Географія 7 клас Довгань Нова програма

Географія 7 клас Довгань Нова програма
Название учебника: Географія 7 клас
 
Автор: Довгань Г. Д., Стадник О. Г.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 304
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Любі діти! 3

ВСТУП

§ 1. Що вивчає географія материків і океанів 5
§ 2. Джерела географічної інформації. Карти материків та океанів, їх класифікація 8

РОЗДІЛ I. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

ТЕМА 1. ФОРМА І РУХИ ЗЕМЛІ
§ 3. Географічні наслідки форми та рухів Землі 12
ТЕМА 2. МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ — ВЕЛИКІ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ
§ 4. Походження материків та океанів 17
§ 5. Тектонічні структури. Рельєф материків та океанів 21
§ 6. Кліматотвірні чинники 27
§ 7. Роль циркуляції повітряних мас у формуванні клімату 30
§ 8. Водні маси та їхні властивості. Закономірності розміщення океанічних течій 35
§ 9. Кліматичні пояси та типи клімату Землі 39
§ 10. Природні комплекси материків і океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність 44

РОЗДІЛ ІІ. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ

ТЕМА 1. АФРИКА
§ 11. Географічне положення материка. Дослідження та освоєння Африки 50
§ 12. Тектонічна будова та рельєф, корисні копалини 55
§ 13. Загальні риси клімату 59
§ 14. Кліматичні пояси та типи клімату 62
§ 15. Води суходолу 65
§ 16. Природні зони Африки 69
§ 17. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми 73
§ 18. Населення та політична карта 77
§ 19. Країни Африки 81
ТЕМА 2. ПІВДЕННА АМЕРИКА
§ 20. Географічне положення. Дослідження й освоєння Південної Америки 88
§ 21. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини 93
§ 22. Клімат 97
§ 23. Води суходолу 101
§ 24. Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми 105
§ 25. Населення Південної Америки 112
§ 26. Держави Південної Америки 116
ТЕМА 3. АВСТРАЛІЯ
§ 27. Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини 121
§ 28. Клімат. Води суходолу 126
§29. Органічний світ. Природні зони. Зміни природи материка людиною 130
§ 30. Населення Австралії. Австралійський Союз 137

РОЗДІЛ III. ПОЛЯРНИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АНТАРКТИДУ
§ 31. Географічне положення. Відкриття та дослідження Антарктиди 142
ТЕМА 2. ПРИРОДА МАТЕРИКА
§ 32. Природа Антарктиди 147

РОЗДІЛ IV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

ТЕМА 1. ПІВНІЧНА АМЕРИКА
§ 33. Географічне положення. Історія відкриття й освоєння 154
§ 34. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини 158
§ 35. Загальна характеристика клімату. Кліматичні пояси та типи клімату 162
§ 36. Води суходолу 167
§ 37. Природні зони. Вертикальна поясність у горах материка 172
§ 38. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми 178
§ 39. Населення та держави 182
ТЕМА 2. ЄВРАЗІЯ
§ 40. Географічне положення 188
§ 41. Дослідження та освоєння материка 192
§ 42. Тектонічна будова. Рельєф. Корисні копалини 196
§ 43. Загальні риси клімату 202
§ 44. Кліматичні пояси та типи клімату 207
§ 45. Води суходолу. Найбільші річки 211
§ 46. Озера Євразії. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності 216
§ 47. Природні зони. Арктичні пустелі. Тундра й лісотундра. Ліси помірного поясу. Лісостепи й степи 221
§ 48. Природні зони. Напівпустелі й пустелі. Субтропічні ліси. Савани. Субекваторіальні та екваторіальні ліси. Вертикальна поясність 227
§ 49. Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об'єкти природної спадщини ЮНЕСКО 232
§ 50. Населення Євразії. Держави 235
§ 51. Країни Європи. Німеччина. Франція. Велика Британія. Італія 239
§ 52. Україна та її сусіди. Зв'язки України з країнами Європи 245
§ 53. Країни Азії. Китай. Японія. Індія 250

РОЗДІЛ V. ОКЕАНИ

ТЕМА 1. ТИХИЙ ОКЕАН
§ 54. Тихий океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води 257
§ 55. Тихий океан. Органічний світ. Острови в Тихому океані, їх природні особливості. Природні ресурси. Охорона природи океану 262
ТЕМА 2. АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН
§ 56. Атлантичний океан 267
ТЕМА 3. ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАН
§ 57. Індійський океан 275
ТЕМА 4. ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН
§ 58. Північний Льодовитий океан 282

РОЗДІЛ VI. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

ТЕМА 1. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ БАГАТСТВ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ
§ 59. Природні багатства материків та океанів, наслідки їх використання 289
ТЕМА 2. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ
§ 60. Забруднення навколишнього середовища. Міжнародне співробітництво в розв'язанні екологічних проблем 295

12-09-2016, 18:38 2 409