Хімія 8 клас Буринська Нова програма

Хімія 8 клас Буринська Нова програма
Название учебника: Хімія 8 клас
 
Автор: Буринська Н.М.
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 144
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ВСТУП5
Правила поведінки учнів у кабінеті хімії5
Як користуватися підручником хімії6

РОЗДІЛ 1. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7-го класу

§ 1. Найважливіші поняття хімії8

РОЗДІЛ 2. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 2. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів13
§ 3. Поняття про лужні елементи15
§ 4. Поняття про інертні елементи18
§ 5. Поняття про галогени19
§ 6. Періодичний закон Д.І.Менделеєва23
§ 7. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделеєва25
§ 8. Будова атома. Фізичний зміст Періодичного закону29
§ 9. Склад атомних ядер. Ізотопи33
§ 10. Стан електронів у атомі38
§11. Будова електронної оболонки атома40
§ 12. Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів46
§13. Періодична система хімічних елементів у світлі сучасних уявлень про будову атома50
§ 14. Значення Періодичного закону і Періодичної системи хімічних елементів54

РОЗДІЛ 3. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 15. Природа хімічного зв’язку. Ковалентний зв'язок58
§ 16. Йонний зв'язок63
§17. Валентність і ступінь окиснення елементів66
§ 18. Кристалічні ґратки71

РОЗДІЛ 4. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 19. Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини76
§ 20. Молярна маса79
§ 21. Закон Авогадро. Молярний об’єм газу81
§ 22. Відносна густина газів83

РОЗДІЛ 5. Основні класи неорганічних сполук

§ 23. Оксиди89
§ 24. Властивості оксидів92
§ 25. Розрахунки за рівняннями реакцій95
§ 26. Основи (гідроксиди металічних елементів)101
§ 27. Кислоти106
§ 28. Хімічні властивості кислот108
§ 29. Амфотерні гідроксиди112
§ 30. Солі114
§ 31. Хімічні властивості солей118
Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук121
§ 32.3агальні способи добування оксидів, основ, кислот, солей122
§ 33. Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук124
Практична робота 2. Розв’язування експериментальних завдань126
§ 34. Генетичний зв’язок між основними класами неорганічних сполук127
§ 35. Використання простих і складних речовин у господарстві та побуті129
§ 36. Хімія й охорона природи131
Тлумачний словничок134
Іменний покажчик135
Предметний покажчик135
Відповіді140

3-01-2017, 21:18 1 208