Розділи
Підручники для школи » 7 клас » Українська мова 7 клас Єрмоленко Нова програма

Українська мова 7 клас Єрмоленко Нова програма

15.08.2016 - 21:33 3 215 0
Українська мова 7 клас Єрмоленко Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
ВСТУП5
§ 1 Мова — скарбниця духовності народу5

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

9
§ 2 Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях10
§ 3 Частини мови. Вивчені групи орфограм15

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

25
§ 4 Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль26
§ 5 Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на но, то (загальне ознайомлення)30
§ 6 Неозначена форма (інфінітив) та особові форми дієслова34
§ 7 Доконаний і недоконаний вид дієслова38
§ 8 Час дієслова. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час42
§ 9 Дієслова І і ІІ дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу47
§ 10 Спосіб дієслова (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного й наказового способів54
§ 11 Безособові дієслова62
§ 12 Способи творення дієслів64
§ 13 Не з дієсловами (повторення)70

ДІЄПРИКМЕТНИК (ФОРМА ДІЄСЛОВА)

77
§ 14 Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль78
§ 15 Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу82
§ 16 Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникового звороту87
§ 17 Безособові дієслівні форми на но, то90
§ 18 Написання н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження93
§ 19 Не з дієприкметниками96

ДІЄПРИСЛІВНИК (ФОРМА ДІЄСЛОВА)

103
§ 20 Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль104
§ 21 Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення107
§ 22 Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові111
§ 23 Не з дієприслівниками115

ПРИСЛІВНИК

121
§ 24 Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Наголос у прислівниках122
§ 25 Розряди прислівників (практично)125
§ 26 Ступені порівняння прислівників. Способи творення прислівників129
§ 27 Букви н та нн у прислівниках133
§ 28 Ні і не з прислівниками135
§ 29 І та и в кінці прислівників137
§ 30 Правопис прислівників на о, е, утворених від прикметників і дієприкметників139
§ 31 Написання прислівників разом і через дефіс141
§ 32 Написання прислівникових словосполучень на зразок: раз у раз, з дня на день...145

ПРИЙМЕННИК

151
§ 33 Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні152
§ 34 Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники155
§ 35 Правопис прийменників. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс160

СПОЛУЧНИК

165
§ 36 Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням, способом використання в реченні166
§ 37 Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Сполучники й сполучні слова169
§ 38 Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо173

ЧАСТКА

181
§ 39 Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням182
§ 40 Правопис часток (із займенниками й прислівниками) (повторення). Написання часток бо, но, то, от, таки188
§ 41 Не, ні з різними частинами мови190

ВИГУК

195
§ 42 Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням196
§ 43 Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках200
§ 44 Узагальнення й систематизація вивченого до розділу «Морфологія. Орфографія»206

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

213
§ 45 Повторення вивченого про текст214
§ 46 Повторення вивченого про мовні стилі. Публіцистичний стиль216
§ 47 Складний план власного висловлювання220
§ 48 Різновиди читання: ознайомлювальне, навчальне223
§ 49 Повторення вивченого про типи і жанри мовлення. Опис зовнішності людини. Стилістична помилка225
§ 50 Особливості побудови опису дій. Опис процесу праці230
§ 51 Особливості побудови тексту-міркування дискусійного характеру232
§ 52 Перекази за простим і складним планом. Усний докладний переказ з елементами опису зовнішності людини234
§ 53 Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю236
§ 54 Усний переказ тексту наукового стилю238
§ 55 Письмовий докладний переказ з елементами опису зовнішності людини в художньому стилі240
§ 56 Письмовий докладний переказ тексту*міркування дискусійного характеру242
§ 57 Письмовий переказ з елементами опису дій (художній стиль)245
§ 58 Дискусійний діалог247
§ 59 Усний твір-опис зовнішності людини250
§ 60 Твір-опис дій на основі власних спостережень (усний і письмовий)252
§ 61 Усний твір-міркування дискусійного характеру публіцистичного стилю255
§ 62 Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі258
§ 63 Письмовий твір-опис дій260
§ 64 Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом262
§ 65 Портретний нарис у публіцистичному стилі264
§ 66 Анотація266
§ 67 Ділові папери. Розписка269
Додатки271
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова 7 клас Єрмоленко Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 03.06.2023 - 05:31
Hi in.ua Admin. my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at in.ua. - They hang out for a minute to check it out. “I’m interested… but… maybe…” -
Eric
Eric 27.05.2023 - 21:30
Dear in.ua Webmaster. my name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing
Libby
Libby 24.05.2023 - 16:36
Hi there, We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically. - We guarantee to gain you 400-1000+ followers per month. - People follow you
Eric
Eric 22.05.2023 - 08:55
Hello in.ua Admin. my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at in.ua. - They hang out for a minute to check it out. “I’m interested… but… maybe…” -