Історія України 8 клас Бурнейко Нова програма

Історія України 8 клас Бурнейко Нова програма
Название учебника: Історія України 8 клас Бурнейко
 
Автор: Бурнейко І. О.
 
Издательство: Астон
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 296
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Вступ 5

РОЗДІЛ І. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В XVI ст.

§ 2. Українці на початку ранньомодерної доби 13
§ 3. Економічне життя українських земель в першій половині XVI ст 19
§ 4. Люблінська унія 1569 р 26
§ 5. Українське козацтво 33
§ 6. Реєстрове козацтво. Козацькі війни кінця XVI ст 40
§ 7. Практичне заняття № 1 47
§ 8. Церковне життя в XVI ст 52
§ 9. Культурно-освітнє життя в українських землях XVI ст 58
§ 10. Українські міста і розвиток мистецтва в XVI – першій половині XVII ст 65

РОЗДІЛ II. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVI - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.

§ 11. Берестейська церковна унія 1596 р 72
§ 12. Кримське ханство 78
§ 13. Походи козаків у першій чверті XVII ст 84
§ 14. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний 90
§ 15. Практичне заняття № 2 97
§ 16. Православна церква в першій половині XVII ст 103
§ 17. Козацько-селянські повстання 20- 30-х рр. XVII ст 109
§ 18. Розвиток української освіти та культури в першій половині XVII ст 116

РОЗДІЛ III. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII ст.

§ 19. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст 124
§ 20. Українська козацька держава - Військо Запорозьке 131
§ 21. Практичне заняття № 3 138
§ 22. Військо Запорозьке в 1650-1653 рр. 143
§ 23. Військо Запорозьке у 1654-1657 рр. 150

РОЗДІЛ IV. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х РОКІВ XVII - НА ПОЧАТКУ XVIII ст.

§ 24. Гетьман Іван Виговський 158
§ 25. Військо Запорозьке від Юрія Хмельницького до Андрусівського перемир’я 165
§ 26. Гетьман Петро Дорошенко 172
§ 27. Припинення існування правобережної Гетьманщини 179
§ 28. Слобідська Україна та Запорожжя 186
§ 29. Практичне заняття № 4 193
§ 30. Гетьман Іван Мазепа 198
§ 31. Гетьман Пилип Орлик. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні 205
§ 32. Культурне та духовне життя наприкінці 50-х років XVII ст. - на початку XVIII ст. 211

РОЗДІЛ V. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 20-90-х pp. XVIII ст.

§ 33. Наступ Російської імперії на автономію Гетьманщини 219
§ 34. Ліквідація Гетьманщини та полково-сотенного устрою в Україні 226
§ 35. Нова (Підпільненська) Січ 233
§ 36. Російсько-турецькі війни XVIII ст. і Україна та Кримське ханство 240
§ 37. Правобережна Україна. Буковина. Закарпаття. Східна Галичина 246
§ 38. Поділи Речі Посполитої 253
§ 39. Західноукраїнські землі у складі володінь австрійських Габсбургів. Реформи Марії-Терезії та Йосифа І 260
§ 40. Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода 266
§ 41. Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика 273
§ 42. Практичне заняття № 5 280
§ 43. Узагальнення. Україна в ранньомодерну добу та її внесок в загальноєвропейську спадщину 285

Короткий словничок основних понять і термінів

289

Добірка джерел цікавої інформації. Публікації

293

22-08-2016, 11:50 717