Розділи
Підручники для школи » 10 клас » Українська мова Гнаткович 10 клас (навчання угорською мовою) Нова програма

Українська мова Гнаткович 10 клас (навчання угорською мовою) Нова програма

06.07.2018 - 15:10 1 373 0
Українська мова Гнаткович 10 клас (навчання угорською мовою) Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
ВСТУП
§ 1. Українська мова – основа формування й збереження духовності українського народу
ФОНЕТИКА ТА ОРФОГРАФІЯ
ПОГЛИБЛЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ
§ 2. Орфограма. Правильна вимова наголошених і ненаголошених голосних (зокрема, [е], [и]) і приголосних, їх позначення на письмі
§ 3. Склад. Наголос. Правильне наголошування слів в українській мові. Орфоепічні словники й словники наголосів
§ 4. Основні випадки чергування голосних і приголосних звуків
§ 5. Розвиток мовлення. Усний переказ тексту художнього стилю
§ 6. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання м’якого знака. Правила вживання апострофа.
Правильна вимова і написання слів з апострофом
§ 7. Фонетичні явища української мови (уподібнення, спрощення, подовження та подвоєння приголосних)
§ 8. Розвиток мовлення. Усний твір за поданим початком
§ 9. Написання слів іншомовного походження
§ 10. Розвиток мовлення. Складання відгуку у блог чи на сайт з рекламою/анти-рекламою країни

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ
§ 11. Спільнокореневі слова і форми слова. Роль значущих частин у творенні нових слів. Правопис новостворених слів
§ 12. Особливості передання просторових відношень за допомогою прийменників і префіксів
§ 13. Розвиток мовлення. Складання діалогів на запропоновану тему
§ 14. Словотвір. Орфографія. Основні способи словотворення. Сполучні о, е в складних словах. Творення і правопис
складних і складноскорочених слів. Абревіація

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ
ПОГЛИБЛЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ
§ 15. Лексичне значення слова.
Однозначні та багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях
§ 16. Розвиток мовлення.
Складання есе на морально-етичну тему
§ 17. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми
§ 18. Групи слів за походженням, за сферою вживання, активна й пасивна лексика
§ 19. Фразеологізми та їх роль у мовленні
§ 20. Розвиток мовлення.
Складання міні-текстів на сайт про подію (презентація місцевих фестивалів, реальних чи самостійно придуманих)
§ 21. Розвиток мовлення. Читання тексту мовчки
МОРФОЛОГІЯ
§ 22. Іменник і прикметник як частини мови.
Особливості узгодження іменника та прикметника. Рід незмінюваних іменників
§ 23. Особливості відмінювання іменників із прикметниками
§ 24. Розряди прикметників за значенням. Особливості творення ступенів порівняння прикметників
§ 25. Розвиток мовлення. Презентація продукту
§ 26. Розвиток мовлення. Відгук про кінофільм на сайті кінотеатру
§ 27. Поглиблення відомостей про числівник. Особливості вживання груп числівників. Особливості відмінювання та правопису числівників
§ 28. Основні правила поєднання числівників з іменниками
§ 29. Розвиток мовлення. Переказ тексту науково-популярного стилю
§ 30. Поглиблення відомостей про займенник як частину мови. Розряди займенників та їх правопис. Роль займенників у творенні тексту. Розрізнення відмінкових форм особових і присвійних займенників (його, її, їх)
§ 31. Поглиблення відомостей про дієслово як частину мови. Морфологічні та синтаксичні особливості дієслів. Види, способи й часи дієслів. Правопис особових форм дієслова
§ 32. Розвиток мовлення. Складання твору-роздуму за змістом побаченого, почутого
§ 33. Дієприкметник і дієприслівник як особливі форми дієслова. Стилістика дієприкметникового та дієприслівникового зворотів, розділові знаки при них
§ 34. Розвиток мовлення.
Складання запрошення на акцію захисту рослин, річок, тварин тощо для сторінки в соціальній мережі
§ 35. Поглиблення відомостей про прислівник як частину мови. Складні випадки правопису прислівників
§ 36. Стилістика службових частин мови та вигуку. Особливості вживання службових частин мови в тексті. Стилістичні можливості вигуку як особливої частини мови
§ 37. Особливості правопису службових частин мови й вигуків
§ 38. Розвиток мовлення. Складання діалогів із використанням вигуків
СИНТАКСИС, ПУНКТУАЦІЯ ТА СТИЛІСТИКА
ПОГЛИБЛЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ
§ 39. Синтаксис як розділ науки про мову. Поглиблення відомостей про синтаксичні одиниці, їх місце у мовній системі (словосполучення, речення, текст). Співвідношення між інтонацією й розділовими знаками в реченні залежно від виду речень за метою висловлювання. Використання речень різних типів у стилях мовлення
§ 40. Складові частини речення. Функції головних і другорядних членів речення, особливості їх вираження
§ 41. Виражальні особливості двоскладних та односкладних речень, їх видів. Повні й неповні речення, їх уживання
у різних стилях мови. Порядок слів у реченні, його виражальні функції. Функції логічного наголосу в мовленні
§ 42. Розвиток мовлення. Виступ на конференції
§ 43. Найскладніші випадки вживання розділових знаків у простому неускладненому реченні
§ 44. Стилістика простого ускладненого речення. Стилістичні особливості речень з однорідними членами, вимоги
до їх вживання. Розділові знаки між однорідними членами речення та при узагальнювальних словах, їх залежність від змісту та інтонації
§ 45. Стилістичні особливості речень з відокремленими та уточнювальними членами. Відокремлені додатки, означення, обставини, види прикладок, розділові знаки при них
§ 46. Використання вставних і вставлених слів та речень, їх стилістичні особливості. Роль звертання у реченні, розділові знаки при звертаннях, поширені та непоширені звертання
§ 47. Розвиток мовлення. Письмовий переказ тексту
§ 48. Стилістика складного речення. Види складних речень. Складносурядне, складнопідрядне і складне безсполучникове речення, їх стилістичні можливості. Складні речення з різними видами зв’язку між структурними частинами
§ 49. Синоніміка складносурядних, складнопідрядних і складних безсполучникових речень. Розділові знаки в складному реченні, їх зумовленість змістом висловлювання та інтонацією
§ 50. Розвиток мовлення. Стислий переказ тексту з творчим завданням
§ 51. Способи передання свого й чужого мовлення в різних стилях
§ 52. Стилістика тексту. Загальна характеристика тексту. Композиція тексту
§ 53. Розвиток мовлення. Твір-розповідь на суспільну тематику
§ 54. Узагальнення й повторення вивченого протягом навчального року
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
КЛЮЧІ ДО ВПРАВ
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Гнаткович 10 клас (навчання угорською мовою) Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 28.11.2023 - 17:39
Dear in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 27.11.2023 - 09:50
Dear in.ua Administrator! my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at in.ua. - They hang out for a minute to check it out. I’m interested… but…
Porter
Porter 24.11.2023 - 03:43
Dear to in.ua Administrator. This is Porter, and I just found your site, in.ua. It really is got a lot going for it, but I have an idea to make it even more effective. Check out Web Visitors Into
Eric
Eric 21.11.2023 - 03:09
To the in.ua Webmaster! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like
Eric
Eric 15.11.2023 - 15:51
Dear in.ua Admin. my name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing though…