Історія України 8 клас Поглиблене вивчення Гісем Нова програма

Історія України 8 клас Поглиблене вивчення Гісем Нова програма
Название учебника: Історія України 8 клас Поглиблене вивчення
 
Автор: Гісем О.В., Мартинюк О.О.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 323
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова3
Вступ5

Розділ I. Українські землі в XVI ст.

§ 1. Соціальна структура суспільства та економічне життя8
§ 2. Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель17
§ 3. Виникнення українського козацтва та перших січей22
§ 4—5. Військо Запорозьке. Козацькі війни кінця XVI ст.29
Практичне заняття. Повсякденне життя представників основних верств суспільства38
§ 6. Церковне життя в XVI ст.39
§ 7—8. Культура України в XVI ст. Розвиток української мови, освіти, книговидання і літописання43
§ 9. Культура України в XVI ст. Розвиток архітектури, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва48
Узагальнення знань за розділом «Українські землі в XVI ст.»54
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі в XVI ст.»55

Розділ II. Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.

§ 10. Берестейська церковна унія та її наслідки57
§ 11. Соціально-економічний розвиток українських земель61
§ 12. Кримське ханство68
§ 13. Походи козаків першої чверті XVII ст. П. Конашевич-Сагайдачний73
Практичне заняття. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва81
§ 14. Церковне життя наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.83
§ 15—16. Козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст.90
§ 17. Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Розвиток освіти, літописання, літератури, книговидання98
§ 18. Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Розвиток театру, музики, архітектури та образотворчого мистецтва103
Узагальнення знань за розділом «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.»110
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.»111

Розділ III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

§ 19. Початок Національно-визвольної війни113
§ 20—21. Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648—1649 рр.119
§ 22—23. Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького128
§ 24. Воєнно-політичні події 1650—1653 рр.136
§ 25. Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин145
§ 26. Воєнно-політичні події 1654—1657 рр.154
Практичне заняття. Богдан Хмельницький як політик і людина159
Наш край у роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.161
Узагальнення знань за розділом «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»163
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»163

Розділ IV. Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.

§ 27. Гетьманство І. Виговського. Розкол Гетьманської держави. Андрусівське перемир’я166
§ 28—29. Правобережна та Лівобережна Гетьманщина в 60—70-х рр. XVII ст.179
§ 30—31. Правобережне козацтво в останній чверті XVII ст. Закріплення розподілу Української козацької держави між Московським царством і Річчю Посполитою191
§ 32—33. Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман І. Сірко197
Практичне заняття. Руїна: причини і наслідки209
§ 34—35. Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст. Початок гетьманування І. Мазепи210
§ 36. Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна. Повстання С. Палія. Виступ гетьмана І. Мазепи проти царської влади220
§ 37. Гетьман П. Орлик і його Конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні229
§ 38. Церковне життя. Культура наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.235
Наш край наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.250
Узагальнення знань за розділом «Українські землі наприкінці 50‑х рр. XVII — на початку XVIII ст.»252
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.»253

Розділ V. Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.

§ 39. Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату256
§ 40—41. Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини265
§ 42—43. Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі270
§ 44. Національно-визвольна боротьба українського народу в середині XVIII ст.: гайдамацький та опришківський рухи283
§ 45. Правобережжя та західноукраїнські землі в останній чверті XVIII ст.290
§ 46. Культура України в другій половині XVIII ст.297
Практичне заняття. Козацькі літописи XVII—XVIII ст. як історичні джерела307
Наш край у 20—90-х рр. XVIII ст.309
Узагальнення знань за розділом «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.»310
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.»311
Узагальнення до курсу. Україна в ранньомодерну добу та її внесок у загальноєвропейську спадщину313
Плани-схеми для організації самостійної роботи315

26-08-2016, 08:26 1 885