Фізика 8 клас Шут Нова програма

Фізика 8 клас Шут Нова програма
Название учебника: Фізика 8 клас
 
Автор: Шут М. І., Мартинюк М. Т., Благодаренко Л. Ю.
 
Издательство: ВТФ «Перун»
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 307
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура.
§ 2. Експериментальне підтвердження теплового руху.
§ 3. Термометри. Шкала цельсія. Абсолютна шкала температур
§ 4. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл
§ 5. Залежність розмірів фізичних тіл від температури
§ 6. Рідкі кристали та їх використання. Полімери. Наноматеріали
§ 7. Внутрішня енергія тіла і способи її змінення
§ 8. Види теплообміну
§ 9. Теплообмін в побуті, техніці тау природі
§ 10. Розрахунок кількості теплоти під час нагрівання або охолодження
§ 11. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу.
§ 12. Плавлення тіл. Температура плавлення.
§ 13. Пароутворення і конденсація.
§ 14. Питома теплота пароутворення (конденсації).
§ 15. Горіння палива.
§ 16. Теплові двигуни. Парова машина
§ 18. Види двигунів внутрішнього згоряння
§ 19. Парова турбіна. Газотурбінний тепловий двигун
§ 20. Теплові двигуни та їх вплив на забруднення оточуючого середовища
§ 21. Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд.
§ 22. Прилади для виявлення електризації тіл. Дискретність електризації
§ 23. Будова атома. Механізм електризації тіл. Закон збереження енергії
§ 24. Провідники, напівпровідники, ізолятори.
§ 25. Електричне поле. Силова характеристика електричного поля
§ 26. Закон кулона
§ 27. Електричний струм. Дії електричного струму
§ 28. Електрична провідність матеріалів провідники, напівпровідники
§ 29. Струм у металах
§ З0. Електричне коло та його основні елементи
§ 31. Джерела електричного струму
§ 32. Сила струму. Амперметр
§ 33. Електрична напруга. Вольтметр
§ 34. Закон ома для ділянки електричного кола. Електричний опір
§ 35. Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу
§ 36. Реостати
§ 37. Залежність опору провідника від температури
§ 38. Послідовне з’єднання провідників
§ 39. Паралельне з’єднання провідників
§ 40. Робота і потужність електричного струму
§ 41. Закон джоуля - ленца
§ 42. Електронагрівальні прилади
§ 43. Природа електричного струму в розчинах
§ 44. Закон фарадея для електролізу
§ 45. Електричний струм у газах. Несамостійний газовий розряд
§ 46. Електричний струм у газах. Самостійний газовий розряд
§ 47. Безпека людини під час роботи з електричними приладами

12-08-2016, 18:35 1 380