Розділи
Підручники для школи » 7 клас » Українська мова 7 клас  Горошкіна Нова програма

Українська мова 7 клас  Горошкіна Нова програма

15.08.2016 - 21:34 2 210 0
Українська мова 7 клас  Горошкіна Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Від авторів4

ВСТУП

§ 1 Літературна норма української мови5

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 2 Частини мови. Правопис частин мови. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях8
§ 3 Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту13
§ 4 Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом17

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Дієслово
§ 5 Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль19
§ 6 Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль23
§ 7 Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то26
§ 8 Неозначена форма та особові форми30
§ 9 Письмовий портретний нарис у публіцистичному стилі32
§ 10 Доконаний і недоконаний види дієслова34
§ 11 Часи дієслів. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час38
§ 12 Дієслова І і II дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу44
§ 13 Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини, виконання дій, роздуму дискусійного характеру50
§ 14 Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного й наказового способів52
§ 15 Безособові дієслова56
§ 16 Способи творення дієслів58
§ 17 Правопис дієслів. Не з дієсловами (повторення). Правопис -ться, -шся в кінці дієслів. Літери е,и в особових закінченнях дієслів І і II дієвідміни, ь у дієсловах наказового способу59
§ 18 Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю мовлення66
Дієприкметник
§ 19 Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль68
§ 20 Активні й пасивні дієприкметники74
§ 21 Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Правопис суфіксів дієприкметників77
§ 22 Відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Правопис відмінкових закінчень дієприкметників82
§ 23 Докладний усний переказ розповідного тексту (художнього стилю) з елементами опису зовнішності людини84
§ 24 Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях із дієприкметниковими зворотами86
§ 25 Безособові дієслівні форми на -но, -то89
§ 26 Н у дієприкметниках і нн у прикметниках дієприкметникового походження91
§ 27 Не з дієприкметниками93
§ 28 Твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі (письмовий)95
Дієприслівник
§ 29 Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль99
§ 30 Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення102
§ 31 Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівнику105
§ 32 Не з дієприслівниками108
§ 33 Анотація109
Прислівник
§ 34 Прислівник. Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль114
§ 35 Розряди прислівників117
§ 36 Ступені порівняння прислівників119
§ 37 Правопис прислівників на -о ,-е, утворених від прикметників і дієприкметників121
§ 38 Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення з елементами роздуму123
§ 39 Букви н і нн у прислівниках124
§ 40 Не і ні з прислівниками126
§ 41 І та и в кінці прислівників128
§ 42 Написання прислівників окремо, разом і через дефіс. Написання прислівникових словосполучень типу раз у раз, з дня на день131
§ 43 Письмовий стислий переказ розповідного тексту про виконання певних дій у художньому стилі137

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

§44 Службові частини мови141
Прийменник
§ 45 Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні та реченні. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника142
§ 46 Види прийменників за будовою146
§ 47 Написання прийменників разом, окремо і через дефіс148
§ 48 Твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі (приготування обіду, моделювання, малювання, шиття, вишивання тощо)152
Сполучник
§ 49 Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою та походженням153
§ 50 Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності158
§ 51 Написання сполучників разом і окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів162
§ 52 Розписка167
Частка
§ 53 Частка як службова частина мови168
§ 54 Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки171
§ 55 Написання не і ні з різними частинами мови (узагальнення)172
§ 56 Усний твір-опис дій на основі власних спостережень у художньому стилі176
Вигук
§ 57 Вигук як особлива частина мови. Дефіс у вигуках. Кома та знак оклику у вигуках178
§ 58 Узагальнення та систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мовленні183
Додаток 1193
Додаток 2196
Орфографічний словник196
Тлумачний словник199
Словник синонімів208
Фразеологічний словник211
Словник наголосів212
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова 7 клас  Горошкіна Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 28.11.2023 - 17:39
Dear in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 27.11.2023 - 09:50
Dear in.ua Administrator! my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at in.ua. - They hang out for a minute to check it out. I’m interested… but…
Porter
Porter 24.11.2023 - 03:43
Dear to in.ua Administrator. This is Porter, and I just found your site, in.ua. It really is got a lot going for it, but I have an idea to make it even more effective. Check out Web Visitors Into
Eric
Eric 21.11.2023 - 03:09
To the in.ua Webmaster! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like
Eric
Eric 15.11.2023 - 15:51
Dear in.ua Admin. my name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing though…