Алгебра 8 клас Бевз Нова програма

Алгебра 8 клас Бевз Нова програма
Название учебника: Алгебра 8 клас
 
Автор: Бевз Г.П., Бевз В.Г.
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 254
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Шановні восьмикласники й восьмикласниці!З
Як працювати з підручником5

Розділ 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ

§ 1. Ділення степенів і одночленів8
§ 2. Ділення і дроби16
§ 3. Основна властивість дробу26
§ 4. Раціональні вирази35
§ 5. Додавання і віднімання дробів43
§ 6. Множення дробів54
Завдання для самостійної роботи64
Готуємося до тематичного оцінювання
Тестові завдання №165
Типові завдання до контрольної роботи № 166
§ 7. Ділення дробів67
§ 8. Перетворення раціональних виразів76
§ 9. Раціональні рівняння86
§ 10. Степені з цілими показниками95
§ 11. Стандартний вигляд числа103
§ 12. Функція y = k/x109
Завдання для самостійної роботи119
Історичні відомості120
Головне в розділі121
Готуємося до тематичного оцінювання
Тестові завдання №2122
Типові завдання до контрольної роботи №2123

Розділ 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ І ДІЙСНІ ЧИСЛА

§ 13. Функція у = х2126
§ 14. Квадратні корені134
§ 15. Числові множини142
§ 16. Квадратний корінь із добутку, дробу, степеня150
§ 17. Перетворення виразів з коренями158
§ 18. Функція y = х168
Завдання для самостійної роботи175
Історичні відомості176
Головне в розділі177
Готуємося до тематичного оцінювання
Тестові завдання № 3178
Типові завдання до контрольної роботи № З179

Розділ 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ

§ 19. Неповні квадратні рівняння182
§ 20. Формула коренів квадратного рівняння190
§ 21. Теорема Вієта200
§ 22. Квадратний тричлен207
§ 23. Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі214
Завдання для самостійної роботи224
Історичні відомості225
Головне в розділі226
Готуємося до тематичного оцінювання
Тестові завдання № 4227
Типові завдання до контрольної роботи №4228

ДОДАТКИ

Навчальний проект № 1. Стандартний вигляд числа у різних галузях знань229
Навчальний проект № 2. Історія розвитку числа230
Навчальний проект № 3. Рівняння у шерензі віків і способи їх розв’язання231

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

Раціональні вирази232
Квадратні корені та дійсні числа235
Квадратні рівняння236
ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ237
ВІДОМОСТІ З КУРСУ АЛГЕБРИ 7 КЛАСУ241
ВІДПОВІДІ ТА ВКАЗІВКИ ДО ЗАДАЧ І ВПРАВ245
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК251

21-01-2017, 20:50 1 846