Розділи
Підручники для школи » 8 клас » 8 класс Новая программа » Українська мова 8 клас Єрмоленко Нова програма

Українська мова 8 клас Єрмоленко Нова програма

21.01.2017 - 20:42 5 115 0
Українська мова 8 клас Єрмоленко Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання, впливу
Повторення та узагальнення вивченого
§ 2. Лексикологія. Фразеологія
§ 3. Основні правила правопису складних слів
§ 4. Складні випадки правопису службових частин мови
Синтаксис. Пунктуація
Словосполучення й речення
§ 5. Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова
§ 6. Речення. Речення прості й складні (повторення), двоскладні та односкладні. Види речень за метою висловлювання та за емоційним забарвленням
Просте речення. Двоскладне речення
§ 7. Головні члени двоскладного речення. Підмет і присудок. Узгодження головних членів речення
§ 8. Способи вираження підмета. Простий і складений підмет
§ 9. Простий і складений присудок. Способи вираження простого присудка
§ 10. Cкладений дієслівний присудок
§ 11. Складений іменний присудок. Тире між підметом і присудком
§ 12. Речення поширені й непоширені. Другорядні члени речення. Означення — другорядний член речення
§ 13. Прикладка як різновид означення. Правопис прикладки
§ 14. Додаток — другорядний член речення
§ 15. Обставина — другорядний член речення. Види обставин
§ 16. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами
§ 17. Порядок слів у реченні. Логічний наголос
Узагальнення до теми
Односкладне просте речення. Повне і неповне речення
§ 18. Головний член односкладного простого речення
§ 19. Односкладне означеноособове речення
§ 20. Односкладне узагальненоособове речення
§ 21. Односкладне неозначеноособове речення
§ 22. Односкладне безособове речення
§ 23. Односкладне називне речення
§ 24. Односкладне речення як частина складного речення
§ 25. Повне і неповне речення. Тире в неповному реченні. Незакінчене речення, його стилістичні функції
Узагальнення до теми
Просте ускладнене речення
§ 26. Однорідні члени речення. Зв’язок і розділові знаки між однорідними членами речення
§ 27. Однорідні й неоднорідні означення
§ 28. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами
Узагальнення до теми
Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
§ 29. Речення зі звертаннями. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні
§ 30. Речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями). Розділові знаки при вставних словах (словосполученнях, реченнях)
Узагальнення до теми
Речення з відокремленими членами
§ 31. Поняття про відокремлені другорядні члени й уточнювальні члени речення. Розділові знаки при уточнювальних членах
§ 32. Відокремлені означення (узгоджені, неузгоджені)
§ 33. Відокремлені прикладки
§ 34. Відокремлені обставини
§ 35. Відокремлені додатки
Узагальнення до теми
§ 36. Повторення відомостей про словосполучення й просте речення
Основи комунікативної діяльності
§ 37. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи висловлювання; засоби міжфразового зв’язку в тексті
§ 38. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне (практично), критичне. Читання: розуміння та засвоювання тексту. Передмова в книжці
§ 39. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в художньому стилі
§ 40. Усний стислий переказ текстів публіцистичного стилю на основі переглянутих телепередач)
§ 41. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
§ 42. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі
§ 43. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
§ 44. Усний твір-опис у публіцистичному стилі пам’яток історії й культури за картиною
§ 45. Конспект прочитаного науковонавчального тексту; тематичні виписки
§ 46. Усне повідомлення про мову в науковому стилі: зіставлення й узагальнення матеріалу
§ 47. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста), пам’яток історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
§ 48. Діалог, складений на основі телепередач, дібраних запитань до тексту, на основі життєвого досвіду учнів
§ 49. Інтерв’ю в публіцистичному стилі
§ 50. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу
ДОДАТКИ
З орфографічного словника
Зі словника синонімів
Зі словника антонімів
Із тлумачного словника
Зі словника фразеологізмів
Відповіді до кросвордів, ребусів і головоломок
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова 8 клас Єрмоленко Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 16.01.2023 - 03:31
Hello, my name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing though… A QUICK,
Eric
Eric 15.01.2023 - 22:28
Good day, My name is Eric and unlike a lot of emails you might get, I wanted to instead provide you with a word of encouragement – Congratulations What for? Part of my job is to check out
Eric
Eric 14.01.2023 - 23:32
Hey there, I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO, looks like
Jacob
Jacob 11.01.2023 - 02:31
Hi, Are you still in business? I found a few errors on your site. Would you like me to send over a screenshot of those errors? Regards Jacob (714) 500-7363
Eric
Eric 21.12.2022 - 14:50
My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Talk With Web Visitor – CLICK HERE http://jumboleadmagnet.com for a