Розділи
Підручники для школи » 8 клас » Фізика 8 клас Бар'яхтар Нова програма

Фізика 8 клас Бар'яхтар Нова програма

18.09.2016 - 08:01 6 609 0
Фізика 8 клас Бар'яхтар Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Передмова3

Розділ I. Теплові явища

Частина 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача
§ 1. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання6
§ 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури11
§ 3. Внутрішня енергія16
§ 4. Способи зміни внутрішньої енергії19
§ 5. Теплопровідність22
§ 6. Конвекція26
§ 7. Випромінювання30
§ 8. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається. речовиною під час нагрівання або виділяється під час охолодження33
§ 9. Тепловий баланс37
Лабораторна робота № 140
Лабораторна робота № 241
Частина 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни
§ 10. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали44
§ 11. Плавлення та кристалізація51
§ 12. Питома теплота плавлення56
§ 13. Випаровування та конденсація60
§ 14. Кипіння. Питома теплота пароутворення66
§ 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника72
§ 16. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна79
§ 17. Деякі види теплових двигунів82
§ 18. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів87
Підбиваємо підсумки розділу I92
Завдання для самоперевірки до розділу I94
Енциклопедична сторінка98
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень100

Розділ II. Електричні явища. електричний струм

Частина 1. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм
§ 19. Електричний заряд та електромагнітна взаємодія102
§ 20. Електричне поле106
§ 21. Механізм електризації. Електроскоп112
§ 22. Закон Кулона119
§ 23. Електричний струм. Електрична провідність матеріалів123
§ 24. Дії електричного струму127
§ 25. Джерела електричного струму130
§ 26. Електричне коло та його елементи135
§ 27. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр141
§ 28. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр146
§ 29. Електричний опір. Закон Ома150
§ 30. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати154
Лабораторна робота № 3160
§ 31. Послідовне з’єднання провідників162
Лабораторна робота № 4168
§ 32. Паралельне з’єднання провідників170
Лабораторна робота № 5177
Частина 2. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах
§ 33. Робота і потужність електричного струму179
§ 34. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца186
§ 35. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники190
§ 36. Електричний струм у металах194
§ 37. Електричний струм в електролітах198
§ 38. Застосування електролізу204
§ 39. Електричний струм у газах208
§ 40. Види самостійних газових розрядів213
Підбиваємо підсумки розділу II218
Завдання для самоперевірки до розділу II220
Енциклопедична сторінка234
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень226
Етапи роботи над навчальним проектом227
Додаток229
Таблиця 1. Питома теплоємність деяких речовин у різних агрегатних станах229
Таблиця 2. Температура плавлення і кристалізації деяких речовин229
Таблиця 3. Питома теплота плавлення деяких речовин230
Таблиця 4. Температура кипіння деяких речовин230
Таблиця 5. Питома теплота пароутворення деяких речовин230
Таблиця 6. Питома теплота згоряння деяких видів палива230
Таблиця 7. Питомий електричний опір деяких речовин231
Таблиця 8. Електрохімічні еквіваленти231
Таблиця 9. Густина деяких речовин231
Таблиця 10. Префікси для утворення назв кратних і частинних одиниць232
Визначаємо абсолютну та відносну похибки результату вимірювання232
Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки233
Алфавітний покажчик237
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Фізика 8 клас Бар'яхтар Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.
Amelia
Amelia 04.02.2024 - 16:44
Hi there, We run a YouTube growth service, which increases your number of subscribers both safely and practically. - We guarantee to gain you 700-1500+ subscribers per month. - People subscribe
Danielle
Danielle 29.01.2024 - 22:54
Hi, We'd like to introduce to you our explainer video service, which we feel can benefit your site bookforschool.in.ua. Check out some of our existing videos here:
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾