Історія України 8 клас Власов Нова програма

Історія України 8 клас Власов Нова програма
Название учебника: Історія України 8 клас
 
Автор: В.С. Власов
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 256
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Вступ5

Розділ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 16 ст.

§ 1. Суспільно-політичне життя8
§ 2. Господарське життя17
§ 3. Люблінська унія. Об’єднання більшості українських земель у складі Польщі22
§ 4. Виникнення Запорізької Січі. Військово-політична організація українського козацтва30
§ 5. Становлення козацтва. Козацькі повстання кінця 16 ст.38
§ 6. Церковне життя та братський рух44
§ 7. Повсякденне життя. Практичне заняття 149
§ 8. Культурно-освітнє життя та книговидання53
§ 9. Містобудування, архітектура та образотворче мистецтво58
Оцініть свої вміння з теми66

Розділ 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 16 - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 17 ст.

§ 10. Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви70
§ 11. Кримське ханство. Внутрішня та зовнішня політика75
§ 12. Доба героїчних походів козацтва. Хотинська війна81
§ 13. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва. Практичне заняття 288
§ 14. Церковне та освітнє життя91
§ 15. Козацько-селянські повстання 20-30-х рр. 17 ст.96
§ 16. Архітектура та образотворче мистецтво102
Оцініть свої вміння з теми110

Розділ 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ 17 ст.

§ 17. Причини та початок Національно-визвольної війни. Воєнні події 1648-1649 рр.114
§ 18. Утворення Української козацької держави — Гетьманщини120
§ 19. Історичні джерела про Богдана Хмельницького як політика і людину. Практичне заняття 3126
§ 20. Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1651-1653 рр.130
§ 21. Українсько-московський міждержавний договір 1654 р. Продовження Національно-визвольної війни 1654-1657 рр.136
Оцініть свої вміння з теми142

Розділ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х рр. 17 — НА ПОЧАТКУ 18 ст.

§ 22. Гетьманщина в роки правління гетьмана Івана Виговського146
§ 23. Поділ Гетьманщини152
§ 24. Лівобережна та Правобережна Гетьманщини наприкінці 60-х - на початку 70-х рр. 17 ст.158
§ 25. Правобережна Україна в останній чверті 17 ст.164
§ 26. Козацька Слобожанщина та Запорізька Січ170
§ 27. Доба Руїни: причини та наслідки. Практичне заняття 4176
§ 28. Гетьманщина за правління Івана Мазепи179
§ 29. Козацька Україна після Полтавської битви188
§ 30. Освіта, архітектура та образотворче мистецтво194
Оцініть свої вміння з теми202

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 20-90 роках 18 ст.

§ 31. Гетьманщина у 20-40 рр. 18 ст.206
§ 32. Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині 18 ст.212
§ 33. Південна Україна220
§ 34. Правобережна Україна та західноукраїнські землі226
§ 35. Розвиток освіти, науки та музичної культури233
§ 36. Архітектура та образотворче мистецтво236
§ 37. Козацькі літописи як історичні джерела. Практичне заняття 5244
Оцініть свої вміння з теми248
Післямова251
Словник-довідник термінів252

12-08-2016, 18:28 2 988