Розділи
Підручники для школи » 6 клас » Українська мова 6 клас Глазова

Українська мова 6 клас Глазова

03.01.2015 - 14:16 3 164 0
Українська мова 6 клас Глазова
Зміст Читати онлайн Завантажити

ВСТУП

Краса і багатство української мови6

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Просте і складне речення13
§ 2. Звертання. Вставні слова та сполучення слів17
§ 3. Пряма мова. Діалог20
§ 4. Тема і головна думка тексту. Мікротема, тематичне речення. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Стилі і типи мовлення24

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 5. Групи слів за їхнім походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова35
§ 6. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми43
§ 7. Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова49
§ 8. Просторічні слова55
§ 9. Офіційно-ділова лексика56
§ 10. Фразеологія. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення61
§ 11. Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів64
§ 12. Фразеологізми в ролі членів речення67

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§ 13. Змінювання і творення слів. Твірне слово69
§ 14. Перехід слів із однієї частини мови в іншу79
§ 15. Чергування приголосних при творенні слів81
§ 16. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах88
§ 17. Правопис складних і складноскорочених слів90

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 18. Загальна характеристика частин мови94
Іменник
§ 19. Іменник як частина мови96
§ 20. Рід іменників. Іменники спільного роду100
§ 21. Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини103
§ 22. Відмінки іменників, їхнє значення. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників105
§ 23. Написання не з іменниками135
§ 24. Особливості творення іменників136
§ 25. Написання та відмінювання імен по батькові140
Прикметник
§ 26. Прикметник як частина мови143
§ 27. Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис145
§ 28. Ступені порівняння якісних прикметників153
§ 29. Повні й короткі форми прикметників160
§ 30. Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників162
§ 31. Творення прикметників166
§ 32. Написання не з прикметниками172
§ 33. Написання -нн- і -н- у прикметниках174
§ 34. Написання складних прикметників через дефіс або разом176
§ 35. Перехід прикметників у іменники179
§ 36. Написання прізвищ прикметникової форми181
Числівник
§ 37. Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені184
§ 38. Відмінювання кількісних числівників189
§ 39. Відмінювання порядкових числівників199
Займенник
§ 40. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням206
§ 41. Особові займенники і зворотний займенник себе207
§ 42. Питальні й відносні займенники213
§ 43. Заперечні й неозначені займенники. Ні в заперечних займенниках. Дефіс у неозначених займенниках216
§ 44. Присвійні займенники220
§ 45. Вказівні й означальні займенники223
Повторення та узагальнення вивченого227

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Повторення вивченого про мовлення, види мовленнєвої діяльності. Ситуація спілкування10
Офіційно-діловий стиль. Складання оголошення. План роботи32, 58
Говоріння131, 198, 201
Читання. Говоріння30, 38, 125, 150,
158,180, 196,
211, 219
Читання. Письмо47, 58, 170,
178, 203
Довідкове бюро
Тлумачний словничок234
Фразеологічний словничок236
Словничок назв почуттів237
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова 6 клас Глазова.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.
Amelia
Amelia 04.02.2024 - 16:44
Hi there, We run a YouTube growth service, which increases your number of subscribers both safely and practically. - We guarantee to gain you 700-1500+ subscribers per month. - People subscribe
Danielle
Danielle 29.01.2024 - 22:54
Hi, We'd like to introduce to you our explainer video service, which we feel can benefit your site bookforschool.in.ua. Check out some of our existing videos here:
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾