Українська мова 6 клас Глазова

Українська мова 6 клас Глазова
Название учебника: Українська мова 6 клас
 
Автор: Глазова О.
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2014
 
Язык: украинский
 
Страниц: 242
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии

ВСТУП

Краса і багатство української мови 6

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Просте і складне речення 13
§ 2. Звертання. Вставні слова та сполучення слів 17
§ 3. Пряма мова. Діалог 20
§ 4. Тема і головна думка тексту. Мікротема, тематичне речення. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Стилі і типи мовлення 24

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 5. Групи слів за їхнім походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова 35
§ 6. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми 43
§ 7. Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова 49
§ 8. Просторічні слова 55
§ 9. Офіційно-ділова лексика 56
§ 10. Фразеологія. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення 61
§ 11. Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів 64
§ 12. Фразеологізми в ролі членів речення 67

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§ 13. Змінювання і творення слів. Твірне слово 69
§ 14. Перехід слів із однієї частини мови в іншу 79
§ 15. Чергування приголосних при творенні слів 81
§ 16. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах 88
§ 17. Правопис складних і складноскорочених слів 90

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 18. Загальна характеристика частин мови 94
Іменник
§ 19. Іменник як частина мови 96
§ 20. Рід іменників. Іменники спільного роду 100
§ 21. Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини 103
§ 22. Відмінки іменників, їхнє значення. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників 105
§ 23. Написання не з іменниками 135
§ 24. Особливості творення іменників 136
§ 25. Написання та відмінювання імен по батькові 140
Прикметник
§ 26. Прикметник як частина мови 143
§ 27. Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис 145
§ 28. Ступені порівняння якісних прикметників 153
§ 29. Повні й короткі форми прикметників 160
§ 30. Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників 162
§ 31. Творення прикметників 166
§ 32. Написання не з прикметниками 172
§ 33. Написання -нн- і -н- у прикметниках 174
§ 34. Написання складних прикметників через дефіс або разом 176
§ 35. Перехід прикметників у іменники 179
§ 36. Написання прізвищ прикметникової форми 181
Числівник
§ 37. Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені 184
§ 38. Відмінювання кількісних числівників 189
§ 39. Відмінювання порядкових числівників 199
Займенник
§ 40. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням 206
§ 41. Особові займенники і зворотний займенник себе 207
§ 42. Питальні й відносні займенники 213
§ 43. Заперечні й неозначені займенники. Ні в заперечних займенниках. Дефіс у неозначених займенниках 216
§ 44. Присвійні займенники 220
§ 45. Вказівні й означальні займенники 223
Повторення та узагальнення вивченого 227

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Повторення вивченого про мовлення, види мовленнєвої діяльності. Ситуація спілкування 10
Офіційно-діловий стиль. Складання оголошення. План роботи 32, 58
Говоріння 131, 198, 201
Читання. Говоріння 30, 38, 125, 150,
158,180, 196,
211, 219
Читання. Письмо 47, 58, 170,
178, 203
Довідкове бюро
Тлумачний словничок 234
Фразеологічний словничок 236
Словничок назв почуттів 237

3-01-2015, 14:16 1 865