Алгебра 8 клас Бевз Нова програма

Алгебра 8 клас Бевз Нова програма
Название учебника: Алгебра 8 клас
 
Автор: Бевз Г.П., Бевз В.Г.
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 254
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Шановні восьмикласники й восьмикласниці! З
Як працювати з підручником 5

Розділ 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ

§ 1. Ділення степенів і одночленів 8
§ 2. Ділення і дроби 16
§ 3. Основна властивість дробу 26
§ 4. Раціональні вирази 35
§ 5. Додавання і віднімання дробів 43
§ 6. Множення дробів 54
Завдання для самостійної роботи 64
Готуємося до тематичного оцінювання
Тестові завдання №1 65
Типові завдання до контрольної роботи № 1 66
§ 7. Ділення дробів 67
§ 8. Перетворення раціональних виразів 76
§ 9. Раціональні рівняння 86
§ 10. Степені з цілими показниками 95
§ 11. Стандартний вигляд числа 103
§ 12. Функція y = k/x 109
Завдання для самостійної роботи 119
Історичні відомості 120
Головне в розділі 121
Готуємося до тематичного оцінювання
Тестові завдання №2 122
Типові завдання до контрольної роботи №2 123

Розділ 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ І ДІЙСНІ ЧИСЛА

§ 13. Функція у = х2 126
§ 14. Квадратні корені 134
§ 15. Числові множини 142
§ 16. Квадратний корінь із добутку, дробу, степеня 150
§ 17. Перетворення виразів з коренями 158
§ 18. Функція y = х 168
Завдання для самостійної роботи 175
Історичні відомості 176
Головне в розділі 177
Готуємося до тематичного оцінювання
Тестові завдання № 3 178
Типові завдання до контрольної роботи № З 179

Розділ 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ

§ 19. Неповні квадратні рівняння 182
§ 20. Формула коренів квадратного рівняння 190
§ 21. Теорема Вієта 200
§ 22. Квадратний тричлен 207
§ 23. Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі 214
Завдання для самостійної роботи 224
Історичні відомості 225
Головне в розділі 226
Готуємося до тематичного оцінювання
Тестові завдання № 4 227
Типові завдання до контрольної роботи №4 228

ДОДАТКИ

Навчальний проект № 1. Стандартний вигляд числа у різних галузях знань 229
Навчальний проект № 2. Історія розвитку числа 230
Навчальний проект № 3. Рівняння у шерензі віків і способи їх розв’язання 231

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

Раціональні вирази 232
Квадратні корені та дійсні числа 235
Квадратні рівняння 236
ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ 237
ВІДОМОСТІ З КУРСУ АЛГЕБРИ 7 КЛАСУ 241
ВІДПОВІДІ ТА ВКАЗІВКИ ДО ЗАДАЧ І ВПРАВ 245
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 251

21-01-2017, 20:50 1 401