Математика 6 клас Істер

Математика 6 клас Істер
Название учебника: Математика 6 клас
 
Автор: Істер О.С.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2014
 
Язык: украинский
 
Страниц: 298
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Шановний шестикласнику! 3

РОЗДІЛ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

§ 1. Дільники і кратні натурального числа 5
§ 2. Ознаки подільності на 10, 5 та 2 9
§ 3. Ознаки подільності на 9 та 3 11
§ 4. Прості та складені числа 14
§ 5. Розкладання чисел на прості множники 18
§ 6. Найбільший спільний дільник 20
§ 7. Найменше спільне кратне 25
Завдання для перевірки знань № 1 (§ 1 — § 7) 28

РОЗДІЛ 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

§ 8. Основна властивість дробу. Скорочення дробу 30
§ 9. Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів 36
§ 10. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками 42
§ 11. Додавання і віднімання мішаних чисел 47
§ 12. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби 53
§ 13. Десяткове наближення звичайного дробу 58
Завдання для перевірки знань № 2 (§ 8 — § 13) 60
§ 14. Множення звичайних дробів 61
§ 15. Знаходження дробу від числа 68
§ 16. Взаємно обернені числа 73
§ 17. Ділення звичайних дробів 76
§ 18. Знаходження числа за його дробом 82
§ 19. Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами 87
Завдання для перевірки знань № 3 (§ 14 — § 19) 92

РОЗДІЛ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

§ 20. Відношення. Основна властивість відношення 94
§ 21. Пропорція. Основна властивість пропорції 98
§ 22. Пряма пропорційна залежність 103
§ 23. Масштаб. Знаходження відстаней на карті 108
§ 24. Поділ числа у даному відношенні 114
§ 25. Ймовірність випадкової події 117
Завдання для перевірки знань № 4 (§ 20 — § 25) 126
§ 26. Обернена пропорційна залежність 127
§ 27. Відсоткове відношення двох чисел. Зміна величини у відсотках 131
§ 28. Відсоткові розрахунки 137
§ 29. Коло. Довжина кола 140
§ 30. Круг. Площа круга. Круговий сектор 145
§ 31. Стовпчасті і кругові діаграми 150
§ 32. Циліндр. Конус. Куля 154
Завдання для перевірки знань № 5 (§ 26 — § 32) 158

РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ

§ 33. Додатні та від’ємні числа. Число 0 160
§ 34. Координатна пряма 165
§ 35. Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа 170
§ 36. Модуль числа 173
§ 37. Порівняння раціональних чисел 178
Завдання для перевірки знань № 6 (§ 33 — § 37) 184
§ 38. Додавання від’ємних чисел 185
§ 39. Додавання двох чисел з різними знаками 189
§ 40. Властивості додавання 195
§ 41. Віднімання раціональних чисел 199
§ 42. Розкриття дужок 204
Завдання для перевірки знань № 7 (§ 38 — § 42) 209
§ 43. Множення раціональних чисел 210
§ 44. Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу 216
§ 45. Розподільна властивість множення 220
§ 46. Подібні доданки та їх зведення 225
Завдання для перевірки знань № 8 (§ 43 — § 46) 229
§ 47. Ділення раціональних чисел 230
§ 48. Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівняння 235
§ 49. Розв’язування задач за допомогою рівнянь 242
Завдання для перевірки знань № 9 (§ 47 — § 49) 249
§ 50. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами 250
§ 51. Перпендикулярні прямі 255
§ 52. Паралельні прямі 259
§ 53. Координатна площина 262
§ 54. Приклади графіків залежності між величинами 272
Завдання для перевірки знань № 10 (§ 50 — § 54) 280
Для тих, хто любить математику 281
Відповіді та вказівки до вправ 285
Предметний покажчик 292

2-01-2015, 08:41 1 299