Основи здоров'я Бех 5 клас польска мова навчання

Основи здоров'я Бех 5 клас польска мова навчання

Название учебника: Основи здоров'я Бех 5 клас польска мова навчання
 
Автор: Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2018
 
Язык: польский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Rozdział 1. Zdrowie człowieka
Część l. Życie i zdrowie człowieka
§ 1. Zasady zdrowego trybu życia
§ 2. Zasady bezpiecznej działalności życiow ej
Część 2. Bezpieczeństwo drogowe
§ 3. Jesteś - p ie sz y
§ 4. Przystanek - miejsce bardzo niebezpieczne
§ 5. Jesteś pasażerem transportu m iejskiego
§ 6. Bezpieczeństwo w transporcie
Rozdział 2. Zdrowie psychiczne i duchowe
Część 1. Umiejętność uczenia się
§ 7. Każdy ma talent
§ 8. Planowanie czasu
§ 9. Uczymy się samodzielnie
§ 10. Jak być celującym uczniem
Część 2. Szanuj siebie i innych
§ 11. Jesteś osobliwy
§ 12. Jesteśmy wyjątkowi
§ 13. O uczuciu i współczuciu
Rozdział 3. Zdrowie fizyczne
§ 14. Chcesz być zdrowy - ruszaj się!
§ 15. Chcesz być zdrowy - hartuj się !
§ 16. Chcesz być zdrowy - odpoczywaj!
§ 17. Zapobieganie „chorobom szkolnym”
Rozdział 4. Ład społeczny
§ 18. Zasady relacji międzyludzkich
§ 19. Co pomaga ludziom porozumiewać się
§ 20. Stanowcze zachowanie
§ 21. Obcowanie z dorosłymi
§ 22. Relacje z rów ieśnikami
§ 23. Społeczne niebezpieczeństwo chorób zakaźnych
Rozdział 5. Bezpieczeństwo w domu i otaczającym środowisku
Część 1. Bezpieczeństwo pożarowe
§ 24. „Trójkąt ognia”
§ 25. Alarm pożarowy.
Część 2. Sytuacje z życia codziennego
§ 26. Sam w domu
§ 27. Sam na dworze
§ 28. W niebezpiecznych m iejscach
Część 3. Wśród przyrody
§ 29. Ziemia - nasz wspólny dom
§ 30. Klęski żyw iołowe
§ 31. Odpoczynek na przyrodzie
Odpowiedzi do zadań
Zasady zachowania w niebezpiecznych sytuacjach
Życiowe nawyki, korzystne dla zdrowia
Słowniczek terminów

21-09-2019, 08:55 665