Розділи
Підручники для школи » 8 клас » Географія 8 клас Пестушко Нова програма

Географія 8 клас Пестушко Нова програма

12.08.2016 - 18:20 2 223 0
Географія 8 клас Пестушко Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Шановні юнаки і дівчата!3
Вступ5
§ 1. Що вивчає географія України5
§ 2. Географічні відомості про Україну в минулому. Сучасні географічні дослідження7

Розділ 1. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ

Тема 1. Географічна карта 
§ 3. Зображення України в картографічних творах12
§ 4. Картографічні проекції, способи картографічного зображення. Класифікація карт15
§ 5. Навчальні карти та атласи. Національний атлас України. Електронні карти. Географічні інформаційні системи20
Тема 2. Топографічні карти 
§ 6. Топографічні карти25
§ 7. Читання і практичне використання топографічних карт28
§ 8. Плани міст, схеми руху транспорту32

Розділ 2. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу 
§ 9. Політична карта світу. Державний лад. Державний лад в Україні36
§ 10. Географічне положення, державна територія та державні кордони України40
Тема 2. Формування території України 
§ 11. Територіальні зміни меж України. Сучасний адміністративно-територіальний устрій44
Тема 3. Україна на карті годинних поясів 
§ 12. Міжнародна система відліку часу48
§ 13. Час в Україні53

Розділ 3. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси 
§ 14. Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин58
§ 15. Геологічна історія Землі. Основні тектонічні структури63
§ 16. Геологічна будова. Вплив геологічної будови і тектоніки на діяльність людини57
§ 17. Формування рельєфу. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини71
§ 18. Корисні копалини України. Паливні корисні копалини76
§ 19. Рудні й нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання і видобутку79
§ 20. Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів85
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси 
§ 21. Кліматотвірні чинники: сонячна енергія і підстильна поверхня та їхня взаємодія88
§ 22. Кліматотвірні чинники: циркуляція атмосфери92
§ 23. Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження96
§ 24. Регіональні відмінності клімату100
§ 25. Сезонні погодні умови і явища. Метеорологічна служба. Кліматичні ресурси103
Тема 3. Води суходолу і водні ресурси 
§ 26. Поверхневі води. Річкові басейни і системи108
§ 27. Живлення і водний режим річок. Річковий стік і річкова долина113
§ 28. Озера і лимани. Болота116
§ 29. Водосховища та канали. Підземні води120
§ 30. Водні ресурси України123
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси 
§ 31. Умови ґрунтоутворення, структура, ґрунтові горизонти, родючість126
§ 32. Основні типи ґрунтів, закономірності їхнього поширення. Ґрунтові ресурси128
Тема 5. Рослинність 
§ 33. Рослинний покрив України, закономірності його поширення132
Тема 6. Тваринний світ України 
§ 34. Різноманітність тваринного світу України, закономірності його поширення138
Тема 7. Ландшафти України 
§ 35. Ландшафт як просторово-цілісна система143
§ 36. Районування природних ландшафтів146
§ 37. Рівнинні ландшафти та їхня різноманітність151
§ 38. Природні зони України. Зони мішаних і широколистих лісів154
§ 39. Лісостепова природна зона158
§ 40. Степова природна зона163
§ 41. Гірські ландшафти Українських Карпат167
§ 42. Гірські ландшафти Кримських гір172
§ 43. Природні умови і ресурси Чорного моря176
§ 44. Природні умови і ресурси Азовського моря180
Тема 8. Природокористування 
§ 45. Природно-ресурсний потенціал України та його використання184
§ 46. Основні види забруднення довкілля в Україні. Екологічна ситуація187
§ 47. Природно-заповідний фонд України. Моніторинг навколишнього середовища192

Розділ 4. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України 
§ 48. Кількість населення. Природний рух населення світу та України200
§ 49. Статево-віковий склад населення світу та України. Механічний рух населення204
§ 50. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика209
Тема 2. Розселення 
§ 51. Густота населення у світі та Україні213
§ 52. Міські населені пункти в Україні та країнах світу. Міське населення216
§ 53. Урбанізація. Міські агломерації. Світові міста218
§ 54. Сільські населені пункти в Україні та країнах світу. Сільське населення223
Тема 3. Етнічний склад населення 
§ 55. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни226
§ 56. Національний склад населення України. Етнічні групи229
Тема 4. Релігійний склад населення 
§ 57. Світові релігії. Релігійні вірування в Україні232
Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні 
§ 58. Трудові ресурси. Економічно активне населення235
§ 59. Зайнятість населення. Безробіття238

Розділ 5. ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ

Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку 
§ 60. Географічне положення. Адміністративно-територіальний устрій242
Тема 2. Природа регіону 
§ 61. Природні умови і ресурси області246
§ 62. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду248
Тема 3. Населення регіону 
§ 63. Кількість і структура населення. Національний склад251
§ 64. Економічно активне населення. Зайнятість населення252
Додатки254
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Географія 8 клас Пестушко Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 27.02.2024 - 19:56
Dear in.ua Administrator. Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content.
Eric
Eric 27.02.2024 - 13:15
Dear My name’s Eric and I just found your site in.ua Admin. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Visit https://rushleadgeneration.com for a live demo
Eric
Eric 27.02.2024 - 08:40
Hello in.ua Administrator! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.