Природознавство 5 клас Коршевнюк

Природознавство 5 клас Коршевнюк
Название учебника: Природознавство 5 клас
 
Автор: Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2013
 
Язык: украинский
 
Страниц: 254
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ВСТУП
§ 1. Науки, що вивчають природу
§ 2. Методи вивчення природи
§ 3. Обладнання для вивчення природи
Розділ 1. ТІЛА. РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС
§ 4. Тіла навколо нас. Характеристики тіла
§ 5. Речовини, їхні фізичні властивості
§ 6. Атоми і хімічні елементи. Молекули
§ 7. Різноманітність речовин
§ 8. Поняття про чисті речовини і суміші
§ 9. Способи розділення сумішей
§ 10. Явища природи. Фізичні явища, їхня різноманітність
§ 11. Механічні і теплові фізичні явища
§ 12. Магнітні та електричні фізичні явища
§ 13. Звукові та світлові фізичні явища
§ 14. Хімічні явища, або хімічні реакції
Розділ 2. ВСЕСВІТ
§ 15. Небо. Небесна сфера
§ 16. Небесні тіла
§ 17. Зорі та сузір’я
§ 18. Сонце
§ 19. Сонячна система
§ 20. Планети
§ 21. Зоряні системи - галактики
§ 22. Всесвіт і його складові
§ 23. Астрономія - наука, що вивчає Всесвіт
§ 24. Освоєння космосу
Розділ 3. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ
§ 25. Виникнення і будова планети Земля
§ 26. Способи зображення Землі. Масштаб
§ 27. Рухи Землі. Пори року
§ 28. Місяць - супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення
§ 29. Грунт, склад, утворення і значення ґрунту
§ 30. Властивості ґрунту, догляд за ґрунтом
§ 31. Повітря
§ 32. Вода на Землі, властивості й колообіг води
§ 33. Вода - розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини
§ 34. Розчини в природі
§ 35. Організм і його властивості. Клітинна будова організмів
§ 36. Різноманітність організмів. Рослини
§ 37. Тварини. Різноманітність тварин
§ 38. Гриби
§ 39. Бактерії
§ 40. Умови життя на планеті Земля
§ 41. Вода і тепло в житті організмів
§ 42. Наземно-повітряне середовище та його мешканці
§ 43. Водне середовище та його мешканці
§ 44. Ґрунтове середовище та його мешканці
§ 45. Чинники живої природи
§ 46. Екосистеми
§ 47. Людина - частина природи. Зміни в природі
§ 48. Екологічні проблеми та їхнє вирішення
§ 49. Охорона природи. Червона книга України
§ 50. Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення
Додатки
Предметний покажчик

28-12-2014, 19:05 1 263