Українська мова 7 клас  Глазова Нова програма

Українська мова 7 клас  Глазова Нова програма
Название учебника: Українська мова 7 клас 
 
Автор: Глазова О.
 
Издательство: Освiта
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 271
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии

ВСТУП

Літературна норма української мови8

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Розділові знаки в реченнях17
§ 2. Частини мови36
§ 3. Вивчені групи орфограм39

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль42
§ 5. Неозначена форма дієслова (інфінітив)47
       Особові форми дієслова50
§ 6. Не з дієсловами58
§ 7. Доконаний і недоконаний види дієслова62
§ 8. Дієслова перехідні та неперехідні65
§ 9. Часи дієслова69
§ 10. Теперішній час. Зміни дієслів теперішнього часу72
§ 11. Минулий час. Зміни дієслів минулого часу77
§ 12. Майбутній час. Зміни дієслів майбутнього часу84
§ 13. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)92
§ 14. Творення дієслів умовного способу94
§ 15. Творення дієслів наказового способу97
§ 16. Безособові дієслова103
§ 17. Способи творення дієслів107
§ 18. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль112
§ 19. Дієприкметниковий зворот116
§ 20. Відмінювання дієприкметників123
§ 21. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення126
§ 22. Безособові дієслівні форми на -но,-то135
§ 23. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники139
§ 24. Правопис н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження142
§ 25. Не з дієприкметниками145
§ 26. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль149
§ 27. Дієприслівниковий зворот152
§ 28. Коми при одиночному дієприслівнику157
§ 29. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду158
§ 30. Не з дієприслівниками167
§ 31. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль170
§ 32. Способи творення прислівників176
§ 33. Ступені порівняння прислівників181
§ 34. Правопис прислівників190
        Написання прислівників через дефіс і разом190
        Написання прислівникових сполук194
        Літери и та і в кінці прислівників195
        Літери н та нн у прислівниках201
        Не і ні з прислівниками203

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 35. Прийменник як службова частина мови208
        Види прийменників за будовою212
§ 36. Сполучник як службова частина мови220
        Правопис сполучників. Розрізнення сполучників і однозвучних слів228
§ 37. Частка як службова частина мови232
        Правопис часток237
§ 38. Правопис не і ні з різними частинами мови239
§ 39. Вигук як особлива частина мови245

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості12
Повторення вивченого про типи та стилі мовлення. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю31
Особливості будови розповідного тексту про виконання певних дій54
Усний твір-розповідь про виконання дій на основі власних спостережень67
Письмовий стислий переказ розповідного тексту про виконання певних дій (у художньому стилі)81
Анотація89
Письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи (в художньому стилі)100
Ділові папери. Розписка110
Поняття про публіцистичний стиль. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю120
Письмовий докладний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі133
Особливості будови опису зовнішності людини162
Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини166
Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі186
Портретний нарис у публіцистичному стилі198
Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом218
Складання і розігрування діалогів25, 52, 106,
115, 138,
184

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ

Частини мови, їх правопис і використання в мовленні251

ДОВІДКОВЕ БЮРО

Тлумачний словничок256
Словничок термінів260
Словничок назв почуттів261
Фразеологічний словничок267
Види помилок у письмовій роботі271

15-08-2016, 21:36 3 418