Алгебра 7 клас Тарасенкова Нова програма

Алгебра 7 клас Тарасенкова Нова програма
Название учебника: Алгебра 7 клас
 
Автор: Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць
 
Издательство: Освiта
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 288
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Дорогі учні 3

Розділ 1. ВИРАЗИ І ТОТОЖНОСТІ

 
§ 1. Числові вирази 5
§ 2. Вирази зі змінними 14
§ 3. Перетворення виразів 23
§ 4. Тотожність 33
Перевірте, як засвоїли матеріал 40

Розділ 2. ОДНОЧЛЕНИ

 
§ 5. Степінь з натуральним показником 43
§ 6. Дії зі степенями 52
§ 7. Одночлен. Дії з одночленами 65
Перевірте, як засвоїли матеріал 74

Розділ 3. МНОГОЧЛЕНИ

 
§ 8. Многочлен та його стандартний вигляд 77
§ 9. Додавання і віднімання многочленів 85
§ 10. Множення многочленів 92
§ 11. Квадрат двочлена 100
§ 12. Різниця квадратів 109
§ 13. Сума і різниця кубів 117
§ 14. Розкладання многочленів на множники 125
Перевірте, як засвоїли матеріал 136

Розділ 4. ФУНКЦІЇ

 
§ 15. Що таке функція 139
§ 16. Координатна площина. Графік функції 147
§ 17. Лінійна функція 162
§ 18. Пряма пропорційність 176
Перевірте, як засвоїли матеріал 184

Розділ 5. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ

 
§ 19. Рівняння. Властивості рівносильності рівнянь 187
§ 20. Лінійне рівняння з однією змінною 195
§ 21. Лінійне рівняння з двома змінними 203
§ 22. Графік лінійного рівняння з двома змінними 210
§ 23. Система двох лінійних рівнянь із двома змінними 219
§ 24. Аналітичні способи розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними 226
Перевірте, як засвоїли матеріал 240

ПОВТОРЕННЯ

 
Теоретичні відомості 242
Задачі і вправи для повторення 259
Відповіді 277
Предметний покажчик 287

15-08-2016, 21:38 986