Разделы
Учебники для школы » 8 класс » 8 класс Новая программа » Географія 8 клас Топузов Нова програма

Географія 8 клас Топузов Нова програма

03.01.2017 - 21:46 2 462 0
Географія 8 клас Топузов Нова програма
Содержание Читать онлайн Скачать

ВСТУП

§ 1 Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України4
§ 2 Відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження9

ЕКСПЕДИЦІЯ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТАТА РОБОТА З НЕЮ

Маршрут І. Географічна карта
§ 3 Україна в картографічних творах. Види карт16
§ 4 Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах22
§ 5 Створення географічних карт24
Маршрут II. Топографічні карти
§ 6 Топографічні карти та їх використання26
§ 7 Плани міст, схеми руху транспорту32

ЕКСПЕДИЦІЯ II. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Маршрут І. Україна на політичній карті Європи і світу
§ 8 Політична карта світу. Державний лад країн36
§ 9 Україна у світі41
§ 10 Географічне положення України43
Маршрут II. Формування території України
§ 11 Українські історичні землі49
§ 12 Формування території України та її сучасний адміністративно-територіальний устрій53
Маршрут III. Україна на карті годинних поясів
§ 13 Географічні особливості відліку часу. Час в Україні56

ЕКСПЕДИЦІЯ III. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Маршрут І. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
§ 14 Форми земної поверхні62
§ 15 Історія формування Землі та геологічна будова65
§ 16 Тектонічні структури на території України70
§ 17 Сучасний рельєф України74
§ 18 Мінеральні ресурси України. Паливні корисні копалини78
§ 19 Рудні та нерудні корисні копалини. Гідромінеральні багатства України83
§ 20 Раціональне використання мінеральних ресурсів та охорона надр86
Маршрут II. Клімат і кліматичні ресурси
§ 21 Чинники, що формують клімат України89
§ 22 Кліматичні особливості України94
§ 23 Несприятливі погодно-кліматичні явища та прогноз погоди99
§ 24 Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я та господарську діяльність людини102
Маршрут III. Води суходолу та водні ресурси
§ 25 Будова, типи та робота річок104
§ 26 Річкові басейни та системи України108
§ 27 Живлення та режим річок111
§ 28 Озера, болота, штучні водойми України114
§ 29 Підземні води. Використання та охорона водних ресурсів118
Маршрут IV. Ґрунти та ґрунтові ресурси
§ 30 Ґрунти України121
§ 31 Ґрунтові ресурси України та їх охорона126
Маршрут V. Рослинність
§ 32 Рослинність України129
Маршрут VI. Тваринний світ України
§ 33 Тваринний світ на території України133
Маршрут VII. Ландшафти України
§ 34 Ландшафт як просторово-цілісна система138
§ 35 Рівнинні ландшафти. Природні зони мішаних і широколистяних лісів, лісостепова142
§ 36 Рівнинні ландшафти Степу145
§ 37 Гірські ландшафти Українських Карпат та їх охорона148
§ 38 Ландшафти Кримських гір та їх охорона151
§ 39 Природні умови та ресурси Чорного й Азовського морів. Проблеми їх раціонального використання153
§ 40 Антропогенні ландшафти. Природоохоронна діяльність156
Маршрут VIII. Природокористування
§ 41 Використання природно-ресурсного потенціалу України та його наслідки159
§ 42 Охорона природи в Україні162
§ 43 Заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля166

ЕКСПЕДИЦІЯ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Маршрут І. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України
§ 44 Кількість населення та чинники, що на неї впливають171
§ 45 Демографічна ситуація у світі та Україні175
§ 46 Статево-віковий склад населення178
§ 47 Механічний рух населення182
Маршрут II. Розселення
§ 48 Розселення та типи населених пунктів185
§ 49 Урбанізація190
§ 50 Україна в урбанізованому світі XXI століття194
Маршрут III. Етнічний склад населення
§ 51 Етнічна палітра світу197
§ 52 Українська нація та національні меншини200
Маршрут IV. Релігійний склад населення
§ 53 Особливості релігійного складу населення203
Маршрут V. Зайнятість населення у світі й Україні
§ 54 Економічно активне населення та трудові ресурси світу206
§ 55 Економічно активне населення та трудові ресурси України208

ЕКСПЕДИЦІЯ V. ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ

Маршрут І. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування та розвитку
§ 56 Регіональні особливості географічних назв в Україні212
Маршрут II. Природа регіону. Особливості природних умов і ресурсів. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду
§ 57 Краєзнавчі дослідження природи214
Маршрут III. Населення регіону. Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення
§ 58 Краєзнавчі дослідження населення216

Словник термінів і понять

219
Додатки221
На этой странице вы можете бесплатно скачать Географія 8 клас Топузов Нова програма.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Открыть боковую панель
Комментарии
Eric
Eric 20.04.2022 - 15:29
Hey, this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing around – what
Анастасія Малинськая
Анастасія Малинськая 18.03.2022 - 12:27
Почему нету в ГДЗ вправи 394? Очень нужно
Eric
Eric 06.03.2022 - 12:25
Hi, Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content. But all too often,
Kylie
Kylie 06.03.2022 - 02:19
Hi, We're wondering if you'd be interested in a backlink to bookforschool.in.ua from our website that has a Moz Domain Authority of 50? We charge just $50 (USD) to be paid via Paypal,
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж