Алгебра 8 клас Прокопенко Нова програма

Алгебра 8 клас Прокопенко Нова програма
Название учебника: Алгебра 8 клас
 
Автор: Прокопенко Н.С., Захарійченко Ю.О., Кінащук Л.Н.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 289
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Як працювати з підручником6
Контрольна робота № 1 (діагностична)8

Розділ 1. Раціональні вирази

§ 1. Раціональні вирази. Раціональні дроби10
§ 2. Основна властивість раціонального дробу. Скорочення дробів18
§ 3. Додавання та віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками29
§ 4. Додавання та віднімання раціональних дробів із різними знаменниками36
§ 5. Множення та ділення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня48
§ 6. Тотожні перетворення раціональних виразів59
§ 7. Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння67
§ 8. Степінь із цілим показником та його властивості79
§ 9. Стандартний вигляд числа88
§ 10. Функція, її графік і властивості95

Розділ 2. Квадратні корені. Дійсні числа

§ 11. Функція y = x2 , її графік і властивості. Графічний спосіб розв’язування рівнянь114
§ 12. Рівняння x2 = a . Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь127
§ 13. Множина. Підмножина. Числові множини135
§ 14. Раціональні числа. Ірраціональні числа144
§ 15. Арифметичний квадратний корінь зі степеня. Тотожності ( a ) = a, a2 = a153
§ 16. Властивості арифметичного квадратного кореня. Арифметичний квадратний корінь з добутку і частки161
§ 17. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені173
§ 18. Функція y = x , її графік і властивості185

Розділ 3. Квадратні рівняння

§ 19. Квадратний тричлен. Квадратні рівняння200
§ 20. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування207
§ 21. Формула коренів квадратного рівняння214
§ 22. Теорема Вієта. Теорема, обернена до теореми Вієта225
§ 23. Розкладання квадратного тричлена на множники239
§ 24. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних246
§ 25. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь. Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі257

Повторення навчального матеріалу

§ 26. Повторення і систематизація навчального матеріалу274
1. Раціональні вирази274
2. Квадратні корені. Дійсні числа275
3. Квадратні рівняння277
Відповіді до завдань281
Алфавітний покажчик287

8-09-2016, 13:18 9 381