Розділи
Підручники для школи » 3 клас » 3 клас Нова Українська Школа » Математика Гісь 3 клас 1 частина Нова Українська Школа

Математика Гісь 3 клас 1 частина Нова Українська Школа

05.07.2020 - 09:12 517 0
Математика Гісь 3 клас 1 частина Нова Українська Школа
Зміст Читати онлайн Завантажити
Числа. Дії з числами. Сюжетні задачі
Нумерація чисел у межах 100. Натуральні числа. Числа кожного десятка першої сотні.
Характеристика числа
Число десятків, число одиниць, загальна кількість одиниць у числі. Розрядна таблиця.
Порівняння чисел
Арифметичні дії додавання і віднімання. Розв’язування задач за даними таблиці і задач на 2 дії, які є комбінаціями
простих задач
Прийоми усного додавання і віднімання. Схематичний рисунок як допоміжна модель задачі
Компоненти та результати дій додавання і віднімання.
Взаємозв'язок між додаванням та відніманням
Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання. Пряма й обернена задачі. Задача на знаходження
третього доданка
Задачі на різницеве порівняння. Складання оберненої задачі. Дослідження задачі
Арифметична дія множення. Таблиці множення чисел 2—5. Розв’язування задач на множення
Пропедевтика до вивчення таблиць множення чисел 6—9
Таблиці множення чисел 6—9
Арифметична дія ділення. Таблиці ділення на 2—5. Ознака парності чисел. Розв’язування задач на ділення і складання обернених
Компоненти дій множення і ділення. Таблиці ділення на 6 і на 7. Взаємозв’язок між множенням і діленням
Таблиці ділення на 8 і на 9
Перевірка правильності виконання дій множення і ділення.
Збільшення і зменшення числа у кілька разів
Складання задач за коротким записом як допоміжною моделлю задачі
Задачі на кратне порівняння. Складання обернених до них.
Задачі міжпредметного змісту на роботу з табличними даними
Закріплення знань таблиць множення і ділення та вмінь їх застосовувати.
Розв’язування задач
Математичні вирази. Рівності. Нерівності Числові вирази. Порядок виконання дій у числових виразах. Різні способи читання виразів
Складання виразу до задачі
Вирази зі змінною. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі
з буквеними даними
Буквені вирази. Переставний та сполучний закони додавання.
Властивості арифметичних дій. Задачі з буквеними даними
Переставний закон множення
Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць, що сформульовані у непрямій формі
Задачі на збільшення та зменшення числа у кілька разів, сформульовані в непрямій формі. Аналіз задач і добір
виразів
Знаходження невідомих компонентів дій першого ступеня як пропедевтика ознайомлення
з рівнянням
Правильні і неправильні числові рівності та нерівності. Прості рівняння. Розв’язування рівнянь з діями першого ступеня
Знаходження невідомих компонентів дій другого ступеня як пропедевтика ознайомлення зрівнянням
Розв’язування рівнянь з діями другого ступеня
Нерівність зі змінною. Знаходження розв’язків нерівності зі змінною
Величини
Довжина як властивість навколишнього світу. Одиниці вимірювання довжини: метр, дециметр, сантиметр, міліметр
Розв'язування задач з одиницями довжини
Просторові відношення.
Геометричні фігури
Пряма, промінь, відрізок. Прямі і криві. Замкнені та незамкнені лінії. Ламана. Довжина ламаної
Кути. Прямий кут, непрямі кути. Многокутник та його елементи
Характерні ознаки прямокутника і квадрата. Побудова прямокутника і квадрата із заданими довжинами сторін
Периметр прямокутника і квадрата.
Задачі на знаходження периметра прямокутника і квадрата
Задачі на знаходження сторони квадрата за відомим периметром
Урок закріплення знань, умінь і навичок з теми «Периметр прямокутника (квадрата)»
Коло і круг. Елементи кола й круга: центр, радіус, діаметр та їх позначення. Побудова кола (круга) за допомогою шаблону
Задачі, що передбачають розвиток уміння розрізняти елементи кола і круга
Числа. Дії з числами. Сюжетні задачі Лічильна одиниця «сотня». Лічба сотнями. Порівняння сотень.
Арифметичні дії над сотнями
Лічба у межах тисячі.
Трицифрові числа. Розрядний склад числа. Читання чисел за розрядною таблицею
Запис чисел у розрядну таблицю.
Утворення трицифрових чисел.
Лічба одиницями, десятками, сотнями
Закріплення знань, умінь і навичок
Розклад чисел на розрядні доданки
Віднімання одного з розрядних доданків. Нестандартний розклад трицифрового числа
Додавання та віднімання суми двох розрядних доданків.
Розв’язування задач
Визначення загальної кількості одиниць, десятків і сотень у числі
Задача на знаходження кожного з трьох доданків за сумами двох і сумою трьох. Збільшення та зменшення числа у 10
і 100 разів
Місце числа в натуральному ряді. Порівняння чисел
Закріплення вмінь порівнювати числа
Удосконалення вмінь порівнювати числа. Розв’язування задач
Величини
Кілометр
Числа. Дії з числами.
Сюжетні задачі
Збільшення та зменшення трицифрового числа на 1
Додавання і віднімання круглих чисел. Розв’язування задач
Вибір схеми розв’язування задачі відповідно до запитання.
Складання задачі за числовими даними і схемою
Множення і ділення круглого числа на одноцифрове число. Розв’язування задач
Ділення круглого числа на кругле двома способами.
Ознайомлення із задачею на знаходження четвертого пропорційного
Закріплення знань, умінь і навичок. Ділення круглих чисел.
Розв’язування задач
Розв’язування задач
Складання і розв’язування задач. Доповнення задачі, оберненої до даної
Множення одноцифрового числа на кругле і ділення круглого числа на кругле шляхом послідовного
множення (ділення)
Творча робота над задачею
Закріплення знань, умінь та навичок
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Математика Гісь 3 клас 1 частина Нова Українська Школа.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 28.11.2023 - 17:39
Dear in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 27.11.2023 - 09:50
Dear in.ua Administrator! my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at in.ua. - They hang out for a minute to check it out. I’m interested… but…
Porter
Porter 24.11.2023 - 03:43
Dear to in.ua Administrator. This is Porter, and I just found your site, in.ua. It really is got a lot going for it, but I have an idea to make it even more effective. Check out Web Visitors Into
Eric
Eric 21.11.2023 - 03:09
To the in.ua Webmaster! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like
Eric
Eric 15.11.2023 - 15:51
Dear in.ua Admin. my name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing though…