Українська мова 8 клас Пентилюк Нова програма

Українська мова 8 клас Пентилюк Нова програма
Название учебника: Українська мова 8 клас
 
Автор: Пентилюк М.І. та ін.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 275
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова 3
Умовні позначки 4
Вступ
§ 1 Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу 5
Повторення та узагальнення вивченого
§ 2 Лексикологія. Фразеологія 10
§ 3 Морфологія. Основні правила правопису 15
Синтаксис. Пунктуація
§ 4 Словосполучення. Будова й види словосполучень 24
§ 5 Види зв’язку слів у словосполученні 28
Запитання й завдання для повторення та узагальнення 33
Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення
§ 6 Речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос 35
§ 7 Головні члени речення. Підмет, способи його вираження 40
§ 8 Простий і складений присудок 45
§ 9 Тире між підметом і присудком 53
§ 10 Другорядні члени речення. Означення 61
§ 11 Прикладка як різновид означення 67
§ 12 Додаток 72
§ 13 Обставина. Види обставин 82
§ 14 Порівняльний зворот 88
Синтаксичний розбір простого двоскладного речення 93
Запитання й завдання для повторення та узагальнення 94
Односкладні речення. Неповні речення
§ 15 Односкладні речення. Означено-особове речення 96
§ 16 Неозначено-особове й узагальнено-особове речення 101
§ 17 Безособове речення 110
§ 18 Односкладне речення з головним членом у формі підмета (називне) 115
Синтаксичний розбір простого односкладного речення 122
§ 19 Повне й неповне речення. Тире в неповному реченні 126
Синтаксичний розбір неповного речення 132
Запитання й завдання для повторення та узагальнення 132
РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ
§ 20 Однорідні члени речення. Речення з кількома рядами однорідних членів 134
§ 21 Однорідні й неоднорідні означення 141
§ 22 Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 147
Синтаксичний розбір простого ускладненого речення 152
Запитання й завдання для повторення та узагальнення 158
Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
§ 23 Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені 160
§ 24 Вставні слова 168
§ 25 Вставні словосполучення й речення 178
§ 26 Узагальнення вивченого про розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях 181
Запитання й завдання для повторення та узагальнення 187
Речення з відокремленими членами
§ 27 Поняття про відокремлення 189
§ 28 Відокремлені означення 195
§ 29 Відокремлені прикладки 210
§ 30 Відокремлені обставини 217
§ 31 Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях з відокремленими членами 230
§ 32 Відокремлені уточнювальні додатки та обставини 243
Запитання й завдання для повторення та узагальнення 250
Повторення в кінці року 256
Словник 264
Розвиток мовлення
Особливості побудови тексту з елементами опису 21
Вивчальне читання мовчки 58
Твір-опис місцевості на основі особистих спостережень у художньому стилі 78
Вибірковий переказ художнього тексту з описом пам’ятки 107
Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю 123
Опис пам’ятки культури в художньому стилі (усно) 153
Опис пам’ятки культури в публіцистичному стилі (письмово) 156
Стислий переказ тексту публіцистичного стилю 175
Конспектування прочитаного тексту 204
Повідомлення на лінгвістичну тему (усно) 226
Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу 238
Інтерв’ю в публіцистичному стилі 252

26-08-2016, 08:49 2 892