Хімія 7 клас Ярошенко

Хімія 7 клас Ярошенко
Название учебника: Хімія 7 клас
 
Автор: Ярошенко О. Г.
 
Издательство: СИЦИЯ
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 192
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии

ВСТУП

§ 1. Хімія — природнича наука. Короткі відомості з історії хімії8
§ 2. Хімічний кабінет, правила поведінки та безпеки під час роботи в ньому. Ознайомлення з обладнанням та лабораторним посудом13
§ 3. Правила роботи з пробірками і нагрівними приладами19
§ 4. Практичне використання знань про обладнання кабінету хімії та лабораторний посуд24
Практична робота № 125

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 5. Фізичні тіла і речовини. Матеріали30
§ 6. Фізичні властивості речовин30
§ 7. Як досліджують речовини40
§ 8. Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей45
§ 9. Розділення неоднорідної суміші61
Практична робота № 261
§ 10. Молекули. Атоми. Хімічний елемент64
§ 11. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів68
§ 12. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва61
§ 13. Хімічні формули речовин65
§ 14. Прості речовини. Метали й неметали, металічні й неметалічні елементи68
§ 15. Складні речовини. Багатоманітність речовин73
§ 16. Відносна молекулярна маса. Масова частка елемента у складній речовині78
§ 17. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю83
§ 18. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Зв’язок між розміщенням елемента у періодичній системі та його валентністю87
§ 19. Фізичні та хімічні явища90
§ 20. Дослідження фізичних і хімічних явищ96
Практична робота № 396

ТЕМА 2. КИСЕНЬ

§ 21. Повітря, його склад і властивості100
§ 22. Оксиген і кисень. Поширення Оксигену і кисню в природі105
§ 23. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій109
§ 24. Схема хімічної реакції. Рівняння реакцій112
§ 25. Добування та збирання кисню. Поняття про каталізатори117
§ 26. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності122
Практична робота №4124
§ 27. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення125
§ 28. Окиснення. Горіння. Умови виникнення і припинення горіння129
§ 29. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Застосування та біологічна роль кисню134
§ 30. Проблема чистого повітря138

ТЕМА 3. ВОДА

§ 31. Вода, склад її молекули, поширення у природі, фізичні властивості144
§ 32. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина148
§ 33. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини163
§ 34. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині167
§ 36. Виготовлення розчину160
§ 36. Взаємодія води з оксидами164
§ 37. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі169
§ 38. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення173

УЗАГАЛЬНИМО ВИВЧЕНЕ

178

ДОДАТОК І ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ХІМІЧНОЇ НАУКИ

183

ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

188

21-08-2015, 10:37 1 795