Географія: регіони та країни Масляк 10 клас Нова програма

Географія: регіони та країни Масляк 10 клас Нова програма

Название учебника: Географія: регіони та країни Масляк 10 клас Нова програма
 
Автор: П. О. Масляк С. Л. Капіруліна О. Г. Бродовська
 
Издательство: Грамота
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Від авторів
ВСТУП
§ 1. Що вивчає курс «Географія: регіони та країни»
§ 2. Політична карта світу
РОЗДІЛ I. ЄВРОПА
Тема 1. Загальна характеристика Європи
§ 3. Особливості економіко-географічного положення Європи.
Політична карта Європи. Склад регіону
§ 4. Державний лад і типологія країн Європи за рівнем економічного розвитку.
Інтеграційні процеси та міжнародні організації в Європі
§ 5. Природні умови та ресурси Європи. Господарська оцінка ресурсів регіону
§ 6. Населення Європи: демографічні процеси та проблеми.
Структура населення регіону
§ 7. Урбанізація. Світові міста в Європі, міські агломерації, мегаполіс.
Працересурсний потенціал. Українська діаспора в країнах Європи
§ 8. Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки.
Добувна промисловість. Сільське та лісове господарство
§ 9. Вторинний сектор економіки. Переробна промисловість.
Основні регіони промисловості. Реіндустріалізація
§ 10. Третинний сектор економіки. Сфера послуг. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли. Зв’язки України з країнами Європи
Практична робота No 1
Тема 2. Країни Європи
§ 11. Німеччина
§ 12. Франція
§ 13. Велика Британія
§ 14. Італія
§ 15. Польща
§ 16. Білорусь
§ 17. Росія
Практична робота No 2
РОЗДІЛ IІ. АЗІЯ
Тема 1. Загальна характеристика Азії
§ 18. Особливості економіко-географічного положення Азії. Склад регіону.
Сучасна політична карта Азії
§ 19. Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації в Азії: АСЕАН, Ліга арабських держав. Райони збройних конфліктів і проявів тероризму
§ 20. Природні умови та ресурси регіону. Населення Азії
§ 21. Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки.
Добувна промисловість. Сільське господарство. Лісове господарство
§ 22. Вторинний сектор економіки. Основні промислові осередки й регіони.
Третинний сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли
§ 23. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії та особливості їхньої участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Азії
Практична робота No 3
Тема 2. Країни Азії
§ 24. Японія
§ 25. Китай
§ 26. Індія
Практична робота No 4
РОЗДІЛ IІІ. ОКЕАНІЯ
Тема 1. Австралія
§ 27. Австралія
Тема 2. Мікронезія, Меланезія, Полінезія
§ 28. Мікронезія, Меланезія, Полінезія
РОЗДІЛ IV. АМЕРИКА
Тема 1. Загальна характеристика Америки
§ 29. Особливості географічного положення Америки. Склад регіону.
Міжнародні організації НАФТА, МЕРКОСУР, НATO
§ 30. Природні умови та ресурси регіону. Населення Америки.
Урбанізаційні процеси. Система розселення
§ 31. Особливості економіки країн Америки. Американські транснаціональні компанії. Первинний та вторинний сектори економіки
§ 32. Третинний сектор економіки. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки. Особливості їхньої участі в міжнародному поділі праці
Практична робота No 5
Тема 2. Країни Америки
§ 33. Сполучені Штати Америки
§ 34. Канада
§ 35. Бразилія
Практична робота No 6
РОЗДІЛ V. АФРИКА
Тема 1. Загальна характеристика Африки
§ 36. Африка: особливості географічного положення та склад регіону
§ 37. Африка: природні умови, ресурси і населення
§ 38. Особливості економіки країн Африки
§ 39. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Африки.
Особливості їхньої участі в міжнародному поділі праці.
Зв’язки України з країнами Африки
Практична робота No 7
Тема 2. Країни Африки
§ 40. Єгипет
§ 41. Південно-Африканська Республіка (ПАР)
РОЗДІЛ VI. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ
Тема 1. Україна в геополітичному вимірі
§ 42. Геополітична структура сучасного світу та місце України в ній
Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин
§ 43. Просторові аспекти міжнародних економічних зв’язків України з регіонами та країнами світу

5-07-2018, 11:29 1 503