дорогі друзі!3
Як працювати з підручником4

ВСТУП

§ 1. Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації7
§ 2. Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження10

РОЗДІЛ I. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ

Тема 1. Географічна карта
§ 3. Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах16
§ 4. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах21
§ 5. Класифікація карт. Навчальні, електронні карти та атласи. Картографічні інтернет-джерела24
§ 6. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи.29
Тема 2. Топографічні карти
§ 7. Читання та практичне використання топографічних карт32
§ 8. Плани міст, схеми руху транспорту37

РОЗДІЛ II. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу
§ 9. Політична карта світу. Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн. Державний лад в Україні45
§ 10. Географічне положення України50
§ 11. Геополітика. Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи53
Тема 2. Формування території України
§ 12. Територіальні зміни меж України з ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою58
Тема 3. Україна на карті годинних поясів
§ 13. Міжнародна система відліку часу63
§ 14. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні66

РОЗДІЛ III. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
§ 15. Форми земної поверхні. Карта «Фізична поверхня»72
§ 16. Геологічна історія Землі76
§ 17. Основні тектонічні структури. Зв’язок рельєфу з тектонічними структурами80
§ 18. Геологічна будова України. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини84
§ 19. Формування рельєфу. Рельєфотвірні чинники і процеси. Рельєф і діяльність людини88
§ 20. Корисні копалини України, їх класифікація та закономірності поширення. Паливні корисні копалини92
§ 21. Рудні та нерудні корисні копалини. Мінеральні води та грязі97
§ 22. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів.100
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси
§ 23. Кліматотвірні чинники104
§ 24. Атмосферні фронти, циклони та антициклони. Кліматичні показники та їх розподіл в Україні107
§ 25. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта111
§ 26. Несприятливі погодно-кліматичні явища114
§ 27. Метеорологічна служба. Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними прикметами117
§ 28. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини. Охорона атмосферного повітря120
Тема 3. Води суходолу і водні ресурси
§ 29. Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини126
§ 30. Основні річкові басейни та системи України129
§ 31. Вплив рельєфу на річки. Падіння, похил річки. Річковий стік. Живлення і режим річок132
§ 32. Характеристика Озер України136
§ 33. Болота. Водосховища та канали139
§ 34. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони142
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси
§ 35. Умови ґрунтоутворення. Закономірності поширення ґрунтів146
§ 36. Ґрунтові ресурси України. Раціональне використання та охорона ґрунтових ресурсів149
Тема 5. Рослинність
§ 37. Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання.153
§ 38. Червона та Зелена книги України. Охорона і відтворення рослинних ресурсів158
Тема 6. Тваринний світ України
§ 39. Різноманітність тваринного світу. Вплив людини на тваринний світ України162
§ 40. Тваринні ресурси України, заходи з їх відтворення й охорони.166
Тема 7. Ландшафти України
§ 41. Ландшафт як просторово-цілісна система. Районування природних ландшафтів169
§ 42. Антропогенні ландшафти172
§ 43. Рівнинні ландшафти, їх різноманітність175
§ 44. Природні зони України: мішаних лісів, широколистих лісів177
§ 45. Природні зони України: лісостеп183
§ 46. Природні зони України: степова зона187
§ 47. Використання та охорона рівнинних ландшафтів190
§ 48. Гірські ландшафти Українських Карпат194
§ 49. Гірські ландшафти Кримських гір201
§ 50. Чорне та Азовське моря.205
Тема 8. Природокористування
§ 51. Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості.210
§ 52. Використання природно-ресурсного потенціалу України214
§ 53. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля.219

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Тема 1. Демографічні процеси і статево-віковий склад населення України та світу
§ 54. Кількість населення у світі та Україні. Природний рух, міграції, міграційна політика229
§ 55. Статево-віковий склад і тривалість життя.234
§ 56. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика238
§ 57. Механічний рух населення: основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні.242
§ 58. Українська діаспора247
Тема 2. Розселення населення
§ 59. Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення у світі й Україні254
§ 60. Міські та сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське та сільське населення.258
§ 61. Урбанізація. Міські агломерації.264
§ 62. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація267
Тема 3. Етнічний склад населення
§ 63. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні і багатонаціональні країни270
§ 64. Національний склад населення України273
§ 65. Національні меншини та етнічні групи277
Тема 4. Релігійний склад населення
§ 66. Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні282
Тема 5. Зайнятість населення у світі та Україні
§ 67. Трудові ресурси. Економічно активне населення287
§ 68. Зайнятість населення290
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Географія 8 клас Масляк.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 28.11.2023 - 17:39
Dear in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 27.11.2023 - 09:50
Dear in.ua Administrator! my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at in.ua. - They hang out for a minute to check it out. I’m interested… but…
Porter
Porter 24.11.2023 - 03:43
Dear to in.ua Administrator. This is Porter, and I just found your site, in.ua. It really is got a lot going for it, but I have an idea to make it even more effective. Check out Web Visitors Into
Eric
Eric 21.11.2023 - 03:09
To the in.ua Webmaster! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like
Eric
Eric 15.11.2023 - 15:51
Dear in.ua Admin. my name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing though…