Алгебра 7 клас Бевз Нова програма

Алгебра 7 клас Бевз Нова програма
Название учебника: Алгебра 7 клас
 
Автор: Бевз Г. П., Бевз В. Г.
 
Издательство: Відродження
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 288
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Дорогі семикласники!5

Розділ 1. ЦІЛІ ВИРАЗИ

§ 1. Вирази зі змінними7
§ 2. Тотожні вирази14
§ 3. Вирази зі степенями20
§ 4. Властивості степенів29
§ 5. Одночлени36
Завдання для самостійної роботи43
Готуємося до тематичного оцінювання44
§ 6. Многочлени46
§ 7. Додавання і віднімання многочленів53
§ 8. Множення многочлена на одночлен60
§ 9. Множення многочленів67
Завдання для самостійної роботи74
Історичні відомості75
Головне в розділі76
Запитання для самоперевірки77
Готуємося до тематичного оцінювання78

Розділ 2. РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ

§ 10. Винесення спільного множника за дужки81
§ 11. Спосіб групування88
§ 12. Квадрат двочлена93
§ 13. Різниця квадратів102
Завдання для самостійної роботи109
Готуємося до тематичного оцінювання110
§ 14. Використання формул скороченого множення112
§ 15. Різниця і сума кубів119
§ 16. Застосування різних способів розкладання многочленів на множники126
Завдання для самостійної роботи134
Історичні відомості135
Головне в розділі136
Запитання для самоперевірки137
Готуємося до тематичного оцінювання138

Розділ 3. ФУНКЦІЇ

§ 17. Що таке функція?141
§ 18. Графік функції150
§ 19. Лінійна функція161
Завдання для самостійної роботи170
Історичні відомості171
Головне в розділі172
Запитання для самоперевірки173
Готуємося до тематичного оцінювання174

Розділ 4. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ

§ 20. Загальні відомості про рівняння177
§ 21. Лінійні рівняння185
§ 22. Розв’язування задач за допомогою рівнянь191
§ 23. Рівняння з двома змінними202
§ 24. Графік лінійного рівняння з двома змінними208
§ 25. Системи рівнянь215
§ 26. Спосіб підстановки221
§ 27. Спосіб додавання227
§ 28. Розв’язування задач складанням системи рівнянь235
Завдання для самостійної роботи243
Історичні відомості244
Головне в розділі246
Запитання для самоперевірки247
Готуємося до тематичного оцінювання248

ЗАДАЧІ І ВПРАВИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

Цілі вирази251
Розкладання многочленів на множники254
Функції255
Рівняння і системи рівнянь257
Задачі підвищеної складності260
Відомості з курсу математики 5—6 класів263
Відповіді та вказівки до вправ274
Предметний покажчик286

15-08-2016, 21:47 1 618