Розділи
Підручники для школи » 8 клас » 8 класс Новая программа » Хімія 8 клас Бутенко Нова програма

Хімія 8 клас Бутенко Нова програма

04.01.2017 - 20:11 2 933 0
Хімія 8 клас Бутенко Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Передмова3

РОЗДІЛ 1. ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ОСНОВНИХ ХІМІЧНИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ

§ 1. Хімія — наука про речовини та їхні перетворення. Структурні частинки речовини: молекули, атоми5
§ 2. Хімічні елементи. Поняття про будову атома. Відносна атомна маса Прості і складні речовини. Атоми як форма існування хімічних елементів7
§ 3. Хімічні формули. Валентність елементів. Відносна молекулярна маса речовини за її формулою10
§ 4. Фізичні і хімічні явища Закон збереження маси речовини. Хімічні рівняння15
§ 5. Масова частка елемента в складній речовині та розчиненої речовини в розчині18
§ 6. Поняття про оксиди, кислоти, основи, солі, індикатори22
Тестові завдання25
Найважливіше в розділі 128

РОЗДІЛ 2. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

 
§ 7. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні та інертні елементи й галогени30
§ 8. Періодичний закон. Створення періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва33
§ 9. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва38
§ 10. Будова атома. Модель атома Е. Резерфорда. Фізичний зміст періодичного закону42
§ 11. Склад атомних ядер. Атомний номер елемента — заряд ядра його атома44
§ 12. Ізотопи стабільні і радіоактивні47
§ 13. Рух електронів в атомі. Електронні орбіталі, їхні форми51
§ 14. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів53
§ 15. Енергетичні рівні й під рівні. Стан електронів в атомі57
§ 16. Електронні структури атомів. Принципи мінімальної енергії та Паулі. Правила Клечковського й Хунда63
§ 17. Порядок заповнення енергетичних рівнів елементів великих періодів. Довга форма періодичної системи хімічних елементів. Поняття про радіус атома71
§ 18. Характеристика елемента за місцем у періодичній системі та будовою атома78
§ 19. Значення періодичного закону для наукового розуміння природи та розвитку науки81
Тестові завдання83
Найважливіше в розділі 286

РОЗДІЛ 3. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

§ 20. Природа хімічного зв’язку88
§ 21. Утворення неполярного ковалентного зв’язку. Електронні та структурні формули молекул речовин91
§ 22. Полярний ковалентний зв’язок. Полярність, довжина, напрямленість ковалентного зв’язку95
§ 23. Йонний зв’язок103
§ 24. Кристалічна будова речовини107
§ 25. Поняття про енергію йонізації та спорідненість до електрона114
§ 26. Валентність атомів елементів з точки зору електронних структур атомів та утворення хімічних зв’язків117
§ 27. Ступінь окиснення121
Тестові завдання125
Найважливіше в розділі 3128

РОЗДІЛ 4. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

§ 28. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини130
§ 29. Молярна маса речовини133
§ 30. Розрахункові задачі: обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини138
§ 31. Розрахункові задачі: обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси й кількості речовини141
§ 32. Молярний об’єм газів. Закон Авогадро146
§ 33. Відносна густина газів149
§ 34. Розрахункові задачі: виведення найпростіших формул речовин за даними кількісного аналізу154
Тестові завдання156
Найважливіше в розділі 4159

РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

§ 35. Оксиди: їхній склад, назви та фізичні властивості160
§ 36. Особливості взаємодії оксидів з водою та їхня класифікація164
§ 37. Хімічні властивості оксидів: взаємодія кислотних оксидів з лугами та основних оксидів з кислотами168
§ 38. Взаємодія основних оксидів з кислотними оксидами. Поширеність оксидів у природі. Використання оксидів171
§ 39. Загальні способи добування оксидів176
§ 40. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій179
§ 41. Склад кислот182
§ 42. Назви кислот185
§ 43. Класифікація кислот і їхні фізичні властивості188
§ 44. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами й основами192
§ 45. Хімічні властивості кислот: взаємодія із солями195
§ 46. Взаємодія кислот з металами198
§ 47. Витискувальний ряд металів. Заходи безпеки під час роботи з кислотами200
§ 48. Загальні способи добування кислот. Використання кислот205
§ 49. Основи: їхній склад, номенклатура, класифікація208
§ 50. Фізичні властивості основ. Заходи безпеки під час роботи з лугами211
§ 51. Хімічні властивості основ: взаємодія з кислотними оксидами212
§ 52. Хімічні властивості основ: взаємодія з кислотами216
§ 53. Хімічні властивості основ: взаємодія із солями та розкладання внаслідок нагрівання220
§ 54. Загальні способи добування основ. Використання основ223
§ 55. Поняття про амфотерні оксиди та гідроксиди226
§ 56. Зміна характеру оксидів, основ та кислот, утворених елементами другого та третього періоду періодичної системи Д. І. Менделєєва зі зростанням заряду ядра атомів232
§ 57. Солі: їхній склад і класифікація234
§ 58. Назви солей та їхні фізичні властивості237
§ 59. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення240
§ 60. Хімічні властивості середніх солей243
§ 61. Хімічні властивості солей: взаємодія з кислотами та між собою245
§ 62. Способи одержання солей248
§ 63. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук251
§ 64. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів або продуктів реакції за відомими даними про реагенти, один з яких узятий з надлишком256
Тестові завданим260
Найважливіше в розділі 5263
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Хімія 8 клас Бутенко Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 27.05.2023 - 21:30
Dear in.ua Webmaster. my name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing
Libby
Libby 24.05.2023 - 16:36
Hi there, We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically. - We guarantee to gain you 400-1000+ followers per month. - People follow you
Eric
Eric 22.05.2023 - 08:55
Hello in.ua Admin. my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at in.ua. - They hang out for a minute to check it out. “I’m interested… but… maybe…” -
Eric
Eric 20.05.2023 - 16:23
Dear in.ua Admin! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO,