Українська мова 8 клас Ворон Нова програма

Українська мова 8 клас Ворон Нова програма
Название учебника: Українська мова 8 клас
 
Автор: Ворон А.А., Солопенко В.А.
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 258
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Л.Забашта. До щему у серці 3
Дорогі друзі! 5
§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу 6
Культура спілкування. Що таке літературна мова? 8
Культура спілкування. Говори тоді, коли маєш, що сказати 11

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
Частини мови. Їх значення та граматичні ознаки. Складні випадки правопису

§ 2. Самостійні частини мови 16
Ми діти твої, Україно! 19
Ми діти твої, Україно! 26
§ 3. Службові частини мови 28

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

§ 4. Словосполучення 32
Мовний розбір. Синтаксичний розбір словосполучення 37
§ 5. Речення 42
§ 6. Порядок слів у реченні. Логічний наголос 48
Ми діти твої, Україно! 52
Культура спілкування. Дещо про вміння жестикулювати 64
Контрольні запитання і завдання 66

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ І ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

§ 7. Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета 66
§ 8. Присудок. Типи присудків 59
Ми діти твої, Україно! 66
§ 9. Тире між підметом і присудком 68
Культура спілкування. У незнайомому місті 74

ОЗНАЧЕННЯ, ДОДАТОК І ОБСТАВИНА ЯК ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

§ 10. Означення 75
§ 11. Прикладка як різновид означення 78
§ 12. Додаток 83
§ 13. Обставина 87
Мовний розбір. Синтаксичний розбір простого речення 96
Ми діти твої, Україно! 96
§ 14. Порівняльний зворот 98
Контрольні запитання і завдання 100
Культура спілкування. На екскурсії 104

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

§ 15. Односкладні прості речення. Основні групи односкладних речень. Означено-особові речення 106
Ми діти твої, Україно! 109
§ 16. Неозначено-особові та узагальнено-особові речення 110
§ 17. Безособові речення 114
Ми діти твої, Україно! 119
§ 18. Називні речення 121
Мовний розбір. Синтаксичний розбір односкладних речень 124
Ми діти твої, Україно! 125

ПОВНІ ТА НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

§ 19. Повні ти неповні речення. Тире в неповних реченнях 128
Культура спілкування. Наукове повідомлення 132
Мовний розбір. Синтаксичний розбір неповних речень 133
Контрольні запитання і завдання 133

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

§ 20. Однорідні члени речення. Інтонація речень з однорідними членами 135
§ 21. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами 140
§ 22. Однорідні й неоднорідні означення 145
Ми діти твої. Україно! 148
§ 23. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 149
Мовний розбір. Синтаксичний розбір речень з однорідними членами 153
Ми діти твої, Україно! 155
Контрольні запитання і завдання 157

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ. ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ. РЕЧЕННЯМИ)

§ 24. Звертання 159
Культура спілкування. Звертання 163
§ 25. Вставні слова (словосполучення, речення) 164
Культура спілкування. Я пишу тобі листа 170
Мовний розбір. Синтаксичний розбір речень зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) 174
Контрольні запитання і завдання 175
Ми діти твої, Україно! 176

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

§ 26. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені означення 178
Ми діти твої. Україно! 184
§ 27. Відокремлені прикладки 186
§ 28. Відокремлені додатки 191
§ 29. Відокремлені обставини 193
Ми діти твої. Україно! 196
§ 30. Відокремлені уточнювальні члени речення 199
Мовний розбір. Синтаксичний розбір речень із відокремленими членами 201
Контрольні запитання і завдання 202

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ

§ 31. Речення з прямою мовою. Інтонація та розділові знаки при прямій мові 203
Ми діти твої', Україна! 208
§ 32. Діалог і полілог. Розділові знаки при діалозі та полілозі 210
§ 33. Заміна прямої мови непрямою 216
§ 34. Цитата як різновид прямої мови. Розділові знаки при цитаті 219
Культура спілкування. У бібліотеці 224
Мовний розбір. Синтаксичний розбір речень із прямою мовою 225
Контрольні запитання і завдання 227

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

Словосполучення і речення. Двоскладні речення. Односкладні речення 228
Однорідні члени речення 231
Звертання і вставні слова 233
Відокремлені члени речення 235
Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата 238

ДОДАТОК

Зразки мовних розборів 239
Тлумачний словник 246
Українсько-російський словник 250

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

1. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки 10
2. Повторення вивченого про текст, стилі і типи мовлення 22
3. Особливості опису місцевості. Переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості 39
4. Твір-опис місцевості 71
5. Особливості опису пам'ятки історії та культури 91
6. Твір-опис пам'ятки архітектури 101
7. Твір-опис пам’ятника 117
8. Переказ тексту наукового стилю 131
9. Переказ тексту публіцистичного стилю 144
10. Твір-роздум на морально-етичну тему 172
11. Офіційно-діловий стиль мовлення. Ділові папери. План робити 182
12. Твір-оповідання з обрамленням (на основі почутого) 214
13. Тематичні виписки як засіб засвоєння і запам'ятовування прочитаного 221

21-01-2017, 20:48 1 174