Біологія 8 клас Матяш Нова програма

Біологія 8 клас Матяш Нова програма
Название учебника: Біологія 8 клас
 
Автор: Н.Ю.Матяш, Л.І. Остапченко, О.М. Пасічніченко, П.Г. Балан
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 288
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии

ВСТУП

§ 1. Організм людини як біологічна система4
§ 2. Різноманітність клітин і тканин організму людини7
§ 3. Органи, фізіологічні та регуляторні системи організму людини14
§ 4. Значення знань про людину для збереження її здоров’я20

ТЕМА 1. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

§ 5. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основа забезпечення його нормального функціонування26
§ 6. Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів. Значення компонентів харчових продуктів30
§ 7. Харчові та енергетичні потреби людини. Значення збалансованого харчування для збереження здоров’я34

ТЕМА 2. ТРАВЛЕННЯ

§ 8. Будова та функції травної системи людини40
§ 9. Процеси травлення у ротовій порожнині та шлунку44
§ 10. Процеси травлення у кишечнику. Виведення з організму неперетравлених решток їжі49
§ 11. Регуляція процесів травлення в організмі людини54
§ 12. Харчові розлади. профілактика захворювань травної системи58

ТЕМА 3. ДИХАННЯ

§ 13. Значення дихання для існування організму. Система органів дихання людини, її будова та функції63
§ 14. Процеси газообміну в легенях і тканинах69
§ 15. Дихальні рухи. нейрогуморальна регуляція дихальних рухів72
§ 16. Хвороби органів дихання та профілактика їх78

ТЕМА 4. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

§ 17. Поняття про внутрішнє рідке середовище організму84
§ 18. Еритроцити. групи крові. Правила переливання крові88
§ 19. Лейкоцити. Тромбоцити. Зсідання крові93
§ 20. Серце: його будова та функції97
§ 21. Поняття про серцевий цикл. Робота серця та її регуляція102
§ 22. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові по замкненій системі кровоносних судин. Артеріальний тиск106
§ 23. Перша допомога при кровотечах. Серцево-судинні захворювання та їх профілактика111

ТЕМА 5. ПРОЦЕСИ ВИДІЛЕННЯ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

§ 24. Виділення кінцевих продуктів метаболізму - важливий етап обміну речовин. Будова сечовидільної системи людини118
§ 25. Захворювання органів сечовидільної системи та профілактика їх124
§ 26. Будова шкіри та її функції127
§ 27. Терморегуляція в організмі людини. Захворювання шкіри та профілактика їх132

ТЕМА 6. ОПОРА ТА РУХ

§ 28. Значення опорно-рухової системи140
§ 29. Типи кісток скелета людини та особливості їхнього сполучення144
§ 30. Будова скелета людини147
§ 31. Будова і функції скелетних м’язів152
§ 32. Робота м’язів та причини їхньої втоми156
§ 33. Перша допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи160
§ 34. Розвиток опорно-рухової системи людини в процесі її індивідуального розвитку163

ТЕМА 7. ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА

§ 35. Будова нервової системи людини. Центральна і периферична нервова система170
§ 36. Будова та функції спинного мозку людини174
§ 37. Головний мозок людини: стовбурова частина, мозочок178
§ 38. Головний мозок людини: передній мозок181
§ 39. Соматична та вегетативна нервова система185
§ 40. Профілактика захворювань нервової системи190

ТЕМА 8. ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

§ 41. Загальна характеристика сенсорних систем організму людини194
§ 42. Зорова сенсорна система людини197
§ 43. Особливості функціонування ока людини202
§ 44. Слухова сенсорна система207
§ 45. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю212
§ 46. Сенсорні системи нюху та смаку. Рецептори внутрішніх органів216

ТЕМА 9. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

§ 47. Поняття про вищу нервову діяльність. Природжені механізми поведінки людини221
§ 48. Умовні рефлекси. Формування поведінкових реакцій людини224
§ 49. Поняття про сигнальні системи. Мова. Мислення. Свідомість227
§ 50. Навчання та пам’ять231
§ 51. Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності людини235
§ 52. Біоритми людини. Сон і неспання240

ТЕМА 10. РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

§ 53. Поняття про гомеостаз і нервову регуляцію функцій організму людини245
§ 54. Гуморальна регуляція процесів життєдіяльності. Ендокринна система людини248
§ 55. Ендокринні залози організму людини. Профілактика захворювань ендокринної системи251
§ 56. Імунна система. імунітет специфічний і неспецифічний. Імунізація255
§ 57. Механізми імунних реакцій організму людини. Алергія. СНІД та його профілактика258
§ 58. Взаємодія регуляторних систем організму. Стрес і фактори, які його спричиняють263

ТЕМА 11. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

§ 59. Будова та функції репродуктивної системи людини268
§ 60. Статеві клітини. Менструальний цикл. Запліднення. Вагітність271
§ 61. Запліднення. ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції273
§ 62. Постембріональний розвиток людини276

УЗАГАЛЬНЕННЯ

281

18-09-2016, 08:01 8 024