Українська мова 8 клас Глазова Нова програма

Українська мова 8 клас Глазова Нова програма
Название учебника: Українська мова 8 клас
 
Автор: Глазова О.П.
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 288
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ЛЮБІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ Й ВОСЬМИКЛАСНИЦІ!4

ВСТУП

1. Мови — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу6

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

2. Лексикологія20
3. Фразеологія28
4. Основні правила правопису35

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ

Словосполучення
5. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова43
Речення
6. Речення прості та складні58
7. Речення двоскладні й односкладні68

ПРОСТЕ ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Головні члени речення
8. Способи вираження підмета74
9. Способи вираження присудка. Простий і складений дієслівний присудок83
10. Іменний складений присудок88
11. Тирс між підметом і присудком94
12. Узгодження головних членів речення109
Другорядні члени речення
13. Речення непоширені й поширені113
14. Порядок слів у реченні. Логічний наголос115
15. Означення119
16. Прикладка як різновид означення124
17. Додаток127
18. Обставина. Види обставин за значенням131
19. Порівняльний зворот135

ПРОСТЕ ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка
20. Означено-особові речення142
21. Неозначено-особові речення150
22. Узагальнено-особові речення153
23. Безособові речення157
Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета
24. Називні речення161
25. Односкладні речення як частини складного речення165
26. Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях167
27. Незакінчені речення173

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

Речення з однорідними членами
23. Однорідні члени зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком. Розділові знаки при однорідних членах речення178
29. Речення з кількома рядами однорідних членів183
30. Однорідні й неоднорідні означення190
31. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами193
Речення зі звертаннями, вставними словами, словосполученнями, реченнями
32. Звертання. Розділові знаки при звертанні200
33. Вставні слова, словосполучення і речення214
Відокремлені члени речення
34. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені означення224
35. Відокремлені прикладки233
36. Відокремлені обставини238
37. Відокремлені додатки245
38. Уточнювальні члени речення248
Повторення в кінці року254

ДОВІДКОВЕ БЮРО

Тлумачний словничок262
Словничок українських відповідників (синонімів) запозичених слів268
Словничок фразеологізмів270
Словничок термінів273
Словничок символів українського народу278
Словничок назв почуттів280

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Повторення відомостей про текст, стилі й типи мовлення, засоби міжфразового зв’язку в тексті11
Складання діалогів33
Усний вибірковий переказ тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури52
Діалог обмін думками, складений на основі запитань, дібраних за змістом тексту61
Конспект прочитаного науково-навчального тексту63
Письмовий докладний переказ розповідного тексту публіцистичного стилю, що містить опис пам’ятки79
Тематичні виписки з науково-навчального тексту92
Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за твором мистецтва в публіцистичному стилі102
Письмовий твір-опис пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі105
Складання та розігрування діалогів108
Особливості будови опису місцевості. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі145
Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому етилі155
Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу169
Письмовий твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі188
Складання діалогів198
Інтерв’ю в публіцистичному стилі210
Складання діалогів220
Письмовий стислий переказ тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі221
Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю на основі прослуханих телепередач230
Складання діалогів253

21-01-2017, 20:47 6 735