Геометрія 8 клас Бевз Нова програма

Геометрія 8 клас Бевз Нова програма
Название учебника: Геометрія 8 клас
 
Автор: Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г.
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 272
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Як працювати з підручником4

Розділ 1. Чотирикутники

Для чого вивчати чотирикутники та їх властивості?8
§ 1 Загальні властивості чотирикутників9
§ 2 Паралелограми16
§ 3 Прямокутник, ромб і квадрат24
Задачі за готовими малюнками32
Самостійна робота 133
Тестові завдання 134
Типові задачі для контрольної роботи35
§ 4 Застосування властивостей паралелограма36
§ 5 Трапеція42
§ 6 Центральні і вписані кути48
§ 7 Вписані й описані чотирикутники56
Задачі за готовими малюнками63
Самостійна робота 265
Тестові завдання 266
Типові задачі для контрольної роботи67
Головне в розділі 168

Розділ 2. Подібність трикутників

Для чого вивчати подібність фігур?72
§ 8 Пропорційні відрізки73
§ 9 Подібність фігур81
§ 10 Ознаки подібності трикутників89
§ 11 Застосування подібності трикутників98
§ 12 Подібність прямокутних трикутників107
Задачі за готовими малюнками114
Самостійна робота 3115
Тестові завдання 3116
Типові задачі для контрольної роботи117
Головне в розділі 2118

Розділ 3. Розв’язування прямокутних трикутників

Для чого розв'язувати прямокутні трикутники?122
§ 13 Теорема Піфагора123
§ 11 Перпендикуляр і похила131
§ 15 Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника137
§ 16 Властивості тригонометричних функцій гострого кута145
§ 17 Розв'язування прямокутних трикутників155
Задачі за готовими малюнками163
Самостійна робота 4165
Тестові панда ним 4166
Типові задачі для контрольної роботи167
Головне в розділі 3168

Розділ 4. Многокутники та їх площі

Для чого вивчати многокутники та їх площі?172
§ 18 Многокутники173
§ 19 Вписані й описані многокутники180
§ 20 Площа многокутника187
§ 21 Площі паралелограма і трапеції195
§ 22 Площі трикутника і ромба203
§ 23 Застосування тригонометричних функцій для обчислення площ213
Задачі за готовими малюнками218
Самостійна робота 5220
Тестові завдання 5221
Типові задачі для контрольної роботи222
Головне в розділі 4223

Додатки

Навчальні проекти
Проект 1. Розрізання і складання чотирикутників225
Проект 2. Подібність і самоподібність227
Проект 3. Прямокутні трикутники в історичних задачах230
Проект 4. Складання прикладних задач про площі фігур232
Запитання для повторення235
Задачі підвищеної складності237
Задачі для повторення240
Тренувальні тести
Тренувальний тест №1217
Тренувальний тест №2249
Задачі на побудову251
З історії геометрії255
Відомості за курс 7 класу258
Предметний покажчик264
Відповіді266

21-01-2017, 21:06 8 331