Розділи
Підручники для школи » 8 клас » Географія 8 клас Булава Нова програма

Географія 8 клас Булава Нова програма

26.08.2016 - 08:18 3 190 0
Географія 8 клас Булава Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Передмова3

ВСТУП

4
§ 1 Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації4
§ 2 Географічні дослідження території України в минулому і тепер8

Розділ І Географічна карта та робота з нею

11
Тема 1. Географічна карта12
§ 3 Географічні карти та їхні елементи. Картографічні проекції12
§ 4 Способи зображення об’єктів і явищ на оглядових і тематичних картах. Класифікація карт15
§ 5 Сучасні картографічні твори і джерела інформації та робота з ними18
Тема 2. Топографічні карти21
§ 6 Топографічні карти та їх практичне використання21

Розділ II Географічний простір України

25
Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу26
§ 7 Основні поняття політичної географії26
§ 8 Географічне положення України30
Тема 2. Формування території України35
§ 9 Зміни меж України від початку XX ст. та її сучасний адміністративно-територіальний устрій35
Тема 3. Україна на карті годинних поясів38
§ 10 Час на території України38

Розділ III Природні умови і ресурси України

41
Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси42
§ 11 Великі форми рельєфу42
§ 12 Найбільші тектонічні структури в межах України, їхнє співвідношення з великими формами рельєфу46
§ 13 Геологічна історія Землі49
§ 14 Закономірності поширення типів і форм рельєфу53
§ 15 Різноманітність мінерально-сировинних ресурсів. Паливні корисні копалини58
§ 16 Рудні корисні копалини60
§ 17 Нерудні корисні копалини. Раціональне використання мінерально-сировинних ресурсів62
Тема 2. Кліматичні умови та ресурси66
§ 18 Основні кліматотвірні чинники та їх взаємодія66
§ 19 Основні кліматичні показники71
§ 20 Кліматичні ресурси. Кліматичні сезони. Несприятливі погодно-кліматичні явища76
§ 21 Метеорологічна служба. Охорона повітря80
Тема 3. Води суходолу й водні ресурси83
§ 22 Склад вод суходолу. Будова річкової долини. Вплив рельєфу на річки83
§ 23 Річковий стік і його характеристики. Живлення і режим річок87
§ 24 Озера, болота, водосховища, підземні води. Водні ресурси та їхнє раціональне використання92
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси96
§ 25 Умови ґрунтоутворення. Найпоширеніші типи ґрунтів96
§ 26 Закономірності поширення ґрунтів. Ґрунтові ресурси99
Тема 5. Рослинність102
§ 27 Закономірності поширення типів рослинності102
Тема 6. Тваринний світ України106
§ 28 Закономірності поширення тваринного світу106
Тема 7. Ландшафти України108
§ 29 Поняття про ландшафт. Карта ландшафтів України108
§ 30 Районування природних ландшафтів. Антропогенні ландшафти112
§ 31 Природна зона мішаних лісів116
§ 32 Природні зони широколистяних лісів та лісостепу119
§ 33 Степова природна зона122
§ 34 Українські Карпати: загальні риси природних умов і висотна поясність126
§ 35 Кримські гори: загальні риси природних умов і висотна поясність ландшафтів130
§ 36 Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів134
Тема 8. Природокористування137
§ 37 Природно-ресурсний потенціал України та його використання137
§ 38 Природно-заповідний фонд і національна екологічна мережа України141
§ 39 Моніторинг навколишнього середовища144

Розділ IV Населення України та світу

147
Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу й України148
§ 40 Кількість населення у світі та Україні148
§ 41 Механічний рух (міграції) населення. Українська діаспора154
§ 42 Статево-віковий склад населення світу і України159
Тема 2. Розселення163
§ 43 Густота населення в різних частинах світу й Україні163
§ 44 Розселення населення у світі167
§ 45 Міські поселення й міське населення в Україні171
§ 46 Сільське населення й сільські поселення в Україні174
Тема 3. Етнічний склад населення176
§ 47 Расовий та етнічний склад населення світу176
§ 48 Етнічний склад населення України179
Тема 4. Релігійний склад населення182
§ 49 Релігійний склад населення світу та України182
Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні185
§ 50 Зайнятість населення у світі185
§ 51 Трудові ресурси й зайнятість населення в Україні188

Розділ V Природа та населення свого адміністративного регіону

191
Додатки193
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Географія 8 клас Булава Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?