Трудове навчання (хлопці) 7 клас Лебедєв

Трудове навчання (хлопці) 7 клас Лебедєв
Название учебника: Трудове навчання (хлопці) 7 клас Лебедєв
 
Автор: Д. В. Лебедєв, А. М. Гедзик, В. В. Юрженко
 
Издательство: Сиция
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 256
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии

Дорогі друзі!
ВСТУП
§ 1. Значення деревини в житті людини
§ 2. Правила внутрішнього розпорядку в шкільній майстерні. Робоче місце, робоча зона, робоча постава 
§ 3. Столярний верстак, правила безпечної праці
Практична робота 1 Ознайомлення з обладнанням робочого місця для виконання столярних робіт,  інструментами та пристосуваннями

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

Види та призначення конструкційних матеріалів. Деревина та види пиломатеріалів, що виготовляються з неї

§ 4. Деревина як конструкційний матеріал
Практична робота 2  Ознайомлення із зовнішнім виглядом різних порід деревини
§ 5. Пиломатеріали, способи їх отримання
§ 6. Види пиломатеріалів та їх призначення залежно від сортаменту
Практична робота 3 Визначення видів пиломатеріалів
§ 7. Вологість, механічні та технологічні властивості деревини. Їх вплив на вибір деревини для виготовлення виробу
§ 8. Дефекти деревини та їх вплив на вибір матеріалу для виготовлення виробу

РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ДЕРЕВИНИ ТА РІЗНИХ ВИДІВ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

Елементи графічної грамоти та процес розмічання заготовок
§ 9. Поняття про проеціювання та вигляд виробу на кресленні
§ 10. Послідовність виконання зображення обраного об’єкта праці у трьох проекціях
§ 11. Прийоми вимірювання заготовок, припуски на обробку пиломатеріалів
§ 12. Інструменти та прийоми розмічання заготовки виробу, економне використання матеріалів
Практична робота 4 Розмічання заготовки виробу «Підсвічник»
Процес пиляння та стругання деревини
§ 13. Інструмент для пиляння деревини. Ножівка, її будова, розведення та заточування зубців. Форма зубців ножівки для пиляння вздовж і впоперек волокон
§ 14. Припуски на пиляння, прийоми запилювання та пиляння. Стусло та його застосування
§ 15. Процес стругання деревини, інструмент та підготовка його до роботи. Прийоми роботи та перевірка якості обробленої поверхні
Практична робота 5 Випилювання та стругання заготовки  у заданий розміткою розмір
Способи з’єднання деталей виробу із пиломатеріалів, розмічання та виготовлення шипового з’єднання
§ 16. Види з’єднань деталей з пиломатеріалів. Розмічання та послідовність виготовлення одинарного шипового з’єднання. Долота і стамески та їх призначення
§ 17. Виготовлення шипів і вушок, довбання гнізд
§ 18. Припасування елементів шипового з’єднання. Використання пристосувань при складанні шипових з’єднань
Практична робота 6  Виготовлення єлементів шипового з’єднання на заготовках виробу та його складання
§ 19. Проектування та виготовлення виробів із пиломатеріалів, що містять у своїй конструкції шипове з’єднання
Лабораторно-практична робота 7 Виготовлення декоративного підсвічника
Оздоблення виробів із деревини
§ 20. Призначення і види опорядження та оздоблень виробів з деревини. Підготовка поверхні виробу до оздоблення
§ 21. Оздоблювальні матеріали та прийоми оздоблення. Догляд за виробами з деревини
Практична робота 8 Оздоблення готового виробу
§ 22. Ознайомлення з професіями деревообробної промисловості

РОЗДІЛ З. ОСНОВИ ТЕХНІКИ, ТЕХНОЛОГІЙ І ПРОЕКТУВАННЯ

Сучасні методи обробки деревини
§ 23. Відомості про сучасні методи і прийоми обробки деревини
§ 24. Електрифіковані знаряддя праці, загальна характеристика
§ 25. Безвідходне виробництво у сучасній деревообробній промисловості
Основи проектної діяльності 
§ 26. Методи проектування. Метод фокальних об’єктів
§ 27. Моделі аналоги, оцінка та виділення найкращих ознак у зразках виробів-аналогів
§ 28. Види проектної документації, загальний опис виробу та вимоги до нього
Практична робота 9 Виконання загального опису виробу та формулювання технічних вимог до нього

РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основи технології малярних робіт
§ 29. Малярні роботи, їх призначення та місця застосування
§ 30. Матеріали для виконання малярних робіт, призначення ґрунтовок
§ 31. Інструменти та пристрої для малярних робіт
§ 32. Технологія виконання малярних робіт, підбір фарб для різних типів поверхонь
Практична робота 10 Розробити технологічний процес виконання малярних робіт для заданих умов
Маркування споживчих товарів
§ 33. Призначення етикетки на товарах, характер інформації, розміщеної на ній
§ 34. Складові маркування споживчих товарів, індекс «Е» та його значення
§ 35. Спеціальні та попереджувальні символи, призначення та зміст штрихового кодування
Практична робота 11 Виконати аналіз маркування споживчого товару
Словник термінів
Предметний покажчик


20-08-2016, 12:17 1 276