Українська мова 7 клас Ворон Нова програма

Українська мова 7 клас Ворон Нова програма
Название учебника: Українська мова 7 клас
 
Автор: А.А. Ворон, В.А. Солопенко
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 239
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Дорогі друзі! 4
В. Симоненко. «Моя мова» 5
§ 1. Місце української мови серед інших слов’янських мов 6
Духовні скарби України. Мова 9
Культура спілкування. На виставці 18

Повторення вивченого

§ 2. Синтаксис і пунктуація. Розділові знаки в синтаксичних конструкціях 15
Духовні скарби України. Пісня 18
§ 8. Морфологія і орфографія. Найскладніші орфограми 23
Культура спілкування. Друзі та знайомі 84
Духовні скарби України. «Велесова книга» 85

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

Дієприкметник

§ 4. Дієприкметник як особлива форма дієслова. Відмінювання дієприкметників 37
§ 5. Дієприкметниковий зворот 40
Культура спілкування. Правила знайомства 45
§ 6. Активні і пасивні дієприкметники. Творення і вживання активних дієприкметників 47
§ 7. Творення пасивних дієприкметників 51
§ 8. Букви н у дієприкметниках та нн у прикметниках 54
Духовні скарби України. Християнство 56
§ 9. Не з дієприкметниками 58
Духовні скарби України. Прислів'я і приказки 61
Культура спілкування. Точність і доречність мовлення 62
Мовний розбір. Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова 64
§ 10. Безособові дієслівні форми на -но, -то 67
Контрольні запитання і завдання 69
§11. Дієприслівник як особлива форма дієслова 70
Духовні скарби України. Герб України 72
§ 12. Не з дієприслівниками 73
§ 13. Дієприслівниковий зворот 76
§ 14. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду 82
Мовний розбір. Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова 85
Духовні скарби України. Прапор 86
Контрольні запитання і завдання 87

Прислівник

§ 15. Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням 89
§ 16. Ступені порівняння прислівників 93
§ 17. Творення і наголошування прислівників 97
Духовні скарби України. Літописи 100
§ 18. Букви н і нн у прислівниках 101
Культура спілкування. Відповідь на уроці 104
Духовні скарби України. Києво-Печерська лавра 105
§ 19. Не, ні з прислівниками 106
Духовні скарби України. Вишивка 109
Культура спілкування. Моє улюблене заняття 114
§ 20. Букви и, і в кінці прислівників 114
Духовні скарби України. Книгодрукування 116
§ 21. Дефіс у прислівниках 117
§ 22. Написання прислівників разом і окремо 121
Мовний розбір. Розбір прислівника як частини мови 127
Контрольні запитання і завдання 128

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

Прийменник

§ 23. Прийменник як частина мови 130
§ 24. Непохідні й похідні прийменники. Групи прийменників за будовою 133
Культура спілкування. Як уникнути самотності? 138
Духовні скарби України. Братські школи 139
§ 25. Написання похідних прийменників 140
§ 26. Деякі особливості висипання прийменників 142
Духовні скарби України. Конституція Пилипа Орлика 149
Мовний розбір. Розбір прийменника як частини мови 150
Контрольні запитання і завдання 151

Сполучник

§ 27. Сполучник як частина мови 153
§ 28. Сурядні сполучники 156
Культура спілкування. Чи вмієте ви вказувати на помилки 161
§ 29. Підрядні сполучники 162
§ 30. Написання сполучників 164
Мовний розбір. Розбір сполучника як частини мови 167
Культура спілкування. На пошті 172
Контрольні запитання і завдання 173

Частка

§ 31. Частка як частина мови. Розряди часток за значенням 174
Духовні скарби України. «Кобзар» Тараса Шевченка 177
§ 32. Правопис часток 181
§ 33. Не і ні з різними частинами мови 184
Мовний розбір. Розбір частки як частини мови 189
Контрольні запитання і завдання 190

Вигук

§ 34. Вигук як частина мови. Правопис вигуків 192
Мовний розбір. Розбір вигуки як частини мови 197
Контрольні запитання і завдання 197

Повторення вивченого

Самостійні частини мови 201
Службові частини мови і вигук 210
Духовні скарби України. Гімн України 214

Додаток

Узагальнювальні таблиці 216
Зразки мовних розборі» 224
Українсько-російський словник 230
Тлумачний словник 234

Зв’язне мовлення

1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки 10
2. Повторення вивченого про текст, типи і стилі мовлення 20
3. Особливості опису зовнішності людини. Переказ тексту-розповіді з елементами опису зовнішності людини 32
4. Переказ із творчим завданням 44
5. Твір-опис зовнішності людини власним спостереженням 65
6. Докладний переказ тексту наукового стилю 79
7. Офіційно-діловий стиль, його особливості. Ділові папери. Розписка. Доручення 92
8. Особливості опису процесу праці. Докладний усний переказ тексту, що містить опис процесу праці 111
9. Твір-опис процесу праці за власним спостереженням 125
10. Публіцистичний стиль, його особливості. Переказ тексту публіцистичного стилю 136
11. Переказ-переклад 146
12. Твір-роздум на морально-етичну тему 147
13. Допис у газету дискусійного характеру 159
14. Телеграма 169
15. Переказ оповідання 179
16. Твір-оповідання за поданим сюжетом 198

15-08-2016, 21:30 1 351