Алгебра 8 клас Прокопенко Нова програма

Алгебра 8 клас Прокопенко Нова програма
Название учебника: Алгебра 8 клас
 
Автор: Прокопенко Н.С., Захарійченко Ю.О., Кінащук Л.Н.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 289
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Як працювати з підручником 6
Контрольна робота № 1 (діагностична) 8

Розділ 1. Раціональні вирази

§ 1. Раціональні вирази. Раціональні дроби 10
§ 2. Основна властивість раціонального дробу. Скорочення дробів 18
§ 3. Додавання та віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками 29
§ 4. Додавання та віднімання раціональних дробів із різними знаменниками 36
§ 5. Множення та ділення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня 48
§ 6. Тотожні перетворення раціональних виразів 59
§ 7. Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння 67
§ 8. Степінь із цілим показником та його властивості 79
§ 9. Стандартний вигляд числа 88
§ 10. Функція, її графік і властивості 95

Розділ 2. Квадратні корені. Дійсні числа

§ 11. Функція y = x2 , її графік і властивості. Графічний спосіб розв’язування рівнянь 114
§ 12. Рівняння x2 = a . Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь 127
§ 13. Множина. Підмножина. Числові множини 135
§ 14. Раціональні числа. Ірраціональні числа 144
§ 15. Арифметичний квадратний корінь зі степеня. Тотожності ( a ) = a, a2 = a 153
§ 16. Властивості арифметичного квадратного кореня. Арифметичний квадратний корінь з добутку і частки 161
§ 17. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені 173
§ 18. Функція y = x , її графік і властивості 185

Розділ 3. Квадратні рівняння

§ 19. Квадратний тричлен. Квадратні рівняння 200
§ 20. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування 207
§ 21. Формула коренів квадратного рівняння 214
§ 22. Теорема Вієта. Теорема, обернена до теореми Вієта 225
§ 23. Розкладання квадратного тричлена на множники 239
§ 24. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних 246
§ 25. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь. Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі 257

Повторення навчального матеріалу

§ 26. Повторення і систематизація навчального матеріалу 274
1. Раціональні вирази 274
2. Квадратні корені. Дійсні числа 275
3. Квадратні рівняння 277
Відповіді до завдань 281
Алфавітний покажчик 287

8-09-2016, 13:18 7 313