Історія України 8 клас Бурнейко Нова програма

Історія України 8 клас Бурнейко Нова програма
Название учебника: Історія України 8 клас Бурнейко
 
Автор: Бурнейко І. О.
 
Издательство: Астон
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 296
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Вступ5

РОЗДІЛ І. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В XVI ст.

§ 2. Українці на початку ранньомодерної доби13
§ 3. Економічне життя українських земель в першій половині XVI ст19
§ 4. Люблінська унія 1569 р26
§ 5. Українське козацтво33
§ 6. Реєстрове козацтво. Козацькі війни кінця XVI ст40
§ 7. Практичне заняття № 147
§ 8. Церковне життя в XVI ст52
§ 9. Культурно-освітнє життя в українських землях XVI ст58
§ 10. Українські міста і розвиток мистецтва в XVI – першій половині XVII ст65

РОЗДІЛ II. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVI - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.

§ 11. Берестейська церковна унія 1596 р72
§ 12. Кримське ханство78
§ 13. Походи козаків у першій чверті XVII ст84
§ 14. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний90
§ 15. Практичне заняття № 297
§ 16. Православна церква в першій половині XVII ст103
§ 17. Козацько-селянські повстання 20- 30-х рр. XVII ст109
§ 18. Розвиток української освіти та культури в першій половині XVII ст116

РОЗДІЛ III. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII ст.

§ 19. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст124
§ 20. Українська козацька держава - Військо Запорозьке131
§ 21. Практичне заняття № 3138
§ 22. Військо Запорозьке в 1650-1653 рр.143
§ 23. Військо Запорозьке у 1654-1657 рр.150

РОЗДІЛ IV. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х РОКІВ XVII - НА ПОЧАТКУ XVIII ст.

§ 24. Гетьман Іван Виговський158
§ 25. Військо Запорозьке від Юрія Хмельницького до Андрусівського перемир’я165
§ 26. Гетьман Петро Дорошенко172
§ 27. Припинення існування правобережної Гетьманщини179
§ 28. Слобідська Україна та Запорожжя186
§ 29. Практичне заняття № 4193
§ 30. Гетьман Іван Мазепа198
§ 31. Гетьман Пилип Орлик. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні205
§ 32. Культурне та духовне життя наприкінці 50-х років XVII ст. - на початку XVIII ст.211

РОЗДІЛ V. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 20-90-х pp. XVIII ст.

§ 33. Наступ Російської імперії на автономію Гетьманщини219
§ 34. Ліквідація Гетьманщини та полково-сотенного устрою в Україні226
§ 35. Нова (Підпільненська) Січ233
§ 36. Російсько-турецькі війни XVIII ст. і Україна та Кримське ханство240
§ 37. Правобережна Україна. Буковина. Закарпаття. Східна Галичина246
§ 38. Поділи Речі Посполитої253
§ 39. Західноукраїнські землі у складі володінь австрійських Габсбургів. Реформи Марії-Терезії та Йосифа І260
§ 40. Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода266
§ 41. Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика273
§ 42. Практичне заняття № 5280
§ 43. Узагальнення. Україна в ранньомодерну добу та її внесок в загальноєвропейську спадщину285

Короткий словничок основних понять і термінів

289

Добірка джерел цікавої інформації. Публікації

293

22-08-2016, 11:50 1 105