Українська мова 7 клас Заболотний

Українська мова 7 клас Заболотний
Название учебника: Українська мова 7 клас
 
Автор: Заболотний О.В., Заболотний В.В.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 256
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии

Вступ

4

Повторення та узагальнення вивченого

7
§ 1. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ВИВЧЕНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ7
§ 2. ЧАСТИНИ МОВИ. ОРФОГРАФІЯ9

Дієслово

15
§ 3. ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ФОРМИ ДІЄСЛОВА16
§ 4. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА19
§ 5. ОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА22
§ 6. НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄСЛОВАМИ24
§ 7. ВИД ДІЄСЛОВА27
§ 8. ЧАСИ ДІЄСЛІВ30
§ 9. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС32
§ 10. МИНУЛИЙ ЧАС35
§ 11. МАЙБУТНІЙ ЧАС37
§ 12. ДІЄСЛОВА І ТА II ДІЄВІДМІН40
§ 13. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ. ДІЄСЛОВА ДІЙСНОГО ТА УМОВНОГО СПОСОБІВ43
§ 14. ДІЄСЛОВА НАКАЗОВОГО СПОСОБУ45
§ 15. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА50
§ 16. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ52
§ 17. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ДІЄСЛОВО»56

Дієприкметник

63
§ 18. ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА64
§ 19. ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ67
§ 20. ТВОРЕННЯ АКТИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ71
§ 21. ТВОРЕННЯ ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ74
§ 22. ВІДМІНЮВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ78
§ 23. НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ80
§ 24. ПЕРЕХІД ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У ПРИКМЕТНИКИ ТА ІМЕННИКИ83
§ 25. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО87
§ 26. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ДІЄПРИКМЕТНИК»89

Дієприслівник

97
§ 27. ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА98
§ 28. ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ. КОМИ ПРИ ДІЄПРИСЛІВНИКОВОМУ ЗВОРОТІ ТА ОДИНИЧНОМУ ДІЄПРИСЛІВНИКОВІ101
§ 29. НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ106
§ 30. ДІЄПРИСЛІВНИКИ ДОКОНАНОГО ТА НЕДОКОНАНОГО ВИДУ108
§ 31. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ДІЄПРИСЛІВНИК»112

Прислівник

119
§ 32. ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ120
§ 33. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ123
§ 34. ТВОРЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ127
§ 35. БУКВИ Н ТА НН У ПРИСЛІВНИКАХ130
§ 36. НАПИСАННЯ НЕ ТА НІ З ПРИСЛІВНИКАМИ131
§ 37. НАПИСАННЯ И ТА І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ134
§ 38. ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ НА -О, Е, УТВОРЕНИХ ВІД ПРИКМЕТНИКІВ І ДІЄПРИКМЕТНИКІВ136
§ 39. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС137
§ 40. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ143
§ 41. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ПРИСЛІВНИК»146

Службові частини мови. Вигук

153
§ 42. ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ154
§ 43. НАПИСАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ158
§ 44. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ160
§ 45. СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ166
§ 46. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ ТА ПІДРЯДНОСТІ169
§ 47. НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ175
§ 48. ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ178
§ 49. ПРАВОПИС ЧАСТОК183
§ 50. НЕ ТА НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ186
§ 51. ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ190
§ 52. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК»194
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ199

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

211
Тема 1. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ211
Тема 2. ПОНЯТТЯ ПРО ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ212
Тема 3. ЧИТАННЯ МОВЧКИ215
Тема 4. ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ217
Тема 5. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ220
Тема 6. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ ЗА КАРТИНОЮ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ222
Тема 7. ОПИС ДІЙ. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ДІЙ НА ОСНОВІ ВЛАСНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ224
Тема 8. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ ПРО ВИКОНАННЯ ПЕВНИХ ДІЙ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ225
Тема 9. ПИСЬМОВИЙ ТВІР РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ ПРО ВИКОНАННЯ АВТОРОМ УЛЮБЛЕНОЇ СПРАВИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ227
Тема 10. АУДІЮВАННЯ228
Тема 11. УСНИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ229
Тема 12. РОЗДУМ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ-РОЗДУМУ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ230
Тема 13. ДІАЛОГ231
Тема 14. АНОТАЦІЯ232
Тема 15. ПОРТРЕТНИЙ НАРИС У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ233
Тема 16. РОЗПИСКА236
Тема 17. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ ЗА ПОДАНИМ СЮЖЕТОМ237

ДОДАТКИ

241

21-08-2015, 17:32 5 483