Історія України Гісем 10 клас Нова програма

Історія України Гісем 10 клас Нова програма

Название учебника: Історія України Гісем 10 клас Нова програма
 
Автор: Гісем О. В., Мартинюк О. О.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова
§1. Вступ
 
Розділ I. Україна в роки Першої світової війни
§2. Перша світова війна та український національний рух
§3. Воєнні дії на території України в 1914—1915 рр.
§4. Воєнні дії на території України в 1916 — на початку 1917 р.
Практичне заняття. Перша світова війна як виклик людському виживанню.
Повсякденне життя на фронті та в тилу
Завдання для узагальнення знань і підготовки до тематичного оцінювання за розділом I «Україна в роки Першої світової війни»
 
Розділ II. Початок Української революції
§5. Розгортання Української революції в березні—травні 1917 р.
§6. Проголошення автономії України
§7. Проголошення Української Народної Республіки (УНР)
§8. Перша війна більшовицької Росії з УНР та проголошення незалежності УНР
§9. Події 1917 р. у Криму
§10. Вигнання більшовиків та розвиток УНР взимку-навесні 1918 р.
Практичне заняття. Державне будівництво УЦР: здобутки і прорахунки
Завдання для узагальнення знань і підготовки до тематичного оцінювання за розділом II «Початок Української революції» 

Розділ III. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення української державності
§11. Українська Держава
§12. Україна наприкінці 1918 — у першій половині 1919 р.
§13. Західноукраїнські землі в 1918—1919 рр.
§14. Україна в другій половині 1919 р.
§15. Україна наприкінці 1919 — на початку 1920 р.
§16. Україна навесні 1920 — у 1921 р.
§17. Розвиток культури в роки Першої світової війни та на початку Української революції
§18. Розвиток культури України за часів Української Держави П. Скоропадського та Директорії УНР
§19. Розвиток культури України за більшовицького режиму (1918—1920 рр.)
Практичне заняття. Місця пам’яті Української революції в моєму населеному пункті
Завдання для узагальнення знань і підготовки до тематичного оцінювання за розділом III «Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення
української державності»

Розділ IV. Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні
§20. Статус УСРР на початку 1920-х рр. Входження до складу СРСР. Адміністративно-територіальні зміни УСРР у 1930-ті рр. 
§21. УСРР на початку 1920-х рр. Масовий голод 1921—1923 рр. Запровадження непу
§22. Політика коренізації в УСРР
§23. Форсована індустріалізація
§24—25. Насильницька колективізація та опір їй населення. Голодомор 1932—1933 рр.
§26. Масові репресії. Сталінська конституція
§27. Національно-культурне життя радянської України
Практичні заняття. 1. Голодомор мовою документів, свідчень, чисел
2. Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя 
Завдання для узагальнення знань і підготовки до тематичного оцінювання за розділом IV «Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного
режиму в Україні»
 
Розділ V. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період
§28. Українські землі у складі Другої Речі Посполитої
§29—30. Українські землі у складі Румунії
§31. Українські землі у складі Чехословаччини. Карпатська Україна
§32. Культурне життя на західноукраїнських землях. Політичне й культурне життя української політичної еміграції
Практичні заняття. 1. Повсякденне життя населення в УСРР (УРСР) та українських регіонах у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії в міжвоєнний період: спільне й відмінне
2. Срібна земля. Третя спроба утвердження незалежності України у XX ст.
Історія рідного краю в контексті загальноукраїнських подій 1914—1939 рр.
Завдання для узагальнення знань і підготовки до тематичного оцінювання за розділом V «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період»
 
Розділ VI. Україна в роки Другої світової війни
§33—34. Україна на початку Другої світової війни (1939—1941 рр.)
§35—36. Україна на початку німецько-радянської війни
§37. Україна в умовах нацистської окупації
§38. Рух Опору та його течії в Україні
§39. Вигнання нацистських загарбників з України
§40. Україна на завершальному етапі війни. Радість і смуток перемоги
Практичні заняття. 1. Дослідження документів та матеріалів усної історії про Другу світову війну
2. Війна в пам’ятниках рідного краю
Завдання для узагальнення знань і підготовки до тематичного оцінювання за розділом VI «Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.)»
Основні поняття й терміни

5-07-2018, 13:00 4 581