Українська мова 6 клас Ворон

Українська мова 6 клас Ворон
Название учебника: Українська мова 6 клас
 
Автор: А. А. Ворон, В. А. Солопенко
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2014
 
Язык: украинский
 
Страниц: 242
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Дорогі друзі! 
§1. Краса і багатство української мови 
Повторення вивченого
§2. Синтаксис і пунктуація 
Мотай розбір. Послідовність синтаксичного розбору словосполучення 
Мовний розбір. Послідовність синтаксичного розбору речення
§8. Фонетика і орфографія 
Мовний розбір. Послідовність фонетичного розбору слова 
§4. Будова слова і словотвір 
Мовний розбір. Послідовність розбору слова за будовою 
§5. Лексика і фразеологія 
Морфологія і орфографія
§6. Морфологія як розділ мовознавчої науки. Частини мови
Іменник
§7.1менник як частина мови 
§8. Іменники — назви істот і неістот. Загальні і власні назви
§9. Рід іменників 
§10. Число іменників 
§11. Відмінки іменників 
§12. Відміни іменників 
§13. Іменники першої відміни 
§14. Відмінювання іменників другої відміни 
§15. Відмінкові закінчення іменників третьої відміни 
§16. Відмінювання іменників четвертої відміни 
§17. Відмінювання іменників, що вживаються тільки у множині 
§18. Незмінювані іменники 
§19. Способи творення іменників 
§20. Не з іменниками 
§21. Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк –ичок -ичк-, -інн(я), -инн(я)А -енн(я)А –ив(о)у –ев(о) 
§22. Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові 
Мовний розбір. Розбір іменника як частини мови 
Контрольні запитання і завдання 
Прикметник
§23. Прикметник як частина мови
§24. Якісні, відносні та присвійні прикметники
§25. Ступені порівняння якісних прикметників
§26. Відмінювання прикметників
§27. Способи творення прикметників
§28. Написання найуживаніших суфіксів прикметників
§29. Одна і дві букви н у прикметниках
§30. Не з прикметниками
§31. Написання складних прикметників разом і через дефіс
§32. Написання прізвищ прикметникової форми 
Мовний розбір. Розбір прикметника як частини мови
Контрольні запитання і завдання 
Числівник
§33. Числівник як частина мови 
§34. Вживання числівників з іменниками 
§35. Відмінювання порядкових числівників 
§36. Відмінювання власне кількісних числівників
§37. Відмінювання збірних, дробових і неозначено-кількісних числівників
Мовний розбір. Розбір числівника як частини мови
Контрольні запитання і завдання
Займенник
§38. Займенник як частина мови. Розряди займенників
§39. Особові і зворотний займенники 
§40. Питальні й відносні займенники 
§41. Заперечні й неозначені займенники 
§42. Присвійні, вказівні й означальні займенники
Мовний розбір. Розбір займенника як частини мови 
Контрольні запитання і завдання 
Дієслово
§43. Дієслово як частина мови. Неозначена форма дієслова
§44. Не з дієсловами 
§45. Види дієслів
§46. Перехідні й неперехідні дієслова
§47. Часи дієслова. Минулий час 
§48. Теперішній і майбутній часи дієслова
§49. Дієслова першої і другої дієвідмін 
§50. Чергування звуків у дієсловах 
§51. Способи дієслова. Дійсний спосіб 
§52. Умовний і наказовий способи дієслова 
§53. Безособові дієслова . 
Мовний розбір. Розбір дієслова як частини мови
Контрольні запитання і завдання
Повторення вивченого
Іменник
Прикметник
Числівник. Займенник
Дієслово
Українсько-російський словник 
Тлумачний словник
Зв'язне мовлення
1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування
2. Види мовленнєвої діяльності. Читання мовчки 
3. Повторення вивченого про стилі мовлення
4. Ділові папери. План роботи. Оголошення 
5. Повторення вивченого про текст, його будову. «Відоме» і «нове» у реченнях тексту 
6. Докладний і стислий переказ тексту
7. Складний план тексту 
8. Опис приміщення. Переказ тексту-розповіді з елементами опису приміщення
9. Твір-опис приміщення 
10. Опис природи. Переказ тексту-розповіді з елементами опису природи 
11. Твір-опис природи
12. Стислий переказ тексту наукового стилю
13. Повідомлення на лінгвістичну тему
14. Відгук про літературний твір 
15. Вживання числівників для позначення часу і дат 
16. Переказ тексту-розповіді з елементами роздуму
17. Твір-оповідання за поданим сюжетом 
18. Твір-оповідання за картиною 
19. Твір-роздум (усний)
20. Допис у газету інформаційного характеру
21. Ділові папери. Правила поведінки у школі
22. Переказ із творчим завданням

3-01-2015, 14:17 2 152