Географія 8 клас Бойко Нова програма

Географія 8 клас Бойко Нова програма
Название учебника: Географія 8 клас
 
Автор: Бойко В.М., Дітчук І.Л., Заставецька Л.Б.
 
Издательство: Абетка
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 296
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Шановні восьмикласники! 3

ВСТУП

§ 1. Фізична та суспільна географія України 6
§ 2. Географічні дослідження території України 11

Розділ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ

Тема 1. Географічна карта
§ 3. Зображення України в картографічних творах 17
§ 4. Як укладена карта 21
§ 5. Карти і геоінформаційні системи 26
Тема 2. Топографічні карти
§ 6. Топографічна карта та її елементи 32
§ 7. Читання та використання топографічних карт 37
§ 8. Плани міст, схеми руху транспорту 41

Розділ ІІ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу
§ 9. Політична карта світу. Державний лад України 47
§ 10. Географічне положення 52
§ 11. Державна територія і кордони 56
Тема 2. Формування території України
§ 12. Формування території 61
Тема 3. Україна на карті годинних поясів
§ 13. Міжнародна система відліку часу 65

Розділ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
§ 14. Геологічна історія 73
§ 15. Тектонічні структури 79
§ 16. Геологічна будова 84
Форми земної поверхні 88
§ 17. Рівнини 89
§ 18. Гори 94
§ 19. Геоморфологічна будова 98
Корисні копалини 102
§ 20. Паливні корисні копалини 103
§ 21. Рудні корисні копалини 107
§ 22. Нерудні корисні копалини 111
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси
§ 23. Кліматотвірні чинники 118
§ 24. Циркуляція атмосфери 121
§ 25. Основні показники клімату. Пори року 124
§ 26. Несприятливі погодно-кліматичні явища та прогноз погоди 129
§ 27. Кліматичні ресурси та охорона повітря 135
Тема 3. Води суходолу і водні ресурси
§ 28. Річки 138
§ 29. Основні річкові басейни 143
§ 30. Озера, штучні водойми і канали 148
§ 31. Болота і підземні води 153
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси
§ 32. Ґрунти України 158
§ 33. Ґрунтові ресурси України та їх охорона 162
Тема 5. Рослинність
§ 34. Рослинний покрив 165
Тема 6. Тваринний світ України
§ 35. Тваринний світ 171
Тема 7. Ландшафти України
§ 36. Ландшафт як цілісна просторова система 176
§ 37. Районування природних комплексів 181
§ 38. Зони мішаних та широколистих лісів 185
§ 39. Лісостеп 190
§ 40. Степ 194
Українські Карпати 199
§ 41. Гірська споруда Українських Карпат 200
§ 42. Передкарпаття та Закарпаття 204
§ 43. Кримські гори та Південний берег Криму 208
§ 44. Чорне море 212
§ 45. Азовське море 216
Тема 8. Природокористування
§ 46. Природокористування та геоекологічна ситуація в Україні 220
§ 47. Заходи щодо раціонального природокористування 225
§ 48. Природно-заповідний фонд України 230

Розділ ІV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Тема 1. Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України
§ 49. Зміна кількості населення 237
§ 50. Статево-віковий склад населення. Демографічна ситуація 242
§ 51. Механічний рух населення 248
Тема 2. Розселення
§ 52. Розміщення населення на земній кулі та в Україні 254
§ 53. Класифікаця міст. Урбанізація 258
§ 54. Вплив урбанізації на розселення населення 264
Тема 3. Етнічний склад населення
§ 55. Етноси і нації 270
§ 56. Етнічний склад населення України 275
Тема 4. Релігійний склад населення
§ 57. Релігійний склад населення світу та України 280
Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні
§ 58. Зайнятість населення 285

Розділ V. ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ

Додатки 291
Предметний покажчик 294

14-09-2016, 10:41 3 578