Інформатика 6 клас Ривкінд

Інформатика 6 клас Ривкінд
Название учебника: Інформатика 6 клас
 
Автор: Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2014
 
Язык: украинский
 
Страниц: 258
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии

Шановні шестикласники!

РОЗДІЛ 1 АЛГОРИТМИ ТА ЇХ ВИКОНАВЦІ

1.1. Об’єкти та події
1.2. Команди та виконавці. Система команд виконавця
1.3. Алгоритми та програми
1.4. Форми подання алгоритмів
Практична робота № 1. «Складання алгоритмів для виконавців у словесній і графічній формах. Виконання алгоритмів»
1.5. Алгоритми в нашому житті. Планування діяльності
Практична робота № 2. «Складання алгоритмів і виконання їх у середовищі виконання алгоритмів Scratch»

РОЗДІЛ 2 ПОНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

2.1. Операційна система
2.2. Файлова система
2.3. Операції над об’єктами файлової системи
2.4. Операції над групами об’єктів файлової системи
Практична робота N9 3. «Операції над об’єктами та групами об’єктів файлової системи»
2.5. Пошук об'єктів файлової системи
Практична робота № 4. «Пошук об'єктів файлової системи»

РОЗДІЛ 3 МУЛЬТИМЕДІА

3.1. Поняття про мультимедіа
3.2. Мультимедійні програвачі
Практична робота № 5. «Копіювання об’єктів мультимедіа на комп’ютер. Робота з мультимедійними програвачами»
3.3. Засоби перегляду зображень
Практична робота № 6. «Перегляд зображень і змінення значень їх властивостей»

РОЗДІЛ 4 ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР

4.1. Текстовий документ. Текстовий процесор Word
4.2. Створення текстового документа. Уведення та редагування тексту
4.3. Фрагменти тексту та операції над ними
4.4. Форматування символів і абзаців
4.5. Форматування сторінок текстового документа та його друк. Довідкова система текстового процесора
Практична робота № 7. «Редагування та форматування текстового документа»
4.6. Вставлення графічних зображень у текстовий документ
Практична робота № 8. «Вставлення графічних зображень у текстовий документ»

РОЗДІЛ 5 КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

5.1. Комп’ютерні мережі, їх призначення та типи
5.2. Робота з папками та файлами в локальній мережі
5.3. Глобальна мережа Інтернет, її служби. Всесвітнє павутиння
5.4. Список сайтів, обраних для швидкого доступу. Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів
5.5. Пошук в Інтернеті
Практична робота № 9. «Пошук матеріалів в Інтернеті»
5.6. Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн-перекпадачі
Практична робота Ns 10. «Робота з Інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн-перекладачами»

ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР LIBREOFFICE WRITER
Словничок


31-12-2014, 08:14 1 031