Геометрія 8 клас Істер Нова програма

Геометрія 8 клас Істер Нова програма
Название учебника: Геометрія 8 клас
 
Автор: О.С. Істер
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 270
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии

РОЗДІЛ 1. ЧОТИРИКУТНИКИ

§ 1. Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника6
§ 2. Паралелограм, його властивості й ознаки12
§ 3. Прямокутник і його властивості21
§ 4. Ромб і його властивості26
§ 5. Квадрат і його властивості31
§ 6. Трапеція38
§ 7. Вписані та центральні кути45
§ 8. Вписані та описані чотирикутники50
§ 9. Теорема Фалеса55
§ 10. Середня лінія трикутника, її властивості59
§ 11. Середня лінія трапеції, її властивості63

РОЗДІЛ 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ

§ 12. Узагальнена теорема Фалеса78
§ 13. Подібні трикутники83
§ 14. Ознаки подібності трикутників87
§ 15. Середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику95
§ 16. Властивість бісектриси трикутника100
§ 17. Застосування подібності трикутників до розв’язування задач103

РОЗДІЛ 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ

§ 18. Теорема Піфагора119
§ 19. Перпендикуляр і похила, їх властивості128
§ 20. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника134
§ 21. Розв’язування прямокутних трикутників143

РОЗДІЛ 4. МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ

§ 22. Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола155
§ 23. Поняття площі многокутника. Площа прямокутника161
§ 24. Площа паралелограма167
§ 25. Площа трикутника171
§ 26. Площа трапеції177

Завдання для перевірки знань за курс геометрії 8 класу

187
Задачі підвищеної складності188
Додаток 1192
Додаток 2194
Відомості з курсу геометрії 7 класу196
Вправи на повторення курсу геометрії 7 класу205
Відповіді та вказівки206
Предметний покажчик212

8-09-2016, 13:18 2 480