Література (польська та зарубіжна) 9 клас Лебедь Нова програма

Література (польська та зарубіжна) 9 клас Лебедь Нова програма

Название учебника: Література (польська та зарубіжна) 9 клас Лебедь
 
Автор: Лебедь Р.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2017
 
Язык: польский
 
Страниц: 296
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
W KRĘGU KULTURY RENESANSU 4

Rozdział I. RENESANS W EUROPIE

5
Wydarzenia związane z powstaniem epoki renesansu 5
Odrodzenie – nowa wizja świata i człowieka 9
Współcześni o renesansie 10
Neoplatonizm renesansowy – nowa filozofia człowieka 13
Ćwiczenia językowe – analiza różnorodnych kontekstów. 14
Awans kultury europejskiej 14
Filozofowie i uczeni europejskiego renesansu 16
Antologia wybranych tekstów 17
Giovanni Pico Mirandola Mowa o godności człowieka (fragmenty) 17
Erazm z Rotterdamu Pochwała głupoty (fragmenty) 18
Michel de Montaigne Próby (fragmenty) 19
Tomasz Morus Utopia (fragmenty) 21
Ćwiczenia językowe – analiza różnorodnych kontekstów 23
Mrzonka 23
Głos współczesności 23
Wisława Szymborska Utopia 24
Tadeusz Różewicz Głosy niepotrzebnych ludzi 25
Sztuka renesansu 26
Ćwiczenia językowe – dialogi sztuki 30
Kobieta w sztuce renesansu 30

Rozdział II. TWÓRCY LITERATURY RENESANSU W EUROPIE

32
Francesco Petrarca Jeśli nie masz miłości 33
"Na cześć Madonny Laury żywej” 34
"Na cześć Madonny Laury umarłej” 35
"Blask renesansowego humanity” – Marsilio Ficini 36
Definicje ważnych pojęć i terminów 37
Głos współczesności 39
Julian Przyboś Daleka, co noc bliższa 39
Rafał Wojaczek Giovanni Boccaccio 40
Dekameron Opowieść dziewiąta [dzień piąty] 41
Definicje ważnych pojęć i terminów 47
Ćwiczenia językowe – adaptacje filmowe 47
Niccolò Machiavelli Książę (fragmenty) 49
Epika włoskiego renesansu 51
Cechy stylu klasycznego 51
Teatr elżbietański i dramat szekspirowski 53
Krótkie wprowadzenie do szekspirologii 54
William Szekspir Hamlet (fragment) 57
Głos współczesności 58
Stanisław Barańczak Appendix 59
Andrzej Banach Wybór maski: 11 teatrów klasycznych (fragmenty) 60

Rozdział III. ODRODZENIE W POLSCE

62
Renesans w Polsce 62
Pisarze polityczni 63
O poprawie Rzeczypospolitej (fragment) 64
Piotr Skarga 65
Piotr Skarga Kazania sejmowe (Kazania wtórne) 66
Ćwiczenia językowe – Redakcja tekstu 70
Biernat z Lublina 70
Definicje ważnych pojęć i terminów 71
Doba rozkwitu 72
Mikołaj Rej Żywot człowieka poczciwego 73
Rok na czterzy części rozdzielon (fragmenty) 73
Mikołaj Rej Żywot człowieka poczciwego (fragmenty) 73
Jan Kochanowski Krótka rozprawa miedzy trzemi osobami 76
Jan Kochanowski Curriculum vitae humanisty 81
Jan Kochanowski Fraszki 82
Do gór i lasów 83
Do fraszek 84
Na lipę 84
Na lipę 85
O doktorze Hiszpanie 86
Na dom w Czarnolesie 86
O żywocie ludzkim 87
Człowiek Boże igrzysko 87
Raki 88
Głos współczesności 88
Rzecz Czarnoleska 88
Pieśni 88
Pieśń XXV (Księgi wtóre) 89
Definicje ważnych pojęć i terminów 90
Jan Kochanowski Pieśń IX, (Księgi pierwsze) 91
Jan Kochanowski Pieśń V, (Księgi wtóre). Pieśń o spustoszeniu Podola (V, ks. II) 94
Pieśń świętojańska o Sobótce (fragmenty) 97
Psalm 91 100
Psalm 115 101
Rozpacz poety 103
Treny. Tren IX 104
Tren X 105
Tren XI 106
Tren XIX – albo Sen (fragmenty) 107
Definicje ważnych pojęć i terminów 109
Ćwiczenia językowe – analiza fortuny w twórczości Kochanowskiego 110
Kochanowski i fortuna 110
Mój projekt 111
Sprawdź swoje wiadomości – synteza epoki renesansu 112
W KRĘGU KULTURY BAROKU 113
Wydarzenia związane z powstaniem epoki baroko 113

Rozdział IV. BAROK W EUROPIE

115
Wielki kryzys – kontrreformacja 115
Filozofia baroku 116
Antologia wybranych tekstów 117
Kartezjusz Medytacje o pierwszej filozofii 117
Kartezjusz Rozprawa o metodzie IV 117
Blaise Pascal Myśli. (fragmenty) 118
Kultura epoki kontrastów 119
Styl barokowy w rzeźbie i architekturze 120
Ćwiczenia językowe – interpretacja rzeźby barokowej 122
Giovanni Lorenzo Bernini "Porwanie Prozerpiny” 122
Malarstwo baroku 123
Cechy stylu barokowego 124
Głos współczesności 125
Wisława Szymborska Kobiety Rubensa 125

Rozdział V. TWÓRCY LITERATURY BAROKU W EUROPIE

127
Literatura XVII wieku we Włoszech 127
Giambattista Marino Adon (fragmenty) 127
William Szekspir 129
Makbet Życie to teatr – Monolog Makbeta 129
Ćwiczenia językowe – analiza cech bohatera 131
Posłowie do "Makbeta” (fragmenty) 131
Głos współczesności 132
Anna Nikliborcowa "Literatura Francji feudalnej” (fragmenty) 132
Twórcy francuskiego klasycyzmu – autorzy tragedii 134
Bajka albo komedia charakterów: La Fontaine 135
Świętoszek 136
Świętoszek (fragment) 137
Literatura baroku w Hiszpanii 139
Przemyślny Don Kichot z Manczy (fragmenty) 139

Rozdział VI. TWÓRCY LITERATURY BAROKU W POLSCE

145
Mikołaj Sęp Szarzyński 145
Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego 146
Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem 146
Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego 147
Definicje ważnych pojęć i terminów 148
Ćwiczenia językowe – Interpretacje 148
Mikołaja Sępa Szarzyńskiego Sonet I 149
Poezja kryzysu kultury. Daniel Naborowskij 151
Krótkość żywota 151
Do Anny 151
Marność 152
Najwybitniejszy przedstawiciel marinizmu – Jan Andrzej Morsztyn 153
Jan Andrzej Morsztyn Niestatek 154
Niestatek II 155
O swej pannie 155
Desperacyja 155
Do panny 156
Do jednej 156
Do trupa 157
Definicje ważnych pojęć i terminów 158
Poematy o miłości. Samuel Twardowski 159
Nadobna Paskwalina (fragmenty) 159
Poezja emocji. Hieronim Morsztyn 160
Nagrobek potentatowi 161
Świat – niczym złudny sen. Zbigniew Morsztyn 162
Emblema 24 162
Emblema 47 163
Kultura sarmacka 164
Definicje ważnych pojęć i terminów 169
Poezja Wacława Potockiego 169
Kto mocniejszy, ten lepszy (fragmenty) 170
Niechaj śpi pijany (Na toż trzeci raz) 170
Nierządem Polska stoi 171
Pospolite ruszenie 171
Zbytki polskie (fragment) 172
Wojna chocimska (fragmenty) 174
Listy do Marysieńki. Jan III Sobieski (fragment) 177
Jan Chryzostom Pasek 178
Pamiętniki (fragmenty) 179
Definicje ważnych pojęć i terminów 183
Ćwiczenia językowe – [Na styku kultur i systemów politycznych] 184
Literatura plebejska 185
Co ludzie robią na świecie? (fragmenty) 186
Głos współczesności 187
Portret sarmacki 187
Mój projekt 187
Sprawdź swoje wiadomości – synteza epoki baroku 188
W KRĘGU KULTURY OŚWIECENIA 190
Wydarzenia związane z powstaniem epoki 190

Rozdział VII. OŚWIECENIE W EUROPIE

193
Europejscy Filozofowie oświecenia 193
Antologia wybranych tekstów 193
Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego (fragmenty) 193
Immanuel Kant 195
Antologia wybranych tekstów 195
Immanuel Kant Co to jest Oświecenie? (fragmenty) 195
Definicje ważnych pojęć i terminów 196
Wolter – powiastki filozoficzne 198
Kandyd, czyli Optymizm (fragmenty) 198
Denis Diderot Kubuś fatalista i jego pan (fragmenty) 202
Encyklopedia 205
Encyklopedia albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł, 1751–1780 (fragmenty) 206
Jan Jakub Rousseau Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi (fragmenty) 208
Klasycyzm w XVIII wieku 209
Jonatan Swift Podróże Guliwera (fragmenty) 210
Sentymentalizm 212
Laurence Sterne Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy. Serce czułe świata i człowieka (fragmenty) 214
Jean-Jacques Rousseau Nowa Heloiza (fragmenty) 215
Głos współczesności 216
Wisława Szymborska Odkrycie 216
Sztuka oświęcenia – malarstwo 217
Ćwiczenia językowe – sztuka interpretacji malarstwa 219
Sztuka epoki 221

Rozdział VIII. OŚWIECENIE W POLSCE

222
Geneza polskiego oświecenia 222
Król jako mecenas sztuki. 225
Julian Ursyn Niemcewicz Powrót posła (fragmenty) 229
Teatr Narodowy 230
Wojciech Boguslawski Piosenki i arie z "Krakowiaków i Górali” (fragmenty) 232
Klasycyzm w Polsce 233
Adam Naruszewicz Balon 234
Definicje ważnych pojęć i terminów 236
Ćwiczenia językowe – uczymy się interpretować wiersz 236
Adam Naruszewicz "Balon” 236
Adam Naruszewicz Chudy literat 238
Ignacy Krasicki – mistrz bajki epigramatycznej 240
Wstęp do bajek 241
Jagnię i wilcy 241
Ptaszki w klatce 241
Przyjaciele 241
Dewotka 242
Malarze 242
Szczur i kot 242
Kruk i lis (Z Ezopa) 242
Ignacy Krasicki – satyry 243
Świat zepsuty 244
Do króla (fragmenty) 247
Głos współczesności 249
Pijaństwo (fragmenty) 249
Definicje ważnych pojęć i terminów 251
Poemat heroikomiczny Myszeida i Monachomachia 252
Pieśń pierwsza 253
Pieśń piąta 253
Ignacy Krasicki Hymn do miłości ojczyzny 257
Narodziny nowożytnej powieści Ignacy Krasicki 257
Ignacy Krasicki Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki (fragmenty) 258
Legendarna postać – Stanisław Trembecki 260
Sofiówka (fragmenty) 260
Adam Mickiewicz Objaśnienia do poematu opisowego Zofiówka (fragmenty) 261
Bajki 263
Stanislaw Trembecki Myszka, kot i kogut 263
Nurt sentymentalny w polskim oświeceniu 264
Franciszek Karpiński Do Justyny 265
Sielanki Franciszka Karpińskiego 266
Laura i Filon (fragmenty) 267
Franciszek Karpiński Pieśń o narodzeniu Pańskim 270
Franciszek Dionizy Kniaźnin Dwie lipy 272
Franciszek Dionizy Kniaźnin Do wąsów 273
Ćwiczenia językowe – motywy i tematy literatury sentymentalnej 274
Głos współczesności 275
Konstanty Ildefons Gałczyński Grób Krasickiego 275
Mieczysław Jasturn W Puławach 276
Czesław Miłosz Piosenka pasterska 277
Pisarze polityczni polskiego oświecenia 278
Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski (fragment) 278
Mój projekt 279
Sprawdź swoje wiadomości – obraz oświecenia. Próba syntezy 281
Słownik terminów 282

1-08-2017, 09:40 739