Історія України 8 клас Гупан Нова програма

Історія України 8 клас Гупан Нова програма
Название учебника: Історія України 8 клас
 
Автор: Гупан Н.М., Смагін І.І., Пометун О.І.
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 344
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Вступ Історія України — складова європейської історії6

Розділ I. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в XVI ст.

§ 2. Політичне становище та соціальна структура населення у першій половині XVI ст12
§ 3. Економічне життя та самоврядування на українських землях у першій половині XVI ст18
§ 4. Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українські землі26
§ 5. Виникнення Запорозького козацтва31
§ 6. Українське козацтво у XVI ст40
§ 7. Практичне заняття. Повсякденне життя українського населення у XVI ст49
§ 8. Особливості релігійного життя на українських землях у XVI ст57
§ 9. Освіта і книгодрукування на українських землях у XVI ст64
§ 10. Розвиток містобудування архітектури та образотворчого мистецтва на українських землях у XVI ст70
Перевірте свої знання з розділу І«Українські землі в XVI ст.»80

Розділ II. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVI у першій половині XVII ст.

§ 11. Берестейська церковна унія81
§ 12. Кримське ханство в XVI ст.87
§ 13. Походи козаків на Туреччину і Крим у XVI — першій половині XVII ст93
§ 14. Діяльність Петра Конашевича-Сагайдачного. Хотинська війна 1621 р.101
§ 15. Практичне заняття. Українське козацтво108
§ 16. Відновлення православної ієрархії115
§ 17. Козацько-селянські повстання 20-30-хрр XVII ст.121
§ 18. Розвиток освіти і культури в першій половині XVII ст.128
Перевірте свої знання з розділу II «Українські землі наприкінці XVI - у першій половині XVII ст.»137

Розділ III. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст.

§ 19. Початок Національно-визвольної війни українського народу138
§ 20. Українська козацька держава Війська Запорозького145
§ 21. Практичне заняття. Богдан Хмельницький як політик і особистість152
§ 22. Від Зборівського договору до Кам 'янецької угоди157
§ 23. Військово-політичний союз із Московським царством і похід на західноукраїнські землі163
Перевірте свої знання з розділу III «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»171

Розділ IV. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці 50-х рр. XVII на початку XVIII ст.

§ 24. Україна за гетьмана Івана Виговського172
§ 25. Від Переяславського договору до Андрусівського перемир'я178
§ 26. Правобережна та Лівобережна Гетьманщина у 60-80-х рр. XVII ст.183
§ 27-28. Україна в останній чверті XVII ст.192
§ 29. Практичне заняття. Руїна: причини і наслідки201
§ 30. Україна за гетьманування Івана Мазепи205
§ 31. Пилип Орлик і його Конституція215
§ 32. Церковне й культурне життя в другій половині XVII — на початку XVIII ст222
Перевірте свої знання з розділу IV «Українські землі наприкінці 50-хрр. XVII — на початку XVIII ст.»233

Розділ V. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 20-90-х рр. XVIII ст.

§ 33. Гетьманщина в першій половині XVIII ст.234
§ 34. Ліквідація гетьманства в Україні242
§ 35. Ліквідація Запорозької Січі248
§ 36. Південноукраїнські землі й Крим у XVIII ст.256
§ 37. Правобережжя та західноукраїнські землі у 20-60-х рр. XVIII ст.262
§ 38-39. Правобережжя та західна Україна в останній третині XVIII ст.271
§ 40. Розвиток освіти і науки на українських землях у 20-90-х рр. XVIII ст.280
§ 41 Розвиток архітектури, образотворчого та музичного мистецтв у 20-90-х рр. XVIII ст.288
§ 42. Практичне заняття. Козацькі літописи XVII—XVIII ст. як історичні джерела300
Перевірте свої знання з розділу V «Українські землі у 20-90-х рр. XVIII ст.»308

ДОДАТКИ

Словник історичних термінів309
Карти314

21-01-2017, 22:10 2 812