Розділи
Підручники для школи » 6 клас » Українська мова 6 клас Єрмоленко

Українська мова 6 клас Єрмоленко

03.01.2015 - 14:13 2 289 0
Українська мова 6 клас Єрмоленко
Зміст Читати онлайн Завантажити
Від авторів3
§ 1 Краса і багатство української мови4

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

8
§ 2 Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення9
§ 3 Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні11
§ 4 Складне речення. Розділові знаки в складному реченні15
§ 5 Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі17
§ 6 Текст. Структура тексту20
§ 7 Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту24
Завдання для самоперевірки27

ЛЕКСИКОЛОПЯ, ФРАЗЕОЛОГІЯ

29
§ 8 Групи слів за походженням30
§ 9 Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів34
§ 10 Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми38
§ 11 Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова43
§ 12 Діалектні слова46
§ 13 Професійні слова і терміни. Просторічні слова49
§ 14 Офіційно-ділова лексика53
§ 15 Фразеологізми. Словник фразеологізмів55
§ 16 Джерела українських фразеологізмів58
§ 17 Прислів'я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів62
Завдання для самоперевірки66

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ

68
§ 18 Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення69
§ 19 Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова72
§ 20 Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький. Зміни приголосних при творенні прикметників, що мають буквосполучення -чи-, -ши-75
§ 21 Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)77
§ 22 Складні слова. Сполучні о, є, є в складних словах79
§ 23 Правопис складних слів разом і через дефіс81
§ 24 Написання слів з пів-83
§ 25 Творення і правопис складноскорочених слів84
Завдання для самоперевірки86

ІМЕННИК

88
§ 26 Загальна характеристика частин мови89
§ 27 Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль90
§ 28 Іменники — назви істот і неістот93
§ 29 Іменники — загальні та власні, конкретні й абстрактні назви. Збірні іменники. Велика буква і ланки у власних назвах96
§ 30 Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників100
§ 31 Число іменників104
§ 32 Відмінки іменників107
§ 33 Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни110
§ 34 Відмінювання іменників І відміни113
§ 35 Відмінювання іменників II відміни116
§ 36 Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку119
§ 37 Відмінювання іменників III та IV відміни123
§ 38 Особливості написання іменників у кличному відмінку126
§ 39 Відмінювання іменників, що мають форму лише множини129
§ 40 Особливості творення іменників. Правопис складних іменників131
§ 41 Не з іменниками135
§ 42 Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)137
§ 43 Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникової форми140
Завдання для самоперевірки № 1143
Завдання для самоперевірки № 2145

ПРИКМЕТНИК

146
§ 44 Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Повні й короткі форми прикметника147
§ 45 Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні153
§ 46 Ступені порівняння якісних прикметників157
§ 47 Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої групи163
§ 48 Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники167
§ 49 Написання прикметникових суфіксів173
§ 50 Написання не з прикметниками176
§ 51 Написання -н- і -нн- у прикметниках179
§ 52 Написання складних прикметників разом і через дефіс181
§ 53 Написання прізвищ прикметникової форми184
Завдання для самоперевірки № 1188
Завдання для самоперевірки № 2189

ЧИСЛІВНИК

191
§ 54 Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль192
§ 55 Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні та складені194
§ 56 Відмінювання і правопис кількісних (власне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників199
§ 57 Відмінювання і правопис порядкових числівників204
Завдання для самоперевірки207

ЗАЙМЕННИК

209
§ 58 Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль210
§ 59 Розряди займенників за значенням214
§ 60 Відмінювання займенників217
§ 61 Правопис займенників226
Завдання для самоперевірки227

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

229
§ 62 Мова і розмова. Загальне уявлення про ситуацію спілкування230
§ 63 Складання і розігрування діалогів до запропонованої ситуації232
§ 64 Мовні стилі (повторення). Мовні жанри офіційно-ділового стилю: план роботи, оголошення234
§ 65 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення237
§ 66 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи240
§ 67 Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму243
§ 68 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення245
§ 69 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму247
§ 70 Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи248
§ 71 Письмовий докладний переказ художнього тексту з творчим завданням250
§ 72 Основні джерела та систематизація матеріалу для твору. Складний план готового тексту. Простий план власного висловлювання251
§ 73 Усний твір-опис приміщення в художньому стилі на основі особистих вражень253
§ 74 Усний твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень255
§ 75 Усний твір-оповідання за жанровою картиною256
§ 76 Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі257
§ 77 Письмовий твір-опис приміщення в науковому стилі на основі особистих вражень258
§ 78 Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною259
§ 79 Письмовий твір-роздум у художньому стилі про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень261
§ 80 Письмовий твір-оповідання на основі побаченого263
§ 81 Замітка в газету — роздум про вчинки людей265
Додаток
Відповіді до кросвордів, ребусів, загадок і головоломок267
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова 6 клас Єрмоленко.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.
Amelia
Amelia 04.02.2024 - 16:44
Hi there, We run a YouTube growth service, which increases your number of subscribers both safely and practically. - We guarantee to gain you 700-1500+ subscribers per month. - People subscribe
Danielle
Danielle 29.01.2024 - 22:54
Hi, We'd like to introduce to you our explainer video service, which we feel can benefit your site bookforschool.in.ua. Check out some of our existing videos here:
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾