Біологія 8 клас Жолос Нова програма

Біологія 8 клас  Жолос Нова програма
Название учебника: Біологія 8 клас
 
Автор: Жолос О.В., Толстанова Г.М., Ягенсь ка Г.В.
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: ???
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Вступ 4
§ 1. Організм людини як біологічна система 5
§ 2. Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Органи 9
§ 3. Регуляторні системи організму людини 14
§ 4. Значення знань про людину для збереження її здоров’я 18

Тема 1. Обмін речовин і перетворення енергії в організмі людини

22
§ 1. Перетворення енергії та обмін речовин в організмі людини — основна властивість живого. Харчування та обмін речовин 23
§ 2. Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів. Значення окремих компонентів харчових продуктів 27
§ 3. Харчові та енергетичні потреби людини 32

Тема 2. Травлення

39
§ 1. Будова та функції травної системи 40
§ 2. Травлення в ротовій порожнині 44
§ 3. Травлення у шлунку та кишечнику. Роль печінки та підшлункової залози у травленні 48
§ 4. Харчові розлади та запобігання їм 56

Тема 3. Дихання

61
§ 1. Значення дихання. Система органів дихання 62
§ 2. Газообмін у легенях і тканинах 67
§ 3. Дихальні рухи та їх нейрогуморальна регуляція 72
§ 4. Профілактика захворювань дихальної системи 77

Тема 4. Транспорт речовин

82
§ 1. Внутрішнє середовище організму. Кров, її склад та функції. Лімфа 83
§ 2. Зсідання крові. Кровотечі 89
§ 3. Групи крові та переливання крові 92
§ 4. Система кровообігу 95
§ 5. Серце: будова і функція. Робота серця 100
§ 6. будова та функції кровоносних судин. Рух крові 105
§ 7. Серцево-судинні захворювання та їх профілактика 110

Тема 5. Виділення та сечовидільна система. Шкіра. Терморегуляція

114
§ 1. Виділення і обмін речовин, будова сечовидільної системи 115
§ 2. Функції сечовидільної системи. Утворення сечі 118
§ 3. Захворювання органів сечовидільної системи та їх профілактика 123
§ 4. Значення і будова шкіри. Терморегуляція 125

Тема 6. Опора та рух

132
§ 1. Значення опорно-рухової системи, її будова й функції. Кістки та хрящі 133
§ 2. З’єднання кісток 138
§ 3. Огляд будови скелета 141
§ 4. Будова и функції скелетних м’язів. Робота м'язів. Втома м'язів 146
§ 5. Основні групи скелетних м'язів 150
§ 6. Зміни опорно-рухової системи людини з віком 153

Тема 7. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система

159
§ 1. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга 160
§ 2. Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини 165
§ 3. Спинний мозок 168
§ 4. Головний мозок 171
§ 5. Автономна (вегетативна) нервова система 176
§ 6. Профілактика захворювань нервової системи 180

Тема 8. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи

185
§ 1. Загальна характеристика та будова сенсорних систем 186
§ 2. Зорова сенсорна система. Око 188
§ 3. Процеси сприйняття зображення, світла, кольору, простору. Захист зору 193
§ 4. Слухова сенсорна система. Вухо. Захист слуху 199
§ 5. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю 205
§ 6. Сенсорні системи смаку та нюху 209

Тема 9. Вища нервова діяльність

214
§ 1. Поняття про вищу нервову діяльність. Безумовні та умовні рефлекси. Інстинкти 215
§ 2. Механізм формування умовних рефлексів. Навички 218
§ 3. Навчання та пам'ять 224
§ 4. Мова. Мислення. Свідомість 228
§ 5. Типи вищої нервової діяльності. Індивідуальні особливості поведінки 233
§ 6. Сон. Біоритми 237

Тема 10. Регуляція функцій організму

243
§ 1. Гомеостаз і регуляція функцій організму. Нервова регуляція. Гуморальна регуляція 244
§ 2. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції 248
§ 3. Залози змішаної секреції 254
§ 4. Профілактика захворювань ендокринної системи 257
§ 5. Імунна система. Імунітет. Неспецифічний імунітет 260
§ 6. Специфічний імунітет. Імунізація 264
§ 7. Алергія. СНІД 269

Тема 11. Розмноження та розвиток людини

273
§ 1. Будова та функції репродуктивної системи 274
§ 2. Статеві клітини. Розвиток і будова 277
§ 3. Статеве дозрівання. Менструальний цикл 280
§ 4. Запліднення. Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції 283
§ 5. Постембріональний розвиток людини 288
§ 6. Репродуктивне здоров’я 291

Тема 12. Узагальнення

295
Цілісність організму людини 295
Лабораторна робота № 1 298
Термінологічний покажчик 299

22-08-2016, 11:00 1 224