Розділи
Підручники для школи » 8 клас » Географія 8 клас Топузов Нова програма

Географія 8 клас Топузов Нова програма

03.01.2017 - 21:46 2 764 0
Географія 8 клас Топузов Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити

ВСТУП

§ 1 Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України4
§ 2 Відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження9

ЕКСПЕДИЦІЯ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТАТА РОБОТА З НЕЮ

Маршрут І. Географічна карта
§ 3 Україна в картографічних творах. Види карт16
§ 4 Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах22
§ 5 Створення географічних карт24
Маршрут II. Топографічні карти
§ 6 Топографічні карти та їх використання26
§ 7 Плани міст, схеми руху транспорту32

ЕКСПЕДИЦІЯ II. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Маршрут І. Україна на політичній карті Європи і світу
§ 8 Політична карта світу. Державний лад країн36
§ 9 Україна у світі41
§ 10 Географічне положення України43
Маршрут II. Формування території України
§ 11 Українські історичні землі49
§ 12 Формування території України та її сучасний адміністративно-територіальний устрій53
Маршрут III. Україна на карті годинних поясів
§ 13 Географічні особливості відліку часу. Час в Україні56

ЕКСПЕДИЦІЯ III. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Маршрут І. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
§ 14 Форми земної поверхні62
§ 15 Історія формування Землі та геологічна будова65
§ 16 Тектонічні структури на території України70
§ 17 Сучасний рельєф України74
§ 18 Мінеральні ресурси України. Паливні корисні копалини78
§ 19 Рудні та нерудні корисні копалини. Гідромінеральні багатства України83
§ 20 Раціональне використання мінеральних ресурсів та охорона надр86
Маршрут II. Клімат і кліматичні ресурси
§ 21 Чинники, що формують клімат України89
§ 22 Кліматичні особливості України94
§ 23 Несприятливі погодно-кліматичні явища та прогноз погоди99
§ 24 Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я та господарську діяльність людини102
Маршрут III. Води суходолу та водні ресурси
§ 25 Будова, типи та робота річок104
§ 26 Річкові басейни та системи України108
§ 27 Живлення та режим річок111
§ 28 Озера, болота, штучні водойми України114
§ 29 Підземні води. Використання та охорона водних ресурсів118
Маршрут IV. Ґрунти та ґрунтові ресурси
§ 30 Ґрунти України121
§ 31 Ґрунтові ресурси України та їх охорона126
Маршрут V. Рослинність
§ 32 Рослинність України129
Маршрут VI. Тваринний світ України
§ 33 Тваринний світ на території України133
Маршрут VII. Ландшафти України
§ 34 Ландшафт як просторово-цілісна система138
§ 35 Рівнинні ландшафти. Природні зони мішаних і широколистяних лісів, лісостепова142
§ 36 Рівнинні ландшафти Степу145
§ 37 Гірські ландшафти Українських Карпат та їх охорона148
§ 38 Ландшафти Кримських гір та їх охорона151
§ 39 Природні умови та ресурси Чорного й Азовського морів. Проблеми їх раціонального використання153
§ 40 Антропогенні ландшафти. Природоохоронна діяльність156
Маршрут VIII. Природокористування
§ 41 Використання природно-ресурсного потенціалу України та його наслідки159
§ 42 Охорона природи в Україні162
§ 43 Заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля166

ЕКСПЕДИЦІЯ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Маршрут І. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України
§ 44 Кількість населення та чинники, що на неї впливають171
§ 45 Демографічна ситуація у світі та Україні175
§ 46 Статево-віковий склад населення178
§ 47 Механічний рух населення182
Маршрут II. Розселення
§ 48 Розселення та типи населених пунктів185
§ 49 Урбанізація190
§ 50 Україна в урбанізованому світі XXI століття194
Маршрут III. Етнічний склад населення
§ 51 Етнічна палітра світу197
§ 52 Українська нація та національні меншини200
Маршрут IV. Релігійний склад населення
§ 53 Особливості релігійного складу населення203
Маршрут V. Зайнятість населення у світі й Україні
§ 54 Економічно активне населення та трудові ресурси світу206
§ 55 Економічно активне населення та трудові ресурси України208

ЕКСПЕДИЦІЯ V. ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ

Маршрут І. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування та розвитку
§ 56 Регіональні особливості географічних назв в Україні212
Маршрут II. Природа регіону. Особливості природних умов і ресурсів. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду
§ 57 Краєзнавчі дослідження природи214
Маршрут III. Населення регіону. Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення
§ 58 Краєзнавчі дослідження населення216

Словник термінів і понять

219
Додатки221
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Географія 8 клас Топузов Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 28.11.2023 - 17:39
Dear in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 27.11.2023 - 09:50
Dear in.ua Administrator! my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at in.ua. - They hang out for a minute to check it out. I’m interested… but…
Porter
Porter 24.11.2023 - 03:43
Dear to in.ua Administrator. This is Porter, and I just found your site, in.ua. It really is got a lot going for it, but I have an idea to make it even more effective. Check out Web Visitors Into
Eric
Eric 21.11.2023 - 03:09
To the in.ua Webmaster! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like
Eric
Eric 15.11.2023 - 15:51
Dear in.ua Admin. my name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing though…